Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η προσφορά εξειδικευμένων γνώσεων και η καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων σε ένα εύρος επιστημονικών θεμάτων Πολιτικής Υγείας, μέσα από την ανάλυση της πολυπλοκότητας των συστημάτων υγείας από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο για άτομα με ενδιαφέρον εστιασμένο σε θέματα Πολιτικής Υγείας, Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ηγεσίας στον τομέα των Υπηρεσιών Υγείας.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • Πτυχιούχους – αποφοίτους Σχολών / Τμημάτων (ΑΕΙ/ΑΤΕΙ), με συναφή με το περιεχόμενο του προγράμματος γνωστικά αντικείμενα, (πτυχιούχους Επιστημών και Επαγγελμάτων Υγείας, Ψυχολογίας, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Διοίκησης, Οικονομίας και Πληροφορικής).
 • Στελέχη Υπηρεσιών, Οργανισμών και Εταιρειών Ασφάλισης και Υγείας του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (Υπουργεία, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, Ασφαλιστικά Ταμεία, Ασφαλιστικές Εταιρείες, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φαρμακευτικές Εταιρείες, Εταιρείες Ιατροτεχνολογικού Εξοπλισμού) στην Κύπρο, και την Ελλάδα κατά κύριο λόγο.
 • Στελέχη Μονάδων Υγείας του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, πολυϊατρεία, πολυκλινικές, διαγνωστικά κέντρα) στην Κύπρο, και την Ελλάδα κατά κύριο λόγο.
 • Στελέχη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών στον ευρύτερο χώρο της υγείας και της κοινωνικής προστασίας.
 • Άλλους πτυχιούχους που είτε έχουν ευρύτερα ενδιαφέροντα σε επιμέρους πτυχές της πολιτικής υγείας, είτε ενδιαφέρονται για την έρευνα στις υπηρεσίες υγείας.

Διάρθρωση του Προγράμματος

Το πρόγραμμα είναι μεταπτυχιακού επιπέδου (Μάστερ 120 ECTS). Προσφέρεται σε εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) των 15 ECTS και σε πλήρη φοίτηση μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο ακαδημαϊκά έτη. Ο φοιτητής μπορεί να επιλέγει μέχρι τέσσερις Θεματικές Ενότητες ανά Ακαδημαϊκό Έτος, (δύο ανά εξάμηνο). Η επιλογή και παρακολούθηση τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων ανά ακαδημαϊκό έτος ισοδυναμεί με πλήρη φοίτηση. Η φοίτηση ξεκινά περί τα μέσα Σεπτεμβρίου και λήγει στο τέλος Μαϊου. Οι τελικές γραπτές εξετάσεις γίνονται στο τέλος κάθε εξαμήνου, δηλαδή Ιανουάριο και Μαϊο, σύμφωνα πάντα με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Πανεπιστημίου.

Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος και την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου Μάστερ απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση στις 4 υποχρεωτικές και σε δύο από τις 5 Θεματικές Ενότητες επιλογής και η επιτυχής εκπόνηση Διατριβής Μάστερ (30 ECTS).

Οι προσφερόμενες Θεματικές Ενότητες ανά εξάμηνο είναι οι εξής:

Θεματικές Ενότητες Α Εξαμήνου (Χειμερινού)

 • PYS 611 - Πολιτική Υγείας & Πολιτική (υποχρεωτική)
 • PYS 613 - Στρατηγικός Σχεδιασμός & Αξιολόγηση στις Υπηρεσίες Υγείας (υποχρεωτική)

Θεματικές Ενότητες Β’ Εξαμήνου (Εαρινού)

 • PYS 610 - Ε-Health: Πληροφοριακά Συστήματα και Συστήματα Υγείας (υποχρεωτική)
 • PYS 614 - Χρηματοδότηση & Παροχή Υπηρεσιών Υγείας (υποχρεωτική)

Θεματικές Ενότητες Γ’ Εξαμήνου (Χειμερινού) (επιλογή 1 από τις 3 προσφερόμενες)

 • PYS 621 - E- Health & Πολιτική Υγείας
 • PYS 623 - Νομικά και Ηθικά Θέματα στην Υγεία
 • PYS 625 - Εισαγωγή στην Επιδημιολογία & Ερευνητική Μεθοδολογία

& Επιπλέον (Εγγραφή και έναρξη εκπόνησης Διατριβής Μάστερ)

 • PYS 701A- Διατριβή Μάστερ I

Θεματικές Ενότητες Δ’ Εξαμήνου (Εαρινού) (επιλογή 1 από τις 2 προσφερόμενες)

 • PYS 612 - Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού & Ηγεσία
 • PYS 622 - Φαρμακευτική Πολιτική & Αξιολόγηση Τεχνολογίας Υγείας

& Επιπλέον (Συνέχιση και δυνατότητα ολοκλήρωση της Διατριβής Μάστερ)

 • PYS 701B - Διατριβή Μάστερ II

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

 • Προϋπόθεση για την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα είναι η κατοχή πρώτου πτυχίου από αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, για μελέτη διεθνούς βιβλιογραφίας. Ο φοιτητής πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η καλή γνώση της αγγλικής είναι απαραίτητη για να μπορέσει να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.
 • Δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (προγράμματα γραφείου και χρήσης υπηρεσιών του Διαδικτύου για αναζήτηση και επικοινωνία).

Αιτήσεις

Νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 ξεκινά στις 6 Ιουλίου και λήγει στις 5 Σεπτεμβρίου 2017 στις 11:00 π.μ. . Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του ΑΠΚΥ, στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

Κόστος & Συνδρομές

Το κόστος σε κάθε Θεματική Ενότητα ανέρχεται σε 675€, ενώ το κόστος της Διατριβής Μάστερ ανέρχεται σε 1,350€ (Διατριβή Μάστερ Ι 675€ και Διατριβή Μάστερ ΙΙ 675€).

Το συνολικό κόστος της φοίτησης στο Πρόγραμμα Σπουδών “Πολιτική Υγείας και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας” ανέρχεται σε 5,400€.

Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 τα δίδακτρα της κάθε Θεματικής Ενότητας θα είναι κατά 10% μειωμένα.

Διάφορα

Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Προγράμματος
Μάμας Θεοδώρου, Καθηγητής
Τηλέφωνο: +357 22 411 952
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: m.theodorou@ouc.ac.cy

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
ελληνικά

Κοιτάξτε2 περισσότερα μαθήματα αποΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου »

Τελευταία ενημέρωση July 3, 2018
Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακό
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
2 Χρόνια
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
5,400 EUR
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη