Ο γιατρός της κτηνιατρικής

Γενικά

Σχετικά με τη Σχολή

Faculty of Veterinary Medicine Timi?oara is part of the Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” from Timi?oara.

Faculty of Veterinary Medicine Timi?oara is part of the Banat’s University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine “King Michael I of Romania” from Timi?oara. Διαβάστε Λιγότερα
Timişoara
Προβολή προφίλ σχολής

Υποβολή ερώτησης

Άλλη