Πτυχίο Ακοολογίας και της επιστήμης προφορά

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Ακοής και ομιλίας

Εισήγαγε ένα τμήμα ακρόαση και την ομιλία το 2001 και εγκαινιάστηκε υπό την αιγίδα της Αυτού Υψηλότητας Πρίγκιπα Raad bin Zaid Γενικός Γραμματέας Anmak. Τμήμα του προσφέρει το πρόγραμμα πτυχίο στην ομιλία και την ακοή επιστήμες. Η προσπάθεια αυτή υποστηρίζεται σε τοπικό και περιφερειακό πρόγραμμα, προκειμένου να δώσει την ευκαιρία για τους αποφοίτους να εργαστούν σε διάφορες τοποθεσίες, όπως νοσοκομεία, σχολεία και άλλοι. Κεντρική ακοής και το Τμήμα επεξεργαστές ομιλία με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και τεχνικές που απαιτούνται στον τομέα υπό την επίβλεψη μιας ομάδας προσόντα των μελών ΔΕΠ και των εποπτικών αρχών περιλαμβάνει υψηλά προσόντα για να παρέχει την καλύτερη εκπαίδευση για τους μαθητές.

μήνυμα

Συμπληρώστε την τοπική αγορά εργασίας και περιφερειακών στελεχών προσόντα και εκπαιδευμένα άτομα με υψηλή επαγγελματική δεοντολογία για την άσκηση των εκκρεμών στους τομείς της ακοής και ομιλίας.

Στόχοι

  • Δώστε στους μαθητές με γνωστικές ικανότητες απαραίτητες.
  • Ενίσχυση των μαθητών προσωπικών δεξιοτήτων και την επαγγελματική δεοντολογία.
  • Προώθηση της συνεχούς μάθησης τάσεις μεταξύ των φοιτητών και των μελών ΔΕΠ.
  • Ενθαρρύνετε την επιστημονική έρευνα.
  • Ενημερωθείτε για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, για την ανάπτυξη των ακαδημαϊκών προγραμμάτων.
  • Η απασχόληση των πόρων και κλινικές για την εξυπηρέτηση της τοπικής κοινωνίας.
  • Η εναρμόνιση των ακαδημαϊκών αποτελεσμάτων με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2018

Σχετικά με τη Σχολή

AAU Started providing academic services in 1990, Al-Ahliyya Amman University (AAU) was the first private university and pioneer of private education in Jordan.

AAU Started providing academic services in 1990, Al-Ahliyya Amman University (AAU) was the first private university and pioneer of private education in Jordan. Διαβάστε Λιγότερα

FAQ

Άλλη