Ιατρός Ιατρικής (MD)

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Το 4ετές πρόγραμμα σπουδών που οδηγεί στο πτυχίο του ιατρού (MD) χρησιμοποιεί μια ποικιλία εκπαιδευτικών στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένης της μάθησης με βάση τα προβλήματα και των κλινικών εμπειριών που επιτρέπουν στους μαθητές να αποκτήσουν τις προσδοκίες που αναμένονται από όλους τους γιατρούς. Επιπλέον, το πρόγραμμα δίνει έμφαση στην παροχή τεχνολογίας υγειονομικής περίθαλψης σε υπηρεσία στην κοινότητα. Το πρόγραμμα προετοιμάζει τους φοιτητές για μεταπτυχιακές σπουδές σε οποιαδήποτε ειδικότητα, άδεια και για μελλοντική ιατρική πρακτική. Ενσωματώνει ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών που προωθεί την επιστημονική έρευνα, την κριτική σκέψη και την ολοκληρωμένη κλινική εμπειρογνωμοσύνη. Συνολικά, το πρόγραμμα εξελίσσεται την ιατρική εκπαίδευση με τέτοιο τρόπο ώστε να προετοιμάζει τους γιατρούς για τα επόμενα 20 χρόνια και μετά

Ο στόχος του προγράμματος MD είναι να αποφοιτήσει ιατρούς με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την προώθηση της υγειονομικής περίθαλψης στα ΗΑΕ. Τα κριτήρια εισαγωγής βασίζονται στην επίτευξη αυτού του στόχου. Η διαδικασία εισαγωγής είναι ολιστική. Οι παράγοντες που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των αιτούντων περιλαμβάνουν ακαδημαϊκή απόδοση, μη ακαδημαϊκές εμπειρίες (π.χ. ηγεσία, υπηρεσία, έρευνα, κλινική εργασία), ένα αποδεδειγμένο ενδιαφέρον για την υγειονομική περίθαλψη και προσωπικά χαρακτηριστικά όπως ωριμότητα, ηγεσία και ανθεκτικότητα. Προτίμηση δίνεται στους υπηκόους της Emirates και των ΗΑΕ, ωστόσο, οι διεθνείς αιτούντες έχουν επίσης δικαίωμα συμμετοχής. Το πρόγραμμα MD είναι συν-εκπαιδευτικό και οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να συνεργαστούν σε μικρές ομάδες, εργαστήρια και συνεδρίες κλινικής κατάρτισης με μέλη του αντίθετου φύλου.

134257_photo-1505751172876-fa1923c5c528.jpg

Απαιτήσεις εισδοχής

1. Πτυχιούχος διαπιστευμένου κολεγίου ή πανεπιστημίου

2. Πτυχίο ή υψηλότερο (προτιμάται η επιστήμη)

3. ΣΔΣ: Αθροιστική ΣΔΣ ≥ 3.0; Science GPA ≥ 3.0

4. MCAT: Πρέπει να παρέχεται επίσημη βαθμολογία. Προτιμώνται οι βαθμολογίες ≥ 500

5. Αγγλική επάρκεια όπως αποδεικνύεται από: (οποιοδήποτε από τα παρακάτω πληροί την απαίτηση αγγλικής επάρκειας)

 • βαθμολογία iBT TOEFL (διαδικτυακή δοκιμή) 91 ή μεγαλύτερη ή
 • Συνολική βαθμολογία ακαδημαϊκού IELTS 6,5 ή μεγαλύτερη, ή
 • 1550 ή μεγαλύτερη βαθμολογία EmSAT Αγγλικά
 • Εξαίρεση για γηγενείς αγγλόφωνους που έχουν ολοκληρώσει πτυχίο, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα σε αγγλόφωνο πανεπιστήμιο

6. Απαιτούμενα Προαπαιτούμενα Μαθήματα (Βαθμός Γ (ή ισοδύναμο) ή υψηλότερο σε κάθε ένα)

 1. Γενική Βιολογία με εργαστήριο - 2 εξάμηνα
 2. Γενική Χημεία με εργαστήριο - 2 εξάμηνα
 3. Οργανική Χημεία με εργαστήριο - 2 εξάμηνα ή Οργανική Χημεία με εργαστήριο 1 εξάμηνο συν Βιοχημεία - 1 εξάμηνο
 4. Φυσική με εργαστήριο - 2 εξάμηνα
 5. Μαθηματικά (κολέγιο άλγεβρα ή υψηλότερο) - 2 εξάμηνα

7. Προτεινόμενα Προαπαιτούμενα Μαθήματα (τουλάχιστον 2 εξάμηνα σε έναν ή περισσότερους από αυτούς τους τομείς)

 1. Βιοηθική
 2. Επιχείρηση
 3. Οικονομικά
 4. Επιδημιολογία / Στατιστικές
 5. Κυτταρική βιολογία
 6. Ξένη / Πρόσθετη Γλώσσα
 7. Γενεσιολογία
 8. Κλασσικές μελέτες
 9. Ανοσολογία
 10. Μικροβιολογία
 11. Φισιολογία
 12. Ψυχολογία
 13. Κοινωνικές επιστήμες
 14. Κοινωνιολογία

8. Μη ακαδημαϊκές εμπειρίες (Προτιμώμενη)

 1. Φροντίδα υγείας
 2. Ερευνα
 3. Οργανωτική ηγεσία
 4. Κοινοτική υπηρεσία / εθελοντισμός
 5. Σχεδιαστική εμπειρία, επίδειξη καινοτομίας / επιχειρηματικότητας

9. Ο μαθητής μπορεί να πληροί τα τεχνικά πρότυπα με ή χωρίς λογική διαμονή

Διαδικασία αίτησης

Τα ακόλουθα απαιτούμενα έγγραφα πρέπει να σαρωθούν με σαφή και ευανάγνωστη μορφή και να μεταφορτωθούν στην ηλεκτρονική εφαρμογή:

 1. Πιστοποιημένο αντίγραφο πιστοποιητικών πτυχίου / πτυχίου (ανάλογα με την περίπτωση).
 2. Πιστοποιητικό ισοδυναμίας που εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας των ΗΑΕ για αιτούντες που έχουν αποφοιτήσει από ιδρύματα εκτός των ΗΑΕ.
 3. Ένα επίσημο αντίγραφο που δείχνει την κλίμακα βαθμολόγησης.
 4. Πιστοποιητικό βαθμολογίας ικανότητας αγγλικής γλώσσας (IELTS, TOEFL ή EmSAT). Οι επίσημες αναφορές βαθμολογίας TOEFL μπορούν να σταλούν απευθείας από το ίδρυμά σας στο Khalifa University Επιστήμης και Τεχνολογίας Khalifa University χρησιμοποιώντας τον θεσμικό κωδικό TOEFL 0960.
 5. Βαθμολογία Medical College Admissions Test (MCAT).
 6. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (βιογραφικό σημείωμα).
 7. Φωτογραφία σε διαβατήριο σε λευκό φόντο.
 8. Διαβατήριο σε ισχύ. Οι διεθνείς αιτούντες που διαμένουν στα ΗΑΕ πρέπει επίσης να ανεβάσουν ένα σαφές αντίγραφο της έγκυρης θεώρησης των ΗΑΕ.
 9. Οικογενειακό βιβλίο (Khulasat Al Qaid - Μόνο για υποψηφίους για ΗΑΕ).
 10. Ισχύουσα εθνική ταυτότητα ΗΑΕ (για εθνικούς και διεθνείς αιτούντες που διαμένουν επί του παρόντος στα ΗΑΕ).
 11. Προσωπική δήλωση (1000 έως 2000 λέξεις) που περιγράφει:
  1. Γιατί θέλετε να ακολουθήσετε μια καριέρα ως γιατρός (500 έως 1000 λέξεις) και
  2. Γιατί θέλετε να παρακολουθήσετε το Khalifa University of Medicine and Health Sciences (500 έως 1000 Words).

Λάβετε υπόψη ότι δεν θα ληφθούν υπόψη οι ελλιπείς αιτήσεις.

Οι αποδεκτοί υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν όλα τα επίσημα έγγραφα πριν εγγραφούν στις τάξεις. Όλα τα έγγραφα που λαμβάνονται από το Πανεπιστήμιο είναι ιδιοκτησία του Khalifa University και δεν θα επιστραφούν.

Τελευταία ενημέρωση Απρ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

The internationally top-ranked Khalifa University is the one university in the UAE with the research and academic programs that address the entire range of strategic, scientific and industrial challen ... περαιτέρω

The internationally top-ranked Khalifa University is the one university in the UAE with the research and academic programs that address the entire range of strategic, scientific and industrial challenges facing the UAE’s knowledge economy transformation and our rapidly evolving world. Its world-class faculty and state-of-the-art research facilities provide an unparalleled learning experience to students from the UAE and abroad. The university brings together the best in science, engineering and medicine in the UAE, to offer specialized degrees that can take promising high school graduates all the way to top-rated doctorate degree holders. Διαβάστε Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη