Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό στη δημογραφία

London School of Hygiene & Tropical Medicine

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Μεταπτυχιακό Πιστοποιητικό στη δημογραφία

London School of Hygiene & Tropical Medicine

Πρόκειται για ένα μοναδικό πρόγραμμα που προσφέρει επαγγελματική κατάρτιση σε δημογραφικές μελέτες που τονίζουν την υγεία και την κοινωνική επιδημιολογία. Σκοπός του είναι να παρέχει μια ευρεία εκπαίδευση στις θεωρίες και τις μεθόδους της δημογραφίας και των επιστημών του πληθυσμού και στην εφαρμογή τους στην υγεία, την κοινωνική πρόνοια και την οικονομική ανάπτυξη.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν τεχνική εμπειρογνωμοσύνη στη δημογραφία και να κατανοήσουν τις διασυνδέσεις μεταξύ δημογραφικών μελετών και υγείας, συμπεριλαμβανομένης της γονιμότητας, της σεξουαλικής συμπεριφοράς, της γήρανσης, των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και του προσδόκιμου ζωής.

Οι απόφοιτοι του μαθήματος θα είναι εξοπλισμένοι για να ασκήσουν σταδιοδρομία στη δημόσια υγεία, ακαδημαϊκές έρευνες πολύ ευρείας φύσης, ΜΚΟ, προγράμματα αναπαραγωγικής υγείας, υπηρεσίες υγείας, κυβερνητικές στατιστικές υπηρεσίες, καθώς και οργανισμούς πολιτικής και σχεδιασμού.

Παράδοση μαθημάτων

Η δημογραφία

Δομή

4 ενότητες

 • Εισαγωγή στη δημογραφική ανάλυση
 • Μελέτες πληθυσμού
 • Βασικές αρχές της επιδημιολογίας
 • Στατιστικές με υπολογιστές

Προυποθέσεις εισόδου

Ακαδημαϊκές απαιτήσεις
 • Προπτυχιακό πτυχίο (π.χ. πτυχίο) το οποίο θεωρείται τουλάχιστον συγκρίσιμο με πτυχίο Βρετανίας δεύτερης τάξης, από φορέα αποδεκτό από το Πανεπιστήμιο, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο είναι κατάλληλο για το μάθημα σπουδών που πρέπει να ακολουθηθεί (κατάλληλο (π.χ. γεωγραφία, κοινωνιολογία, οικονομία, πολιτικές επιστήμες, στατιστικές, ανθρωπολογία, μαθηματικά, ανθρωπιστικές επιστήμες, βιολογικές επιστήμες ή παρόμοιο θέμα).

ή

 • προσόντα που μπορούν να εγγραφούν, ανάλογα με το μάθημα σπουδών που πρέπει να ακολουθηθεί, στην ιατρική, στην οδοντιατρική ή στις κτηνιατρικές σπουδές.

Οι αιτήσεις με τα κατάλληλα τεχνικά προσόντα ή ισοδύναμο προσόν και εμπειρία από το εξωτερικό είναι επίσης ευπρόσδεκτες.

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν καμία από τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορούν να γίνουν δεκτοί κατά τη διακριτική ευχέρεια του Πανεπιστημίου βάσει των ακαδημαϊκών προσόντων τους, της εργασιακής τους εμπειρίας και των αναφορών.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν αποδείξεις δεξιοτήτων αριθμητικής ικανότητας, τουλάχιστον ισοδύναμες με τις βαθμίδες Α ή Β του GCSE του Ηνωμένου Βασιλείου στα μαθηματικά ή στα στατιστικά στοιχεία. ή ένα καλό βαθμό σε μια μαθηματική ή στατιστική ενότητα ενός προπτυχιακού βαθμού (που θα πρέπει να περιλαμβάνει αριθμητική και βασική άλγεβρα, συμπεριλαμβανομένου του χειρισμού λογαρίθμων και εκθέτες).

Απαιτήσεις γλώσσας

Είναι σημαντικό να έχετε επαρκή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας για να πραγματοποιήσετε τις σπουδές σας. Μπορούν να θεωρηθούν αποδεκτά αποδεικτικά στοιχεία αγγλικής γλώσσας:

 • - ουσιαστική εκπαίδευση (τουλάχιστον δεκαοκτώ μήνες) που διεξάγεται και αξιολογείται στα αγγλικά ή -
 • ουσιαστική εργασιακή εμπειρία (τουλάχιστον δεκαοκτώ μήνες) που πραγματοποιείται στα αγγλικά.

Εάν δεν πληροίτε μία από τις παραπάνω απαιτήσεις, τότε θα πρέπει να περάσετε ένα από τα ακόλουθα μέσα τα τρία τελευταία χρόνια:

 • Cambridge Certificate of Advanced English όταν επιτυγχάνεται ελάχιστη συνολική βαθμολογία 185, με τουλάχιστον 176 στη Γραφή και 169 στην Ακρόαση. Εάν ληφθεί πριν από τον Ιανουάριο του 2015 τότε πρέπει να επιτευχθεί ένα ελάχιστο συνολικό σκορ Β βαθμού.
 • (IELTS), όταν επιτυγχάνεται συνολική βαθμολογία τουλάχιστον 7,0 με ελάχιστο όριο 6,5 κατά τη γραπτή υπο-δοκιμή και τουλάχιστον 5,5 σε Ακρόαση, ανάγνωση και ομιλία.
 • Pearson Δοκιμή αγγλικής (ακαδημαϊκής) συνολικής βαθμολογίας 68 ή παραπάνω, με τουλάχιστον 62 στη γραφή και τουλάχιστον 59 σε Ακρόαση, ανάγνωση και ομιλία.
 • (TOEFL) iBT Δοκιμή της Αγγλικής ως Γλώσσα Ξένων Γλωσσών συνολική βαθμολογία 100 ή παραπάνω με τουλάχιστον 24 στη Γραφή, 23 στη Μιλώντας, 22 στην Ανάγνωση και 21 στην Ακρόαση.

Όταν ένας υποψήφιος δεν πληροί το απαιτούμενο επίπεδο αγγλικής γλώσσας αλλά πιστεύει ότι μπορεί να αποδείξει το απαιτούμενο επίπεδο εισδοχής, το Πανεπιστήμιο μπορεί, κατά την κρίση του, να εξετάσει την αίτηση.

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
 • Αγγλικά


Τελευταία ενημέρωση June 11, 2018
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι Διαδίκτυο
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Οκτ. 2018
Duration
Διάρκεια
1 - 5 Χρόνια
Price
τιμή
7,980 GBP
Information
Deadline
Αυγ. 31, 2018
Locations
Ηνωμένο Βασίλειο - London, England
Ημερομηνία Έναρξης : Οκτ. 2018
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αυγ. 31, 2018
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Οκτ. 2018
Ηνωμένο Βασίλειο - London, England
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αυγ. 31, 2018
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών