Διδάκτωρ Φιλοσοφίας (Ph.D.) στην Ολοκληρωμένη Φαρμακευτική Ιατρική

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Ανάπτυξη πρωτοπόρων μελετητών

Η ολοκληρωμένη φαρμακευτική ιατρική είναι η επιστημονική πειθαρχία που ασχολείται με την ανακάλυψη, ανάπτυξη, διαμόρφωση, παράδοση, φαρμακολογική και τοξικολογική αξιολόγηση, καταγραφή και επιστημονική παρακολούθηση οντοτήτων φαρμάκων προς όφελος της δημόσιας υγείας.

Πρόγραμμα Διδακτορικού Φιλοσοφίας (Ph.D.)

Το Ph.D. πτυχίο ολοκληρωμένης φαρμακευτικής ιατρικής στο NEOMED απαιτεί συνολικά 90 ώρες πίστωσης. Όλοι οι διδακτορικοί φοιτητές στο πρόγραμμα θα πρέπει να ολοκληρώσουν 45 ώρες διδακτικής μελέτης (16 ώρες μαθήματος και 29 ώρες μαθήματα που υποστηρίζουν τον τομέα της έρευνας), 30 ώρες έρευνας και 15 ώρες διδακτορικής εργασίας, με αποκορύφωμα γραπτή διατριβή και διατριβή διατριβής.

MD / PH.D.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να ακολουθήσουν διπλό πτυχίο λαμβάνουν τα μαθήματα Μετάβαση στην Φαρμακευτική Ιατρική αντί του προγράμματος σπουδών που απαιτείται για την άμεση είσοδο. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Φαρμακευτικής Ιατρικής μεταφέρει τον επαγγελματικό φοιτητή από ένα περιβάλλον διδασκαλίας κυρίως σε διδακτικό περιβάλλον σε ένα που είναι η επίλυση προβλημάτων με οδηγίες από τα μέλη της μεταπτυχιακής σχολής. Υπάρχουν δύο, δύο ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως για το εξάμηνο 16 εβδομάδων. Το μάθημα δίνει έμφαση σε θέματα όπως η ανακάλυψη και ανάπτυξη φαρμάκων, η παράδοση φαρμάκων και η αποτελεσματικότητα των φαρμάκων, ακολουθούμενη από δύο εβδομάδες ολοκλήρωσης και αξιολόγησης.

Μαθήματα

Το βασικό πρόγραμμα σπουδών για Ph.D. πτυχίο ολοκληρωμένης φαρμακευτικής ιατρικής (IPM) είναι 90 συνολικά εξάμηνα ώρες που αποτελείται από 45 ώρες διδακτικής μαθημάτων και 45 ώρες έρευνας / διατριβή πίστωσης.

Σειρά μαθημάτων

Ωρες πιστώσεως

Μεταβάσεις στη Φαρμακευτική Ιατρική *

5

Σεμινάριο Φαρμακευτικής Ιατρικής *

1

Στατιστικά / Βιοστατιστικά *

3-5

Υπεύθυνη συμπεριφορά της έρευνας *

2

Αρχές αλληλεπίδρασης φαρμάκου-σώματος

6

Φαρμακευτική με εργαστήριο

5

Ιατρική Φαρμακολογία

4

Κυτταρική σηματοδότηση

3

Ανθρώπινη Δομή για Φαρμακευτική

3

Μόρια σε κύτταρα

4

Ψυχικό μυαλό και συμπεριφορά

5

Ανθρώπινη ανάπτυξη και δομή

6

Φυσιολογική Βάση της Ιατρικής

4

Η φροντίδα των ασθενών για το MD-Ph.D.

1

Ερευνητική Γραφή

2

Ερευνα

30

Έρευνα διδακτορικών σπουδών (μόνο φοιτητές MS)

10

Διατριβή (μόνο φοιτητές)

15

*Απαιτείται

Το πρόγραμμα σπουδών IPM έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει την ευελιξία για μεμονωμένους μαθητές. Ένα πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο στους ερευνητικούς στόχους του σπουδαστή θα αναπτυχθεί από τον σύμβουλο του σπουδαστή που συνεργάζεται με τον διευθυντή του προγράμματος. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακά μαθήματα που προσφέρονται από το Kent State University, το Πανεπιστήμιο Akron, το Κρατικό Πανεπιστήμιο του Cleveland και το State University Youngstown.

Διπλωματούχοι σπουδαστές

Υπό την προϋπόθεση ότι είναι σε καλή κατάσταση, οι διπλοί σπουδαστές μπορούν να μεταφέρουν τις ώρες πιστωτικών εξάμηνο από το ολοκληρωμένο MD ή Pharm.D. σπουδών, αντίστοιχα. Η μεταβίβαση των ωρών διδασκαλίας του εξαμήνου θα εγκριθεί από τον κοσμήτορα του Κολλεγίου Μεταπτυχιακών Σπουδών κατόπιν αιτήματος του φοιτητή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εισαγωγής στο MD-Ph.D. ή Pharm.D.-Ph.D. πτυχιακό πρόγραμμα.

Οι διπλοί σπουδαστές θα πρέπει επίσης να γεφυρώσουν τα μεταπτυχιακά και επαγγελματικά τους στοιχεία με ειδικά σχεδιασμένα μαθήματα κλινικών δεξιοτήτων που προσφέρονται από το επαγγελματικό κολέγιο στο σπίτι τους (είτε το Κολέγιο Ιατρικής είτε το Κολλέγιο Φαρμακευτικής). Ένα παράδειγμα ενός τέτοιου μαθήματος είναι το μάθημα "Φροντίδα ασθενούς για MD-Ph.D." Που προσφέρεται σήμερα στο Κολέγιο Ιατρικής.

Επαφές

Kelly Shrock

330.325.6784 | kshrock@neomed.edu

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

Northeast Ohio Medical University is committed to the health, economy, and quality of life in Northeast Ohio through the medicine, pharmacy and health sciences education of students and practitioners ... περαιτέρω

Northeast Ohio Medical University is committed to the health, economy, and quality of life in Northeast Ohio through the medicine, pharmacy and health sciences education of students and practitioners at all levels; the development of new knowledge through research in the biomedical, community health and behavioral sciences; and the provision of community service and wellness education throughout the region. Διαβάστε Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη