Δίπλωμα Επιστημών Υγείας

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Το δίπλωμα επιστημών υγείας είναι ένα εξαιρετικά ευέλικτο Pathway που μπορεί να προσαρμοστεί στις ατομικές σας ανάγκες και σε τομείς ενδιαφέροντος. Αυτό το επίπεδο ευελιξίας μπορεί να αυξήσει τις ευκαιρίες απασχόλησής σας και είναι μια εξαιρετική επιλογή αν ενδιαφέρεστε για τη διαχείριση της υγείας ή / και τη διαχείριση της υγείας.

Οι πτυχιούχοι της Επιστήμης της Υγείας έχουν εισάγει επιτυχώς άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα στον ίδιο τομέα.

Περαιτέρω μελέτη

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε προγράμματα Curtin Master στη δημόσια υγεία (επιστήμη τροφίμων, διαχείριση πληροφοριών για την υγεία, προαγωγή υγείας, υγεία και ασφάλεια στην εργασία, δημόσια υγεία και σεξουαλική συμπεριφορά), επαγγελματική θεραπεία, φαρμακοποιία, φυσιοθεραπεία και παθολογία λόγου.

Οδηγει σε:

 • Bachelor of Science (Επιστημών Υγείας)

Οι σταδιοδρομίες περιλαμβάνουν:

 • Υπεύθυνος Υγείας
 • Ερευνητής
 • Αξιωματικός του έργου
 • Ασφαλιστικός υπάλληλος

Την υγεία σας Επιστημών Pathway

Εάν έχετε:

 • Ολοκληρώθηκε το έτος 12 με ATAR (ή το ισοδύναμο στη χώρα σας).

Δίπλωμα Επιστημών Υγείας (Στάδιο 2)

 • 8 μονάδες πανεπιστημίου που σπουδάζουν πάνω από 2 εξάμηνα. Ισοδύναμο με το έτος 1 του αντίστοιχου βαθμού Curtin.

Άμεση είσοδος στο έτος 2 στο Πανεπιστήμιο Curtin

 • Πτυχιούχος με πτυχίο Επιστήμης Υγείας (Επιστήμες Υγείας).

Ή αν έχετε:

 • Ολοκληρώθηκε το Έτος 11 (ή το ισοδύναμο στη χώρα σας).

Δίπλωμα Επιστημών Υγείας (Στάδιο 1)

 • 8 μονάδες προ-πανεπιστημιακού επιπέδου μελετώνται σε 2 ή 3 τρίμηνα.

Δίπλωμα Επιστημών Υγείας (Στάδιο 2)

 • Ισοδύναμο με το έτος 1 του αντίστοιχου Curtin Bachelor Degree.medic, hospital, laboratory DarkoStojanovic / Pixabay

Δίπλωμα Μονάδων Επιστημών Υγείας (Στάδιο 1)

 • Κωδικός CRICOS 087942Α

Οι μαθητές πρέπει να ολοκληρώσουν τις ακόλουθες μονάδες πυρήνα και δύο εκλεκτικές μονάδες :

Μονάδες πυρήνα

 • Ακαδημαϊκές Δεξιότητες Επικοινωνίας
 • Ακαδημαϊκή έρευνα και γραφή
 • Χημεία
 • Βασικά Μαθηματικά
 • Ανθρώπινη Βιολογία
 • Τεχνολογίες πληροφοριών και μέσων

Επιλεκτικές μονάδες (επιλέξτε δύο)

 • Λογιστική
 • Σχεδιαστικές δεξιότητες
 • Οικονομικά
 • Εισαγωγή στη σχεδίαση υπολογιστών
 • Μέσα Πολιτισμού
 • Διαχείριση
 • Εμπορία
 • Η φυσικη
 • Διαχείριση έργου
 • Προγραμματισμός
 • Τεχνικά Μαθηματικά

Δίπλωμα Μονάδων Επιστημών Υγείας (Στάδιο 2)

 • Κωδικός CRICOS 087942Α

Οι μαθητές πρέπει να ολοκληρώσουν τις ακόλουθες μονάδες πυρήνα και δύο εκλεκτικές μονάδες :

Μονάδες πυρήνα

 • Θεμελιώσεις της Βιοστατιστικής και της Επιδημιολογίας
 • Θεμέλια για επαγγελματική ιατρική πρακτική
 • Ανθρώπινη δομή
 • Οι αυτόχθονες καλλιέργειες και οι συμπεριφορές στην υγεία
 • Εισαγωγή στην Ψυχολογία
 • Εισαγωγή στη Δημόσια Υγεία

Επιλογή μονάδων (Επιλογή δύο)

 • Βιολογική Χημεία (μόνο το 1ο εξάμηνο)
 • Εγκέφαλος και Συμπεριφορά (Μόνο Εξάμηνο 2)
 • Αρχές Τροφίμων και Διατροφής (Μόνο Εξάμηνο)
 • Θεμέλια της παθοφυσιολογίας (μόνο το 2ο εξάμηνο)
 • Θεμέλια Ψυχολογίας (Μόνο Εξάμηνο 2)
 • Λειτουργική ανατομία (μόνο το 1ο εξάμηνο)
 • Φαντασία της υγείας σε κοινωνικά και πολιτιστικά πλαίσια
 • Εισαγωγή στη Χημεία
 • Εισαγωγή στη Βιολογική Χημεία (Μόνο Εξάμηνο 2)
 • Βιολογική Χημεία

Επιστήμες Υγείας

 • Δίπλωμα Επιστήμης Υγείας (Βασικές Μονάδες - Στάδιο 2)
 • Στάδια 2 Μονάδες - 25 Πιστωτικά Σημεία Κάθε

Θεμελιώσεις της Βιοστατιστικής και της Επιδημιολογίας

Οι μαθητές αξιολογούν με κριτικό πνεύμα την βιβλιογραφία της δημόσιας υγείας και της κλινικής επιδημιολογικής έρευνας και εκτελούν βασική στατιστική ανάλυση. Θα συναντήσετε βασική στατιστική και γραφική περιγραφή και ανάλυση των επιδημιολογικών και βιοϊατρικών δεδομένων με κατάλληλα γραφήματα, πίνακες και συνοπτικά μέτρα. στατιστική εξαγωγή και δοκιμασία στατιστικών υποθέσεων που εφαρμόζεται σε προβλήματα υγείας και κλινικής ιατρικής με τη χρήση παραμετρικών και μη παραμετρικών δοκιμών. υπολογισμός των κοινών επιδημιολογικών μετρήσεων της συχνότητας και της συσχέτισης των ασθενειών όπως ο βαθμός επίπτωσης, ο επιπολασμός, ο αποδιδόμενος κίνδυνος, οι λόγοι κινδύνου και ο λόγος πιθανότητας · ο ρόλος και η σημασία των στατιστικών συμπερασμάτων όπως τα διαστήματα εμπιστοσύνης και οι πιθανότητες.

Θεμέλια για επαγγελματική ιατρική πρακτική

Εισαγωγή στην ηθική λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της επαγγελματικής πρακτικής υγείας. Εφαρμογή ακαδημαϊκών προτύπων και ανάπτυξη δεξιοτήτων που απαιτούνται για σπουδές στο πανεπιστήμιο. Εισαγωγή στις επαγγελματικές απαιτήσεις που επηρεάζουν την ασφάλεια και την ποιότητα της εξυπηρέτησης / φροντίδας με επίκεντρο τον πελάτη όταν εργάζονται σε περιβάλλον υγείας. Εξέταση των διαφορών στα αυστραλιανά και διεθνή συστήματα υγείας. Οι σπουδαστές θα μάθουν την αξία της διαφορετικότητας στη διεπαγγελματική πρακτική μέσω της εργασίας σε ομάδες. Οι μαθητές θα εξετάσουν τη μάθηση και θα αρχίσουν να αναπτύσσουν δεξιότητες δια βίου μάθησης.

Συμπεριφορά Υγείας και Υγείας

Οι μαθητές θα διερευνήσουν τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς, ψυχολογικούς και βιολογικούς παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία και την ευημερία των ατόμων, των οικογενειών, των κοινοτήτων και των πληθυσμών. Οι αντιλήψεις για την υγεία, την ασθένεια και την αναπηρία και το πώς αυτές θα διαμορφώσουν τη λήψη αποφάσεων για την υγεία θα συζητηθούν. Εξέταση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να εφαρμοστούν θεωρίες συμπεριφοράς για τη διατήρηση και βελτίωση της υγείας και της ευημερίας. Οι σπουδαστές θα εργαστούν διεπαγγελματικά για να προσδιορίσουν τις βασικές αρχές που επηρεάζουν την υγεία και τη συμπεριφορά της υγείας που απαιτούνται για την παροχή ασφαλών, υψηλής ποιότητας υπηρεσιών σε πελάτες και κοινότητες.

Ανθρώπινη δομή και λειτουργία

Ανατομική οργάνωση του σώματος και σχέσεις μεταξύ συστημάτων σώματος και κυττάρων. Ανθρώπινες απαιτήσεις για μεταβολισμό και ζωή. Η δομή και η λειτουργία του σώματος. Βασικός έλεγχος και αλληλεπιδράσεις των κυκλοφορικών, αναπνευστικών, πεπτικών και απεκκριτικών συστημάτων. Η πρωταρχική άμυνα εναντίον μικροοργανισμών. Μηχανισμοί ανάπτυξης, επισκευής και αναπαραγωγής.

Αυτόχθονες πολιτισμούς και υγεία

Σε αυτή τη μονάδα οι μαθητές θα εξετάσουν τον πολιτισμό και την ποικιλομορφία στους τοπικούς, εθνικούς και παγκόσμιους, ιθαγενείς πληθυσμούς. τις επιπτώσεις συγκεκριμένων πολιτικών και ιστορικών γεγονότων στους Αυτόχθονες Αυστραλούς και τις επιπτώσεις τους στην υγεία και την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Οι σπουδαστές θα αναλύσουν τα αποτελέσματα της υγείας των αυτόχθονων Αυστραλών και θα διερευνήσουν τους υποκείμενους κοινωνικούς προσδιορισμούς και πώς οι επαγγελματίες υγείας θα μπορούν να συνεργάζονται με διαβουλεύσεις με τα ιθαγενή άτομα, τις οικογένειες, τις κοινότητες και τους οργανισμούς.

Εισαγωγή στην Ψυχολογία

Μια ευρεία περιγραφή της φύσης, των μεθόδων και των πεδίων της ψυχολογίας. Εισαγωγή στην ψυχολογία και μεθοδολογικά ζητήματα που σχετίζονται με τη μελέτη των ανθρωπίνων όντων και τη σημασία και των δύο για αλληλεπιδράσεις με άτομα και ομάδες. Εισαγωγή στην κοινωνική ψυχολογία, προσωπικότητα, ανάπτυξη, μάθηση, μνήμη και κίνητρο.

Επιστήμες Υγείας

 • Δίπλωμα Επιστήμης Υγείας (Επιλεκτικές Μονάδες - Στάδιο 2)
 • Στάδια 2 Μονάδες - 25 Πιστωτικά Σημεία Κάθε

Εγκέφαλος και Συμπεριφορά (Μόνο Εξάμηνο 2)

Εξέταση της δομικής και λειτουργικής οργάνωσης του κεντρικού νευρικού συστήματος. Ανάπτυξη εγκεφαλικού και εξελικτικού εγκεφάλου. Εισαγωγή στις βασικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη της δομής και της λειτουργίας του εγκεφάλου. Εσωτερικές σχέσεις μεταξύ φυσιολογικής λειτουργίας και συμπεριφοράς, με ιδιαίτερη αναφορά στις αισθητήριες διαδικασίες και αντίληψη, μάθηση και μνήμη, κίνητρα και συναισθήματα, ύπνο και διέγερση και γλώσσα.

Αρχές Τροφίμων και Διατροφής (Μόνο Εξάμηνο)

Ιστορικό της μελέτης της διατροφής και της επιστήμης των τροφίμων. Αυστραλιανό σύστημα διατροφής και διατροφής, βιωσιμότητα και ασφάλεια. Διεθνείς και αυστραλιανές προτεραιότητες και στρατηγικές διατροφής για τη δημόσια υγεία. Παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες. Παλιές και σημερινές συνήθειες των τροφίμων της Αυστραλίας. Εισαγωγή στις πηγές τροφίμων και τις μεταβολικές λειτουργίες των υδατανθράκων, των λιπιδίων, των πρωτεϊνών, των βιταμινών και των ανόργανων συστατικών και των συνιστώμενων διαιτητικών προσλήψεων για αυτά τα θρεπτικά συστατικά. Εισαγωγή στη μέτρηση της θρεπτικής κατάστασης και τα πρότυπα αναφοράς της διατροφής. Συλλογή, ανάλυση και αξιολόγηση των δεδομένων πρόσληψης τροφής.

Λειτουργική ανατομία

Ανάπτυξη ικανοτήτων ίδρυσης για την κατανόηση της νευρομυοσκελετικής ανατομίας του κορμού, του άνω και κάτω άκρων ως βάση για την κατανόηση του φυσιολογικού ανθρώπινου κινήματος.

Θεμέλια Ψυχολογίας (Μόνο Εξάμηνο 2)

Μια ευρεία περιγραφή της μελέτης των διανοητικών διαδικασιών. Εισαγωγή στην αντίληψη, σκέψη, γλώσσα, νοημοσύνη, συνείδηση, ψυχολογικές διαταραχές και ψυχολογικές θεραπείες.

Φαντασία της υγείας σε κοινωνικά και πολιτιστικά πλαίσια

Εισαγωγή στις κοινωνιολογικές και ανθρωπολογικές προοπτικές για την υγεία, την ασθένεια και την αναπηρία στην κοινωνία. βιοϊατρικών και κοινωνικών μοντέλων υγείας. Κατανόηση της υγείας και της ασθένειας των νοσοκόμων και των συμμαχικών επαγγελματιών υγείας σε κοινωνικά και πολιτιστικά πλαίσια. παραδοσιακά θεραπευτικά συστήματα. Περιθωριακοί πληθυσμοί: κατανόηση των διασταυρώσεων της πολιτιστικής κληρονομιάς, της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, του φύλου, της σεξουαλικότητας και της αναπηρίας και των επιπτώσεών τους στην υγεία. Πολιτιστική ασφάλεια, ασφάλεια και ικανότητα. Η υγεία των μεταναστών, των προσφύγων και των εσωτερικά εκτοπισμένων λαών. το ιστορικό και σύγχρονο πλαίσιο στην Αυστραλία και παγκοσμίως. Παροχή ανθρωπιστικής υγειονομικής περίθαλψης και αρωγή σε καταστροφές τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική δικαιοσύνη και την υγεία · την ανάπτυξη της κοινότητας σε εθνικό και διεθνές περιβάλλον.

Εισαγωγή στη Χημεία

Αυτή η μονάδα είναι μια εισαγωγή στη θεμελιώδη φύση της ύλης για σπουδαστές που δεν έχουν σπουδάσει προηγουμένως χημεία. Μια σειρά χημικών διεργασιών που υποστηρίζουν ένα ευρύ φάσμα κλάδων θα απεικονίσει τη σημασία και τις διαφορές μεταξύ χημικών και μαθηματικών αναπαραστάσεων αντιδράσεων και αντιδραστικότητας. Τα φυσικά φαινόμενα που προκύπτουν από τους τύπους δεσμών και τις προκύπτουσες διαμοριακές δυνάμεις τους θα εξηγήσουν τις ιδιότητες των φυσικών και ανθρωπογενών διεργασιών και υλικών. Χρησιμοποιώντας παραδείγματα από τη φύση και τη βιολογία, θα τονιστεί ο ρόλος των συγκεκριμένων ομάδων στην αποδοχή της αντιδραστικότητας και της λειτουργίας των οργανικών μορίων.

Εισαγωγή στη Δημόσια Υγεία

Εισαγωγή στη θεωρία της δημόσιας υγείας. Πρόσφατες τάσεις στην πρακτική της δημόσιας υγείας. Περιβαλλοντικοί και θρεπτικοί παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία. Σημαντικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας στην Αυστραλία. Εθνικοί τομείς προτεραιότητας στον τομέα της υγείας. Ιθαγενή θέματα υγείας. Εφαρμογή του πρωτογενούς, δευτερογενούς και τριτογενούς επιπέδου πρόληψης στη δημόσια υγεία.128422_pexels-photo-356040.jpeg Pixabay / Pexels

Αμοιβές 2020

Αυστραλιανοί φοιτητές

Σειρά μαθημάτων Ανά μονάδα Συνολικά τέλη ($ AUD)
Δίπλωμα (Στάδιο 1) 1,875 15.000
Δίπλωμα (Στάδιο 2) 1,975 15,800

Διεθνείς φοιτητές

Σειρά μαθημάτων Ανά μονάδα Συνολικά τέλη ($ AUD)
Δίπλωμα (Στάδιο 1) 3,075 24.600
Δίπλωμα (Στάδιο 2) 4,587.50 36.700

Προυποθέσεις εισόδου

Αυστραλιανοί φοιτητές

Σειρά μαθημάτων Προυποθέσεις εισόδου
Δίπλωμα (Στάδιο 1) Έτος 11 με 50%
Δίπλωμα (Στάδιο 2) Ελάχιστο πιστοποιητικό ATAR 60 ή AQF IV Ή ισοδύναμες ποιότητες έτους βάσης

Διεθνείς φοιτητές

Δίπλωμα (Στάδιο 1) Δίπλωμα (Στάδιο 2)
Γενικό Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης (GCE) GCE O-Level με 4 περάσματα Ελάχιστο 3 βαθμοί από 3 βαθμούς GCE A ή 2 βαθμοί από 1 επίπεδο GCE A και 2 βαθμούς από το επίπεδο AS
Διεθνές Απολυτήριο (IB) Ολοκλήρωση του Διπλώματος 1ου έτους με τουλάχιστον 18 βαθμούς (τουλάχιστον 4 άτομα) Ελάχιστο 22 μονάδες πάνω από 6 μονάδες IB σε μία συνεδρίαση
Πιστοποιητικό παγκόσμιας αξιολόγησης (GAC) Ερευνήστε στο Curtin College Ερευνήστε στο Curtin College

Δεχόμαστε φοιτητές από διάφορα ακαδημαϊκά υπόβαθρα, καθώς και φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει εναλλακτική κατάρτιση. Δεχόμαστε επίσης μαθητές με εργασία και / ή εμπειρία ζωής.

Απαιτήσεις Αγγλικής Γλώσσας

Σημείωση: Οι απαιτήσεις που αναφέρονται παρακάτω δεν είναι εξαντλητικές. Άλλες ενδείξεις αγγλικής επάρκειας μπορούν να ληφθούν υπόψη.

Αυστραλιανά προσόντα: Απαιτήσεις αγγλικής γλώσσας

Δίπλωμα (Στάδιο 1)

 • Έτος 11 αγγλικά με 50% ή καλύτερα

Δίπλωμα (Στάδιο 2)

 • Έτος 12 Αγγλικά με βαθμό C ή 50%
 • Αγγλικά ATAR με κλιμάκιο 50
 • Αγγλική λογοτεχνία ATAR με κλιμακωτή βαθμολογία 50

Διεθνείς Προσόντα και Δοκιμές: Απαιτήσεις Αγγλικής Γλώσσας για το Δίπλωμα (Στάδιο 1)

 • Διεθνές Σύστημα Δοκιμών Αγγλικής Γλώσσας (IELTS): 5.5 (καμία ζώνη κάτω από 5.0)
 • Δοκιμή της αγγλικής ως ξένης γλώσσας (TOEFL): iBT 54 (R7, L6, S15, W17)
 • Γενικό Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης (GCE): O-επίπεδο / SPM 1119: Γ
 • (GCE) AS-Level Αγγλικά: βαθμός C ή καλύτερα
 • (GCE) A-Level Αγγλικά: βαθμός E ή καλύτερα
 • Χονγκ Κονγκ - Νέο Ακαδημαϊκό Σύστημα: HKDSE Core English Level 2
 • Pearson Test of English - Ακαδημαϊκό (PTE-A): 42 (κανένα αποτέλεσμα κάτω από 36)
 • Pearson Versant English Test Placement: 50 (κανένα αποτέλεσμα κάτω από 46)
 • ELICOS στο Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Curtin (CELC): Πύλη με Β βαθμού (καμία δεξιότητα κάτω από C)
 • Ομάδα οκτώ (G8) Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων Προγράμματα: C ή 50%
 • Φοίνιξ Ακαδημία Cert IV Αγγλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς: B2 (καμία ζώνη κάτω από B1)
 • Διεθνές Ινστιτούτο Επιχειρήσεων και Τεχνολογίας (IIBT): Ακαδημαϊκά Αγγλικά ΙΙΙ με Β2 (καμία ζώνη κάτω από Β2)

Διεθνείς Προσόντα και Δοκιμές: Απαιτήσεις Αγγλικής Γλώσσας για το Δίπλωμα (Στάδιο 2)

Διπλώματα του δομημένου περιβάλλοντος και των επιστημών υγείας *

 • Διεθνές Σύστημα Δοκιμών Αγγλικής Γλώσσας (IELTS): 6.0 (καμία ζώνη κάτω από 6.0)
 • Δοκιμή της αγγλικής ως ξένης γλώσσας (TOEFL): iBT 70 (R13, L12, S18, W21)
 • Γενικό Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης (GCE) O-επίπεδο / SPM 1119: Γ
 • Χονγκ Κονγκ - Νέο Ακαδημαϊκό Σύστημα: HKDSE Core Αγγλικά Επίπεδο 3
 • Pearson Test of English - Ακαδημαϊκό (PTE-A): 50 (δεν βαθμολογία κάτω από 50)
 • Δοκιμή τοποθέτησης Pearson Versant Αγγλικά: 56 (κανένα αποτέλεσμα κάτω από 56)
 • ELICOS στο Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Curtin (CELC): Πύλη με Β βαθμού (καμία δεξιότητα κάτω από B)
 • Ομάδα οκτώ (G8) Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων Προγράμματα: C ή 50%
 • Φοίνιξ Ακαδημία Cert IV Αγγλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς: B2 (καμία ζώνη κάτω από B2)

Δίπλωμα Επιστημών Υγείας (Επαγγελματική Θεραπεία, Φαρμακευτική και Φυσιοθεραπεία)

 • Διεθνές Σύστημα Δοκιμών Αγγλικής Γλώσσας (IELTS): 6.5 (καμία ζώνη κάτω από 6.0)
 • Δοκιμή της αγγλικής ως ξένης γλώσσας (TOEFL): iBT 79 (R13, L12, S18, W21)
 • Γενικό Πιστοποιητικό Εκπαίδευσης (GCE) O-επίπεδο / SPM 1119: Γ
 • Χονγκ Κονγκ - Νέο Ακαδημαϊκό Σύστημα: HKDSE Core English Level 4
 • Pearson Test of English - Ακαδημαϊκό (PTE-A): 58 (δεν βαθμολογία μικρότερη από 42)
 • Δοκιμή τοποθέτησης Pearson Versant English: N / A
 • ELICOS στο Κέντρο Αγγλικής Γλώσσας Curtin (CELC): N / A
 • Ομάδα οκτώ (G8) Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων Προγράμματα: C ή 50%

Δίπλωμα Επιστήμης Υγείας (Νοσηλευτική)

 • Διεθνές Σύστημα Δοκιμών Αγγλικής Γλώσσας (IELTS): 6,5 (καμία ζώνη κάτω από 6,5)
 • Δοκιμή της αγγλικής ως ξένης γλώσσας (TOEFL): iBT 84 (R20, L20, S20, W24)
 • Pearson Test Αγγλικών - Ακαδημαϊκών (PTE-A): 58 (δεν βαθμολογία μικρότερη από 58)

Προσλαμβάνει

Δίπλωμα Επιστημών Υγείας (Στάδιο 1)

 • Φεβρουάριος
 • Ιούνιος
 • Οκτώβριος

Δίπλωμα Επιστημών Υγείας (Στάδιο 2)

 • Φεβρουάριος
 • Ιούλιος

Επόμενη πρόσληψη

 • Φεβρουάριος 2020 (Στάδιο 1

Ζητήστε τώρα το Δίπλωμα Επιστημών Υγείας, που οδηγεί στο έτος 2 του Bachelor of Science (Επιστημών Υγείας) στο Πανεπιστήμιο Curtin.

Διάρκεια

Δίπλωμα Επιστημών Υγείας (Στάδιο 1)

 • 2-3 Trimesters (8-12 μήνες)

Δίπλωμα Επιστημών Υγείας (Στάδιο 2)

 • 2 Εξάμηνα (12 μήνες)

Σημείωση: Πρόκειται για μαθήματα πλήρους παρακολούθησης στην πανεπιστημιούπολη Curtin του Bentley.

Γιατί οι επιστήμες της υγείας;

Το Health Sciences major είναι μια εξαιρετική επιλογή αν θέλετε να διατηρήσετε τις επιλογές σας ανοιχτές. Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε περισσότερα.

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

Curtin College delivers diploma courses which lead into 2nd year of selected bachelor degrees at Curtin University. These diploma courses are equivalent to first year of the degree and follows the uni ... περαιτέρω

Curtin College delivers diploma courses which lead into 2nd year of selected bachelor degrees at Curtin University. These diploma courses are equivalent to first year of the degree and follows the university curriculum and unit structure so upon completion of the course, students can gain guaranteed entry into second year of your chosen bachelor degree. Διαβάστε Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη