Σκοπός του μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Διοίκηση Μονάδων Υγείας» είναι η προετοιμασία στελεχών του τομέα της υγείας, μέσα από την απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων διοίκησης - διαχείρισης για τη στελέχωση μονάδων υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και των κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών του Συστήματος Υγείας.

Διάρθρωση του Προγράμματος

Το Πρόγραμμα διαρθρώνεται σε οκτώ (8) εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες, εκ των οποίων οι πέντε (5) είναι υποχρεωτικές και οι τρεις (3) μπορεί να επιλεγούν μεταξύ πέντε (5) Θεματικών Ενοτήτων και της Διατριβής Μάστερ, η οποία είναι επιλογής και αντιστοιχεί σε δύο Θεματικές Ενότητες.

Το πρώτο έτος αποτελείται από 4 υποχρεωτικές Θ.Ε., οι οποίες επιλέγονται ανά ζεύγη. Το πρώτο ζεύγος είναι οι Θεματικές Ενότητες ΔΜΥ501Α και ΔΜΥ501Β και το δεύτερο ζεύγος αποτελείται από τις Θεματικές Ενότητες ΔΜΥ502Α και ΔΜΥ502Β.

Η πέμπτη υποχρεωτική Θεματική Ενότητα ΔΜΥ603 διδάσκεται στο δεύτερο έτος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των υποχρεωτικών Θεματικών Ενοτήτων, ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να εγγραφεί για την εκπόνηση Διατριβής Μάστερ την οποία πρέπει να υποστηρίξει μέσα σε δώδεκα μήνες από την επιτυχή ολοκλήρωση των υπολοίπων Θεματικών Ενοτήτων.

Κατά τη Διατριβή Μάστερ δεν εκπονούνται εργασίες και δεν υπάρχει διδακτικός φόρτος. Στις υπόλοιπες Θεματικές Ενότητες, οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν δυο εργασίες ανά Ενότητα και θεμελιώνουν δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις αν συγκεντρώσουν το μισό της απαιτούμενης βαθμολογίας.

Θεματικές Ενότητες:

Α. Υποχρεωτικές – 1ο Έτος

α) ΔΜΥ 501Α Βασικές Αρχές Διοίκησης και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και ΔΜΥ501Β Εργαλεία Management : Μέθοδοι και Τεχνικές
β) ΔΜΥ 502Α Οικονομικά της Υγείας και ΔΜΥ502Β Μεθοδολογία Έρευνας στις Υπηρεσίες Υγείας

Β. Υποχρεωτική ενότητα - 2ο Έτος

ΔΜΥ 603A Χρηματοοικονομική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας

Γ. 3 Επιλογές – 2ο Έτος

Μπορούν να επιλεγούν τρεις (3) Θεματικές Ενότητες ή μία (1) Θεματική Ενότητα και Διατριβή Μάστερ

ΔΜΥ 604Β Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας
ΔΜΥ 605Α Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας
ΔΜΥ 606Β Δημόσια Υγεία και Προαγωγή Υγείας
ΔΜΥ 607 Κοινωνιολογία της Υγείας ( Δεν θα προσφερθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018)
ΔΜΥ 608 Μάρκετινγκ στις Υπηρεσίες Υγείας ( Δεν θα προσφερθεί το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018)
ΔΜΥ 700 Διατριβή (Ισοδυναμεί σε δυο θεματικές ενότητες)

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Για εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, είναι απαραίτητη η κατοχή πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ίδρυμα.

Είναι επιθυμητό οι υποψήφιοι φοιτητές να έχουν καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ώστε να μπορούν να προσπελάσουν χωρίς προβλήματα την αγγλόφωνη επιστημονική βιβλιογραφία.

Αιτήσεις

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για εισδοχή στα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 είναι από 6 Ιουλίου 2017 μέχρι 5 Σεπτεμβρίου 2017, στις 11:00 π.μ..

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
ελληνικά

Κοιτάξτε2 περισσότερα μαθήματα αποΑνοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου »

Τελευταία ενημέρωση July 3, 2018
Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακό
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
2 Χρόνια
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
5,400 EUR
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη