Διδακτορικό στη Βιοχημεία και Παθοβιοχημεία

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Η βιοχημεία και η παθοβιοχημεία ασχολούνται κυρίως με τα βιοχημικά και μοριακά βιολογικά προβλήματα των βιομακρομόλων, δηλαδή των πρωτεϊνών και των ενζύμων, των λιπιδίων και των νουκλεϊνικών οξέων, καθώς και των δομικών και άλλων σημαντικών χαμηλών μοριακών τους ουσιών στα θρεπτικά συστήματα. Ο σκοπός της μελέτης αποσαφηνίζει επίσης τον αμοιβαίο μεταβολισμό των ουσιών τους και τον ρόλο τους στη ρύθμιση των διεργασιών της ζωής, όπως οι ορμόνες, οι νευροδιαβιβαστές, οι αυξητικοί παράγοντες, οι υποδοχείς, τα αντισώματα, τα μόρια σήματος κλπ.

Ένα πολύ σημαντικό πεδίο είναι επίσης έρευνα σε βιολογικές μεμβράνες, μεταφορείς μεμβράνης, υποκυτταρικά συστατικά, ενεργειακοί μετασχηματισμοί, εξωκυτταρική μήτρα και ο ρόλος των δεύτερων αγγελιοφόρων σε ρύθμιση των κυττάρων. Η έρευνα εστιάστηκε στο ρόλο των ελεύθερων ριζών όσον αφορά τη δράση τους ως μεταλλαξιογόνων παραγόντων, στην έρευνα άλλων τοξικών παραγόντων για τα νουκλεϊνικά οξέα και τις βιομεμβράνες και στην έρευνα της καρκινογένεσης και της αθηρογένεσης. Το μεθοδολογικό πεδίο απαιτεί γνώση των θεμελιωδών τεχνικών και του διαχωρισμού και του λειτουργικού χαρακτηρισμού των βιομακρομορίων, καθώς και των χαμηλών μοριακών βιοχημικών συστατικών των κυττάρων και των σωματικών υγρών ή των τεχνικών μοριακής βιολογίας ή της καλλιέργειας κυττάρων και ιστών.

Το πρόγραμμα σπουδών επικεντρώνεται στην παρακολούθηση και τον προσδιορισμό υποστρωμάτων και προϊόντων φυσιολογικού και παθολογικού μεταβολισμού, κληρονομικών και επίκτητων μεταβολικών διαταραχών και στη διατήρηση ενός σταθερού εσωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού. Η βιοχημεία και η παθοβιοχημεία σχηματίζουν ομαλές μεταβάσεις στη μοριακή βιολογία, καθώς και σε μια σειρά βασικών και κλινικών επιστημών, ειδικά για την κλινική βιοχημεία, με τις οποίες συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό.

Το πρόγραμμα σπουδών διεξάγεται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μοριακής Γενετικής, το Ινστιτούτο Φυσιολογίας και το Ινστιτούτο Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας της Ακαδημίας Επιστημών της Τσεχικής Δημοκρατίας.


Περιγραφή των κριτηρίων επαλήθευσης και αξιολόγησης

Οι εξετάσεις εισόδου λαμβάνουν τη μορφή συνέντευξης στο θέμα της διδακτορικής διατριβής. Διπλωματική εργασία που αποδεικνύει τις τεχνικές δεξιότητες του υποψήφιου για διδακτορικό πρόγραμμα σπουδών και την ικανότητα να εργάζεται με εξειδικευμένη ξένη λογοτεχνία. Το έργο αξιολογείται από την επιτροπή εμπειρογνωμόνων.


Προϋποθέσεις εισδοχής

Η εισαγωγή στις Διδακτορικές σπουδές εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών του Δασκάλου.

Μέθοδος επαλήθευσης:


Συνιστώμενη βιβλιογραφία, δείγμα ερωτήσεων

Οι αναγνώσεις συνιστώνται από μεμονωμένους δυνητικούς επόπτες και βασίζονται σε επαγγελματικά θέματα της δυνητικής διατριβής και του επιλεγμένου ιδιαίτερου κλάδου. Συγκεκριμένα, μονογραφίες και σεβαστά περιοδικά IF. Η προτεινόμενη βιβλιογραφία και οι πόροι μπορούν να προβληθούν μέσα στα προφίλ των συγκεκριμένων εποπτών.


Προοπτική καριέρας

Διδακτορικό (Διδακτορικό) πρόγραμμα σπουδών Η βιοχημεία και η παθοβιοχημεία ασχολούνται με τον μοριακο-βιολογικό χαρακτηρισμό των βιομάχων και των δομικών στοιχείων τους στην υγεία και την ασθένεια, την αποσαφήνιση του αμοιβαίου μεταβολισμού τους, τον ρόλο στην ρύθμιση των φυσιολογικών διεργασιών και των διαταραχών τους. Μια σημαντική περιοχή είναι επίσης μια έρευνα των βιολογικών μεμβρανών, των υποκυτταρικών διαμερισμάτων (organelles), της ενεργειακής μεταβολής, της εξωκυτταρικής μήτρας και του ρόλου των δεύτερων αγγελιοφόρων σε κυτταρικούς κανονισμούς. Το πρόγραμμα ασχολείται επίσης με το ρόλο των ελεύθερων ριζών σε σχέση με την καρκινογένεση και την αθηρογένεση. Συνδέεται στενά με τη μοριακή βιολογία και τη γενετική και με πολλούς βασικούς και κλινικούς κλάδους της βιοϊατρικής, esp. στην κλινική βιοχημεία. Η τυπική διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) χρόνια.

Τελευταία ενημέρωση Ιαν. 2019

Σχετικά με τη Σχολή

The Vinohrady health care campus started its development in the beginning of the 20th century, by then at the city periphery. In 1902, the Emperor Franz Joseph I inaugurated the Vinohrady Hospital as ... περαιτέρω

The Vinohrady health care campus started its development in the beginning of the 20th century, by then at the city periphery. In 1902, the Emperor Franz Joseph I inaugurated the Vinohrady Hospital as the primary hospital for citizens of Královské Vinohrady and Žižkov districts. Διαβάστε Λιγότερα

FAQ

Άλλη