Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση - Κύριος στην Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας

Γενικά

3 διαθέσιμες θέσεις

Περιγραφή προγράμματος

Το Master in Management Degree με κύριο αντικείμενο στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας φιλοδοξεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη σε έναν διαφορετικό φοιτητικό πληθυσμό της κριτικής ικανότητας σκέψης, της δημιουργικότητας, της ανάπτυξης της γνώσης και των εφαρμοσμένων δεξιοτήτων στη Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας.

Ο απόφοιτος του προγράμματος θα είναι επαγγελματίας εκπαιδευμένος ακαδημαϊκά με τις δεξιότητες που θα επιτελούν με επιτυχία στη μεσαία διαχείριση των οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας.

Το πρόγραμμα θα διακριθεί με την αποφοίτηση πλήρως δίγλωσσων επαγγελματιών με μια ολιστική άποψη του συστήματος υπηρεσιών υγείας. Επιπλέον, τα μαθήματα του προγράμματος θα περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων μαθήματα στην αξιολόγηση προγραμμάτων υγείας, την ποιότητα και τον έλεγχο του κόστους, αναπτύσσοντας παράλληλα δεξιότητες λήψης αποφάσεων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών υγείας.

Τέλος, ο φοιτητής θα αποκτήσει δεοντολογικές και νομικές γνώσεις για να ασκήσει το επάγγελμά του σε περιβάλλον υψηλής δεοντολογίας και νομικής υγείας.

Στόχοι του προγράμματος

 • Παρέχετε ένα τρέχον και σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών μέσα σε ένα εννοιολογικό πλαίσιο που θα προωθήσει την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του μαθητή και τις βασικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση στο μεσαίο επίπεδο διοίκησης σε οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας.
 • Ανάπτυξη ειδικών στη διαχείριση των υπηρεσιών υγείας με μια ολιστική άποψη και τις δεξιότητες, τις ικανότητες που απαιτούνται για να ασκούν τη διοίκηση στους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας.
 • Συμβολή στην εκπαίδευση και κατάρτιση των επαγγελματιών ικανών να αναπτύξουν δημιουργικές και οικονομικά αποδοτικές στρατηγικές που βελτιώνουν την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται από τους οργανισμούς.
 • Προωθήστε την εκπαίδευση των επαγγελματιών με ένα ολιστικό όραμα και με τις δεξιότητες για να προσαρμόσετε θετικά και προληπτικά τις αλλαγές στην κοινωνία.
 • Εκπαιδεύστε τους επαγγελματίες με τις απαραίτητες δεξιότητες για να αξιολογήσουν στρατηγικά το περιβάλλον και να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των αλλαγών στην ποιότητα των υπηρεσιών υγείας.
 • Ανάπτυξη στους φοιτητές των απαραίτητων ερευνητικών δεξιοτήτων, εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τους πόρους πληροφόρησης στον τομέα των υπηρεσιών υγείας.
 • Παρέχετε τις παρατηρητικές και αναλυτικές δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή θεωρητικών γνώσεων σε συγκεκριμένες περιστάσεις και την απόκτηση χρήσιμων και πρακτικών πληροφοριών.
 • Ενθάρρυνση της ανάπτυξης ηθικών, δυναμικών και δημιουργικών ηγετών της διοίκησης που θα προσθέσουν αξία στους οργανισμούς και τις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.
 • Ανάπτυξη επαγγελματιών που έχουν τις δεξιότητες της συνεργατικής εργασίας, της επικοινωνίας και της επίλυσης συγκρούσεων που θα διατηρήσουν την συνοχή και την παραγωγικότητα των ομάδων στο πλαίσιο των οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας.
 • Εκπαιδεύστε τους επαγγελματίες με ένα σαφές και ολοκληρωμένο όραμα της ανθρώπινης συμπεριφοράς και των επιπτώσεών της στην οργανωτική αλλαγή.
 • Το πρόγραμμα θα εκπαιδεύσει τους επαγγελματίες με το όραμα της εφαρμογής καινοτόμων, δεοντολογικών και δημιουργικών μορφών ηγεσίας και διαχείρισης για να αξιοποιήσουν τις νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και ανάπτυξης οργανώσεων υγειονομικών υπηρεσιών σε κρατικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
 • Εκπαιδεύστε τους δίγλωσσους επαγγελματίες που είναι σε θέση να παρέχουν υπηρεσίες στα αγγλικά και τα ισπανικά και βοηθώντας τους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών υγείας να εξυπηρετούν πολιτιστικά ποικίλους πληθυσμούς.
Ακολουθία προγράμματος σπουδών Πιστώσεις
Μαθήματα Core / Professional 24
Κύρια μαθήματα 18
Σύνολο 42

128555_medical-appointment-doctor-healthcare-40568.jpegPixabay / Pexels

Διδακτέα ύλη

Βασικό στοιχείο (24 μονάδες)

 • Οργανωτική Συμπεριφορά HESM 500-O
 • HESM 510-O Στρατηγικός Σχεδιασμός σε Οργανισμούς Υπηρεσιών Υγείας
 • HESM 520-O Βασικές αρχές Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στις Υπηρεσίες Υγείας
 • HESM 530-O Οικονομία στην Αγορά Υγείας
 • HESM 540-O Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας Υπηρεσιών
 • HESM 550-O Μέθοδοι Έρευνας στη Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας
 • HESM 560-O Εφαρμοσμένη βιοστατιστική
 • HESM 570-O Βασικές αρχές της επιδημιολογίας

Κύρια μαθήματα (18 μονάδες)

 • HEMG 600-O Θεμελιώδης στην αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας
 • HEMG 610-O Νομικά και Ηθικά Θέματα στην Αξιολόγηση των Υπηρεσιών Υγείας
 • HEMG 620-O Διαχείριση Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας
 • HEMG 630-O Ανάλυση Μοντέλων Αξιολόγησης Προγράμματος
 • HEMG 640-O Αποτελεσματικές στρατηγικές στην αξιολόγηση των υπηρεσιών υγείας
 • HEMG 650-O Τελικό Έργο: Ανάπτυξη Μοντέλου Αξιολόγησης Υπηρεσιών Υγείας

* Οι γλωσσικές δεξιότητες στα αγγλικά και στα ισπανικά θα αξιολογηθούν με δοκιμή τοποθέτησης. Μπορεί να χρειαστούν επιπλέον μαθήματα γλώσσας σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μαθημάτων στις δοκιμές τοποθέτησης. Εάν οι σπουδαστές απολαύσουν προπτυχιακά μαθήματα γλωσσών ή μαθήματα γλωσσών ανάπτυξης, πρέπει να εγγραφούν αμέσως στα μαθήματα για να αυξήσουν τις ακαδημαϊκές επιδόσεις στη γλώσσα. Οι φοιτητές πρέπει να συμμορφώνονται με όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις πιστοποίησης του κράτους και των τοπικών πρακτορείων για το πτυχίο.

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

The Florida Campuses are organized to Implement the Discipline-Based Dual Language Education at the university level in Orlando, Tampa and Miami, Florida. This campuses serve a culturally diverse comm ... περαιτέρω

The Florida Campuses are organized to Implement the Discipline-Based Dual Language Education at the university level in Orlando, Tampa and Miami, Florida. This campuses serve a culturally diverse community of students, offering academic programs and personalized services of quality, meeting the needs of the adult learner. Διαβάστε Λιγότερα
Miami Lakes , Τάμπα , Ορλάντο + 2 Περισσότερα Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη