Μεταπτυχιακό στην Ενδοδοντική (Online)

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Η διατήρηση των δοντιών αποτελεί τη βάση της οδοντιατρικής. Επί του παρόντος, η ενδοδοντική είναι μια από τις ειδικότητες στην οδοντιατρική πρακτική που αντιμετωπίζουν αυξημένη ζήτηση εξαιτίας της έλλειψης εξειδικευμένων επαγγελματιών που μπορούν να διαχειριστούν το υψηλό επίπεδο δυσκολίας που συνεπάγεται. Η γνώση της ριζικής ανατομίας και των καταστάσεων οδοντικού πολφού αποτελεί πρόκληση για έναν γενικό οδοντίατρο. Είναι σημαντικό για τους οδοντολόγους να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση της ενδοδοντικής θεραπείας και των επανακατεργασιών ανεξάρτητα από τις δυσκολίες που αυτές μπορεί να συνεπάγονται.

Η πρόταση να προσφερθεί ένα online μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Ενδοδοντία οφείλεται στην υψηλή ζήτηση στην ενδοδοντική στον τομέα της οδοντιατρικής. Αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα εκπονείται ως πρόγραμμα ανώτατου επιπέδου στο πανεπιστημιακό σύστημα, αν και δεν επιτυγχάνει το υψηλότερο επίπεδο προσόντων που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Μεταπτυχιακό στην Ενδοδοντική. Λόγω της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης, πολλοί φοιτητές που επιλέγουν μερική απασχόληση βρίσκουν περιοχές που δεν διαθέτουν προγράμματα βασισμένα σε υπομονάδες ή σύντομα προγράμματα, καθώς πιστεύουν ότι δεν θα παρέχουν αρκετές τοποθετήσεις στο χώρο εργασίας ούτε θα υπολείπονται από βιβλιογραφικές αναθεωρήσεις και μεθόδους έρευνας. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές στο Πανεπιστήμιο Endodontics θα είναι οδοντολόγοι που επιθυμούν να αυξήσουν τις γνώσεις τους στην ενδοδοντική, με εκπαίδευση βασισμένη σε στοιχεία που συνδυάζουν κλινικές τοποθετήσεις με επιστημονικές γνώσεις αλλά δεν είναι σε θέση να λάβουν πτυχίο τριετούς μεταπτυχιακού βαθμός.

x-ray of the jaw, jaw, dentistry

Στόχοι

Αυτό το μεταπτυχιακό δίπλωμα θα παρέχει:

 • Εκπαίδευση ως ειδικός στον τομέα της ενδοδοντικής.
 • Γνώση νέων υλικών και τεχνολογιών που σχετίζονται με την ενδοδοντική.

Μόλις οι φοιτητές ολοκληρώσουν αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, θα έχουν τα προσόντα τους για να αντιμετωπίσουν κλινικά περιπτώσεις ενδοδοντικής ή επανενδοδοντικής προκειμένου να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν επιστημονικά άρθρα σχετικά με την ενδοδοντική και να μπορέσουν να προβούν σε βιβλιογραφική ανασκόπηση.

Για το λόγο αυτό, οι στόχοι αυτού του μεταπτυχιακού διπλώματος είναι:

 • Για τη διάγνωση των προβλημάτων που αφορούν το περιαστικό σύμπλεγμα πολτού.
 • Να αποκτήσουν κλινικές και γνωστικές ικανότητες για την αντιμετώπιση των ενδοδοντικών προβλημάτων.
 • Να μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις όταν αντιμετωπίζει ενδοδοντική αποτυχία.
 • Να είναι σε θέση να αναλάβει ενδοδοντική και επαναδοντοδοντική.
 • Να είστε εξοικειωμένοι με την κορυφαία χειρουργική επέμβαση και την εκ προθέσεως εκ νέου εμφύτευση
 • Να είναι σε θέση να ασχοληθεί με τις ορθοδρομικές επανακατασκευές.
 • Να κατανοήσουν επιστημονικά άρθρα σχετικά με την ενδοδοντική.
 • Να σχεδιάσει ένα ερευνητικό έργο.
 • Να συνδέει την ενδοδοντική με άλλους τομείς της οδοντιατρικής.

Διδακτέα ύλη

Πρόγραμμα σπουδών και θέματα 2020-2021

Θέματα στο μάθημα 1 Ορος ECTS
Κλινικές Έννοιες στην Ενδοδοντία Ι Ετήσια 5,00
Κλινική Ενδοδοντία Ι Ετήσια 27,00
Κλινικές Τεχνικές Ι Ετήσια 21,00
Θεμελιώσεις της Ενδοδοντίας Ετήσια 4,00
Σχεδιασμός Θεραπείας. Συζήτηση των υποθέσεων I Ετήσια 3,00
Θέματα στο μάθημα 2 Ορος ECTS
Προχωρημένη ενδοδοντική Ετήσια 4,00
Κλινικές έννοιες στην ενδοδοντική II Ετήσια 4,00
Κλινική Ενδοδοντία ΙΙ Ετήσια 33,00
Κλινικές Τεχνικές II Ετήσια 8,00
Λήψη αποφάσεων στην ενδοδοντική Ετήσια 3,00
Τελικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα (Cross-Disciplinarian Res.) Ετήσια 4,00
Σχεδιασμός Θεραπείας. Υπόθεση II Ετήσια 4,00
 • ECTS: Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστώσεων
 • Διάρκεια: ημερολογιακός όρος

Μεθοδολογία και αξιολόγηση

Οι μαθητές θα αξιολογηθούν για τις διάφορες ενότητες και υλικά λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:

 • Γραπτές εξετάσεις (εξετάσεις)
 • Απόκτηση γνώσεων για κλινικές, τεχνολογικές και χειρουργικές δεξιότητες με συνεχή αξιολόγηση
 • Την υπεράσπιση του τελικού έργου του μεταπτυχιακού διπλώματος και την παρουσίαση των υποθέσεων ενώπιον μιας κριτικής επιτροπής

Απαιτούμενα εργαλεία

Το υλικό που πρέπει να παρέχει ο φοιτητής:

 • Ενα λάπτοπ
 • Μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή

Περιστρεφόμενο υλικό

 • Τουρμπίνα
 • Αντίθετη γωνία
 • Προσαρμογέας
 • Micromotor
 • Μηχανισμός ενδοδοντικής (για χρήση περιστρεφόμενων και παλινδρομικών αρχείων)
 • Ηλεκτρονικός εντοπιστής κορυφής του ριζικού σωλήνα
 • Στοιχεία συστήματος πλήρωσης ή παρόμοια
 • Συσκευή ραδιοσυχνοτήτων

Προαπαιτήσεις και εισαγωγή

Απαιτούμενη τεκμηρίωση για εγγραφή

 • Ένα πλήρες φύλλο προκαταχώρισης.
 • 1 επικυρωμένο αντίγραφο του αντίστοιχου τίτλου σπουδών (με αρχική σφραγίδα).
 • 1 Ακαδημαϊκό πιστοποιητικό προσόντων (πρωτότυπο ή πιστοποιημένο φωτοαντίγραφο).
 • Φωτοτυπία της εθνικής σας ταυτότητας (DNI) ή διαβατηρίου.
 • Πληρωμή € 90 ** μέσω τραπεζικής μεταφοράς και απόδειξης πληρωμής που αποστέλλεται ταχυδρομικώς.

(Εκτός από τους πρώην σπουδαστές UIC της Βαρκελώνης).

 • Αντιγραφή βιογραφικών σημειωμάτων και συνεδρίων που παρακολουθήθηκαν.
 • Συστάσεις (σύσταση, όχι υποχρεωτική)

* Για σπουδαστές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τόσο τα προσόντα όσο και το πτυχίο τους πρέπει να πιστοποιούνται μέσω της διπλωματικής οδού ή να φέρουν σφραγίδα Apostille της Χάγης. (Ο τίτλος σπουδών δεν χρειάζεται να έχει επίσημα αναγνωριστεί).

* Οι υποψήφιοι που είναι στο τελευταίο έτος του προγράμματος σπουδών τους πρέπει να παράσχουν κατάλογο των προσόντων που έχουν αποκτηθεί μέχρι την ημερομηνία που εγγράφονται.

** Δεν επιστρέφεται για έξοδα διοίκησης.

Διαδικασία εισαγωγής

 • Οι φοιτητές πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα που τους εξοπλίζουν για να ασκούν στοματική ή χειρουργική στοματική ή χειρουργική χώρα.
 • Συνέντευξη με τον διευθυντή του προγράμματος ή τον συντονιστή μέσω του Skype, όπου θα αξιολογούν τις ακαδημαϊκές και προσωπικές δεξιότητες των μαθητών, καθώς και την ικανότητά τους να εργάζονται σε μια ομάδα.

Βασικές πληροφορίες

 • Ηλεκτρονικό μέρος:
  • Εβδομαδιαία σεμινάρια τη Δευτέρα και την Τρίτη από τις 9-11 μ.μ.
  • Ο φοιτητής θα διοργανώσει κλινικές συνεδρίες με τον εκπαιδευτή τους (οι οποίες πραγματοποιούνται επί του παρόντος στην πλατφόρμα συνεργασίας) για να μιλήσουν για κλινικές περιπτώσεις και ερευνητικές εργασίες.
  • Οι μαθητές πρέπει να ολοκληρώσουν την εβδομαδιαία προγραμματισμένη εργαστηριακή ώρα κατά τη διάρκεια των ωρών που τους ταιριάζουν καλύτερα.
 • Επιτόπου μέρος:
 • Οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν τέσσερις έντονες εβδομάδες ανά ακαδημαϊκό έτος στο πανεπιστήμιο.
 • Ημερομηνία προεγγραφής: Από τον Ιανουάριο του 2020
 • Τιμή:
 • Πρώτο έτος: € 19.080 *
 • Δεύτερο έτος: € 18.616
 • * Αυτή η τιμή περιλαμβάνει ετήσια τέλη εγγραφής € 480 ανά έτος. Τα τρέχοντα δίδακτρα εκκρεμούν την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου στο πανεπιστήμιο μας.
 • Το ποσό για το δεύτερο έτος για τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη 2021-2022 εξακολουθεί να εκκρεμεί έγκριση από το Συμβούλιο των Διοικητών στο πανεπιστήμιο μας και υπόκειται σε αύξηση με βάση τον ισπανικό δείκτη τιμών καταναλωτή (IPC).
 • Αριθμός θέσεων: Η συμμετοχή σε αυτό το πρόγραμμα περιορίζεται σε 6 φοιτητές.
 • Πιστοποίηση: 120 ECTS Μεταπτυχιακό στην Ηλεκτρονική Ενδοδοντική.
 • Γλώσσα: Αγγλικά
Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

The Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), offers you a highly personalized university education with a strong vocational element. Since 1997 we have been teaching people based on aca ... περαιτέρω

The Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), offers you a highly personalized university education with a strong vocational element. Since 1997 we have been teaching people based on academic rigor, university life, and enriching life experiences. We have 15 degree programs and a wide range of Master’s and Postgraduate degrees as well as continuing education courses in the areas of knowledge you are interested in. Διαβάστε Λιγότερα

FAQ

Άλλη