Οι σπουδές δεύτερου επιπέδου της Ιατρικής Βιοτεχνολογίας στη Σχολή Βιοτεχνολογίας επιτρέπουν στους μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες στην επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από την πειραματική εργασία. Τα μεμονωμένα σχέδια διατριβής που συντονίζονται από το ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό της Σχολής εξυπηρετούν το σκοπό αυτό. Το πρόγραμμα του δεύτερου κύκλου αντικατοπτρίζει την ιδιαιτερότητα και την υψηλή ποιότητα της επιστημονικής έρευνας των 15 ερευνητικών ομάδων της Σχολής.

Τι μπορείτε να μάθετε;

Απόφοιτος της Ιατρικής Βιοτεχνολογίας:

 • διαθέτει ολοκληρωμένη γνώση των αρχών και των πρακτικών των βιολογικών επιστημών, ιδίως της βιοχημείας και της ιατρικής βιοτεχνολογίας, που είναι απαραίτητη για την άσκηση επαγγελματικών καθηκόντων με διεπιστημονικό τρόπο
 • είναι ικανός να χρησιμοποιεί εργαλεία και βιβλιογραφία βιοπληροφορικής στην αγγλική γλώσσα για την επαγγελματική του εργασία.
 • είναι διατεθειμένη να συζητήσει επιστημονικά θέματα ·
 • ξέρει πώς να οργανώνει την ατομική και ομαδική εργασία στο εργαστήριο σύμφωνα με τις αρχές της βιοηθικής και της ασφάλειας ·
 • έχει γνώση της υλοποίησης έργων έρευνας και εφαρμογών,
 • γνωρίζει τις αρχές για τη δημιουργία και την ανάπτυξη της ατομικής επιχειρηματικότητας και είναι καλά ενημερωμένη στην αγορά των εταιρειών βιοτεχνολογίας ·
 • είναι σε θέση να διευκολύνει την περαιτέρω εκμάθηση και το σχεδιασμό της σταδιοδρομίας του.
 • μιλά αγγλικά σε επίπεδο Β2 και χρησιμοποιεί επαγγελματικό αγγλικό λεξιλόγιο που σχετίζεται με τη βιολογία, τη βιοχημεία, τη βιοϊατρική και τη βιοτεχνολογία.

Το πρόγραμμα διαρκεί 2 χρόνια (4 εξάμηνα). Για να αποκτήσουν ένα μεταπτυχιακό, οι μαθητές πρέπει να γράψουν και να υπερασπιστούν μια μεταπτυχιακή διατριβή.

Το μάθημα ξεκινά εάν ο ελάχιστος αριθμός 10 μαθητών θα εγγραφεί.

Απαιτήσεις εισδοχής

 • επικυρωμένα αντίγραφα του πτυχίου Bachelor
 • επικυρωμένα αντίγραφα των ακαδημαϊκών σας αρχείων
 • πιστοποιημένα αντίγραφα της αγγλικής επάρκειας (επίπεδο B2)
 • μια ψηφιακή φωτογραφία διαβατηρίου
 • αντίγραφο του διαβατηρίου
 • ιατρικό πιστοποιητικό
 • επιβεβαίωση του τέλους εγγραφής στο πανεπιστημιακό λογαριασμό.
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
 • Αγγλικά
University of Wroclaw
Τελευταία ενημέρωση Ιούνιος 4, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Duration
2 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
3,350 EUR
Υποψήφιοι για την ΕΕ: 2.000 ευρώ για κάθε έτος. Υποψήφιοι εκτός ΕΕ: 3.200 ευρώ για τον 1ο χρόνο και 3.350 ευρώ για το 2ο έτος.
Προθεσμία
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
EU citizens: September 15th, 2019
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Οκτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Αύγ. 2021
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
EU citizens: September 15th, 2019

Οκτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
EU citizens: September 15th, 2019
Ημερομηνία λήξης
Αύγ. 2021
Άλλη