Εθνικό δίπλωμα στη μικροβιολογία

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

ΚΑΜΠΟΣ ΠΟΡΤΟΦΟΝΤΙΝΗΣ

Ο κεντρικός στόχος του Εθνικού Διπλώματος Μικροβιολογίας είναι η ανάπτυξη πτυχιούχων που μπορούν να επιδείξουν εστιασμένες γνώσεις και δεξιότητες στη Μικροβιολογία. Το πρόγραμμα, επομένως, επικεντρώνεται κεντρικά στον εξοπλισμό των σπουδαστών με μια σε βάθος και εξειδικευμένη γνώση των γενικών αρχών και πρακτικών δεξιοτήτων που ισχύουν για τη βιομηχανία Μικροβιολογίας. Στο πλαίσιο της διπλωματικής μελέτης και σε συνεργασία με τα αρμόδια ιδρύματα / οργανισμούς / οργανισμούς του χώρου εργασίας, οι μαθητές εκτίθενται επίσης στον σχετικό κόσμο της εργασίας προκειμένου να αποκτήσουν εμπειρία στην εφαρμογή των αποκτηθεισών γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων στο περιβάλλον εργασίας. Τα δίδακτρα και η εμπειρία στο χώρο εργασίας επιτρέπουν στους επιτυχείς φοιτητές να έχουν πρόσβαση σε πολλές ευκαιρίες σταδιοδρομίας και απασχόλησης που σχετίζονται με την αναλυτική εξειδίκευση τους.

Έξοδος εξόδου

Οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Προσδιορίστε, αξιολογήστε και λύστε τα συνήθη και άγνωστα προβλήματα χρησιμοποιώντας σωστές διαδικασίες / μεθόδους / τεχνικές.
  • Εργαστείτε αποτελεσματικά με άλλους σε μια ομάδα.
  • Διαχειριστείτε καλά καθορισμένες και νέες μαθησιακές δραστηριότητες μέσα σε ένα δομημένο μαθησιακό περιβάλλον.
  • Αναλύει, συνθέτει και αξιολογεί πληροφορίες, θεωρίες και ιδέες που σχετίζονται με την αναλυτική χημεία / βιοτεχνολογία / τεχνολογία τροφίμων.
  • Να καταδείξει την κατανόηση του πεδίου και των κύριων τομέων της αναλυτικής χημείας / βιοτεχνολογίας / τεχνολογίας τροφίμων και τον τρόπο με τον οποίο ο αντίστοιχος τομέας / τομέας σχετίζεται με άλλους τομείς ή συστήματα.
  • Παρακολουθήστε τις δικές τους επιδόσεις και αξιολογείτε τους με συγκεκριμένα κριτήρια.
  • Παρουσιάστε και κοινοποιήστε τις πληροφορίες αποτελεσματικά και με νόημα χρησιμοποιώντας επιστημονικές και ακαδημαϊκές / επαγγελματικές συστάσεις και μορφές διδασκαλίας.
  • Δείξτε την ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον και την υγεία των άλλων χρησιμοποιώντας τη επιστήμη και την τεχνολογία σύμφωνα με αναγνωρισμένους επαγγελματικούς ή / και δεοντολογικούς κώδικες ή πρακτικές.

Κριτήρια αξιολόγησης

Ο φοιτητής απαιτεί ένα εξάμηνο σήμα 40% για να εισέλθει στην τελική ευκαιρία αξιολόγησης. Το εξάμηνο και το τελικό βάρος βαθμολόγησης είναι 50:50. Ένας φοιτητής χρειάζεται ένα τελικό σημείωμα 50% για να περάσει μια ενότητα. Το σήμα του εξάμηνο συμβάλλει επίσης στο αποτέλεσμα μιας συμπληρωματικής αξιολόγησης. Το τελικό αποτέλεσμα μιας συμπληρωματικής αξιολόγησης περιορίζεται στο 50%.

Ημερομηνίες εγγραφής και εκκίνησης

Η εγγραφή ξεκινάει τον Ιανουάριο και διαλέξεις τον Φεβρουάριο για τα προγράμματα σπουδών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.

Όλα τα ερευνητικά προγράμματα για μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους μπορούν να εγγραφούν καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους.

Ημερομηνία λήξης: Το ακαδημαϊκό ξεκινάει τον Ιανουάριο και τελειώνει τον Δεκέμβριο. Η προθεσμία του προγράμματος καθορίζεται από τη διάρκεια του προγράμματος.

Τελευταία ενημέρωση Αύγ. 2019

Σχετικά με τη Σχολή

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university i ... περαιτέρω

Vibrant, multicultural and dynamic, the University of Johannesburg (UJ) shares the pace and energy of cosmopolitan Johannesburg, the city whose name it carries. Proudly South African, the university is alive down to its African roots, and well-prepared for its role in actualising the potential that higher education holds for the continent’s development. Διαβάστε Λιγότερα
Γιοχάνεσμπουργκ

FAQ

Άλλη