Διδακτορικό στην Κινησιολογία και Αποκατάσταση

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Η κινησιολογία ασχολείται με την ανθρώπινη κίνηση, τον έλεγχο και την κινητική μάθηση σε σχέση με τις βιομηχανικές παραμέτρους της κινητικής συσκευής. Η αποκατάσταση σχετίζεται με αυτή τη γνώση προκειμένου να αποκατασταθούν ή να βελτιωθούν οι κινητικές λειτουργίες όταν εμφανιστεί μια διαταραχή των ασθενειών, τραυματισμοί ή συγγενή ελαττώματα.

Το πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών στην κινησιολογία και την αποκατάσταση βασίζεται κυρίως στο μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στον τομέα της ιατρικής, της φυσιοθεραπείας, της εργοθεραπείας και άλλων ειδικοτήτων του μεταπτυχιακού ή του μηχανικού. Η επιστημονική τους γνώση χρησιμοποιείται στην αποκατάσταση (π.χ. βιοϊατρική και κλινική τεχνολογία, βιοϊατρική μηχανική, προσθετική, βιοκυβερνητική, ρομποτική και τεχνολογία πληροφοριών). Το προτεινόμενο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών επικεντρώνεται στην αντικειμενικότητα των φυσιολογικών παραμέτρων των διαταραχών του ανθρώπου, εντοπίζει τις αιτίες των κινητικών διαταραχών και τη δυνατότητα θεραπευτικής παρέμβασης.

Η μεθοδολογία των μεμονωμένων ερευνητικών έργων θα προσαρμοστεί στους συγκεκριμένους στόχους του έργου, στον εξοπλισμό του χώρου κατάρτισης και στην έρευνα και την επαγγελματική εστίαση του εκπαιδευτή και του φοιτητή. Μέθοδοι απεικόνισης λειτουργικής μαγνητικής τομογραφίας, υπερήχων, ηλεκτροφυσιολογικών μεθόδων, σπειρογεωμετρίας, μεταυδρογραφίας και άλλων θα χρησιμοποιηθούν στη μεθοδολογία μέτρησης.


Περιγραφή των κριτηρίων επαλήθευσης και αξιολόγησης

Προαπαιτούμενο για την εισαγωγή στο πρόγραμμα σπουδών είναι ειδικότερα:

  • επιτυχή ολοκλήρωση ενός μεταπτυχιακού διπλώματος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
  • μια δεόντως συμπληρωμένη αίτηση μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα που υποβλήθηκαν εντός της καθορισμένης προθεσμίας ·
  • θετικό αποτέλεσμα της διαδικασίας εισδοχής (βασικός προσανατολισμός στην κινησιολογία και αποκατάσταση και το επιλεγμένο θέμα, προϋποθέσεις για επιστημονική εργασία και περαιτέρω ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου).
  • η βάση της συνέντευξης εισδοχής είναι η συζήτηση του έργου διατριβής.
  • τα κριτήρια που πρέπει να αξιολογηθούν είναι η ποιότητα του υποβληθέντος έργου, το σχέδιο χρηματοοικονομικής ασφάλειας, το κίνητρο για μελέτη και οι προηγούμενες δραστηριότητες στον συγκεκριμένο τομέα (συμμετοχή σε συνέδρια, δημοσιεύσεις, παιδαγωγικές δραστηριότητες.


Προϋποθέσεις εισδοχής

Η εισαγωγή στις Διδακτορικές σπουδές εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Δασκάλου.

Μέθοδος επαλήθευσης


Καριέρα Pathway

Ο μεταπτυχιακός φοιτητής κατέχει μια ολοκληρωμένη κατανόηση και είναι ευρέως γνωστός σε ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών αρχών στο πλαίσιο της Κινησιολογίας και της Αποκατάστασης. Είναι εξοικειωμένος με τις μεθοδολογίες έρευνας και είναι σε θέση να παρέχει ατομική και συνεργατική επιστημονική εργασία με δεοντολογική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική ακεραιότητα. Είναι ικανός να κάνει κριτική ανάλυση των σημερινών επιστημονικών γνώσεων. Ο μεταπτυχιακός φοιτητής επιδεικνύει την ικανότητα επικοινωνίας σχετικά με τα θέματα της ειδικότητάς του, καθώς και ένα ευρύ φάσμα συμμαχικών κοινωνικών δεσμών, ιδιαίτερα στην εφαρμογή των ερευνητικών ευρημάτων στην κλινική πρακτική στην αποκατάσταση.

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Υποτροφία Keystone

Ανακαλύψτε τις επιλογές που μπορεί να σας δώσει η υποτροφία μας

Σχετικά με τη Σχολή

Students choose the Second Faculty for its exceptional research and teaching excellence, because of a proud tradition of friendship and unity among lecturers, students and administrative staff, and th ... περαιτέρω

Students choose the Second Faculty for its exceptional research and teaching excellence, because of a proud tradition of friendship and unity among lecturers, students and administrative staff, and the unique student experience that we offer. Διαβάστε Λιγότερα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη