Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η παρουσίαση μιας περιεκτικής, υψηλών προδιαγραφών και σύγχρονης ανάλυσης των ποικίλων εφαρμογών της επιστήμης της πληροφορικής και των Η/Υ στις υπηρεσίες υγείας και η ανάπτυξη ικανοτήτων α) στην κατανόηση των πιο κοινών προβλημάτων και προκλήσεων, β) στην παραμετροποίηση και ανάλυση αποδοτικών και βιώσιμων λύσεων και γ) στη σύνθεση των προτεινόμενων λύσεων σε υφιστάμενα κλινικά περιβάλλοντα και την ταυτόχρονη παρατήρηση των επιπτώσεων και των αποτελεσμάτων.

Επενδύουμε στη γνώση, στην κατανόηση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσα από τα εικονικά εργαστήρια (ahi.vlab.ouc.ac.cy) του Μεταπτυχιακού Προγράμματος.

Ομάδες

Κάτοχοι Πανεπιστημιακών τίτλων στις επιστήμες της υγείας και της πληροφορικής με εργασιακή εμπειρία ή με επαγγελματικό προσανατολισμό σε κλινικά περιβάλλοντα ή/και στον κλάδο της υγείας.

Διάρθρωση του Προγράμματος

Εξ αποστάσεως εκπαιδευτικές Ενότητες. 8 Εκπαιδευτικές ενότητες 16 εβδομάδων ( 8 χ 10 ECTS) έκαστη και διπλωματική εργασία ( 1 χ 20 ECTS). Σύνολο 100 ECTS. Κάθε εκπαιδευτική ενότητα περιλαμβάνει εβδομαδιαίες διαλέξεις, ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις, ενδιάμεσες εργασίες, τελική εργασία και τελική εξέταση.

Θεματικές Ενότητες Κωδικοί Θ.Ε
Πληροφοριακά Συστήματα στα Εθνικά Συστήματα Υγείας – Νοσοκομειακά Πληροφοριακά Συστήματα ΕΠΤ 512
Επισκόπηση και Αξιολόγηση Προτύπων & Τεχνολογικών Λύσεων στον Τομέα της Υγείας ΕΠΤ 513
Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή και Πληροφοριακά Συστήματα Συνταγογράφησης ΕΠΤ 521
Ανάλυση και Επεξεργασία Ιατρικής Εικόνας ΕΠΤ 522
Εφαρμογές Τηλεϊατρικής ΕΠΤ 523
Συστήματα Διαχείρισης Βιολογικών Παραμέτρων Ασθενών & Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων ΕΠΤ 611
Βάση Βιοϊατρικών Δεδομένων & Μεθοδολογία Έρευνας στη Βιοϊατρική ΕΠΤ 612
Προμήθεια και Διαχείριση έργων πληροφορικής στον τομέα της υγείας – Από το σχεδιασμό στην υλοποίηση ΕΠΤ 613
Διατριβή Μάστερ I
Διατριβή Μάστερ II
ΕΠΤ 701Α
ΕΠΤ 701Β

Διδακτικό Προσωπικό

Διεπιστημονική ακαδημαϊκή ομάδα (ιατροί, νοσηλευτές, επιστήμονες πληροφορικής, μηχανικοί υπολογιστών και λογισμικού, διαχειριστές οργανισμών υγείας, ειδικοί σε θέματα όπως οικονομικά της υγείας και ηθική της υγείας).

Φοιτητές

Κάτοχοι Πανεπιστημιακών τίτλων στις επιστήμες της υγείας ή/και της πληροφορικής με εργασιακή εμπειρία ή/και επαγγελματικό προσανατολισμό σε κλινικά περιβάλλοντα ή/και περιβάλλοντα σχεδιασμού / παροχής / αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας ή/και σε σχετικές βιομηχανικές εφαρμογές, πωλήσεις κλπ, θεωρείται πως έχουν την κατάλληλη θεωρητική κατάρτιση για φοίτηση στο πρόγραμμα αυτό και την ευκαιρία για χρησιμοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτήσουν μέσα από αυτό. Κάτοχοι Πανεπιστημιακών τίτλων από άλλες επιστήμες (Άλλες σχολές Θετικών Επιστημών, Πολυτεχνικές Σχολές, Οικονομικά, Διοίκηση, Νομικά κλπ) δεν αποκλείονται, αναμένεται όμως πως θα καταβάλλουν επιπλέον προσπάθεια για να αποκτήσουν τις γνώσεις που απαιτούνται για την κατανόηση και εμπέδωση επί μέρους θεματικών ενοτήτων του μεταπτυχιακού προγράμματος για τις οποίες ενδεχομένως δεν έχουν τις βασικές προπτυχιακές γνώσεις.

Αιτήσεις

Αιτήσεις εισδοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι από τις 6 Ιουλίου μέχρι και τις 5 Σεπτεμβρίου 2017 στις 11.00 π.μ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL#

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
ελληνικά

Κοιτάξτε2 περισσότερα μαθήματα αποΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου »

Τελευταία ενημέρωση July 3, 2018
Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακό
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
2 Χρόνια
Μερική παρακολούθηση
Τιμή
6,000 EUR
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη