Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

Το πρόγραμμα αποτελείται κυρίως από μελέτες σχετικά με τις επιπτώσεις της ακτινοβολίας σε άτομα, περιβάλλον και υλικά, με επίκεντρο τη χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας για τη θεραπεία και τη διάγνωση των ογκολογικών ασθενειών και την προστασία των ατόμων και του περιβάλλοντος από ακραία ραδιενέργεια. Οι γνώσεις, οι δεξιότητες και οι ικανότητες των αποφοίτων ρυθμίζονται από την οδηγία της ΕΕ 2013/59 / ΕΥΡΑΤΟΜ. ως εκ τούτου, έχουν μοναδικές προοπτικές για διεθνή ανάπτυξη και σταδιοδρομία.

Γιατί @KTU;

Συνδυασμός της φυσικής και των ιατρικών επιστημών

Το πρόγραμμα σπουδών υλοποιείται από κοινού με το Λιθουανικό Πανεπιστήμιο Επιστημών Υγείας και εναρμονίζεται με τα προγράμματα σπουδών της Ιατρικής Φυσικής άλλων ευρωπαϊκών και παγκόσμιων πανεπιστημίων από το www.iomp.org.

Καλά εξοπλισμένες εγκαταστάσεις με τα τελευταία εργαλεία λογισμικού

Καλά εξοπλισμένο εργαστήριο δοσιμετρίας και δυνατότητα διεξαγωγής ερευνών με γραμμικές επιταχυντές, ακτίνες Χ, CT, μαγνητική τομογραφία, PET και άλλες συσκευές απεικόνισης, κάμερες γάμμα (SPECT).

Οι αποκτηθείσες γνώσεις εφαρμόζονται στην πράξη

Ένα σημαντικό μέρος των μελετών εκτελείται σε συνεργασία με τις διεπιστημονικές ομάδες των ακτινοθεραπευτών / ακτινολόγων σε νοσοκομεία και κέντρα ιατρικής περίθαλψης.

Καριέρα

Αρμοδιότητες σπουδαστών:
- Εφαρμογή και βελτίωση των τεχνολογιών και μεθόδων ακτινοβολίας στην ιατρική και τη βιομηχανία.
- Σχεδιασμός των δόσεων των ασθενών στην ακτινοθεραπεία και παροχή συστάσεων σχετικά με τη δοσιμετρία.
- Γνώσεις και εφαρμογή της στρατηγικής ακτινοπροστασίας, προστατευτικοί παράγοντες και μέτρα.

Δεξιότητες σπουδαστών:
- Δυνατότητα εφαρμογής γνωστών φυσικών μεθόδων και εννοιών στην ιατρική πρακτική και ανάπτυξη νέων, παροχή συστάσεων προς τους ασθενείς σχετικά με τη δοσιμετρία.
- Ικανό να εργάζονται μεμονωμένα με εξοπλισμό ακτινοβολίας και τεχνολογίες που εγγυώνται την ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών ακτινοβολίας και εφαρμόζουν μέτρα βελτιστοποίησης για την ακτινοπροστασία.
- Δυνατότητα εργασίας στην ομάδα κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικών διαχείρισης για την έκθεση των ασθενών βάσει ερευνητικών πρακτικών δραστηριοτήτων και ανάληψη προσωπικής ευθύνης.

Προυποθέσεις εισόδου

Ικανότητα στην αγγλική γλώσσα

IELTS ≥6,0, TOEFL ≥85, CEFR ≥C1, ή ισοδύναμο

Αιρετότητα CGPA Πιστοποιητικό πτυχίου πανεπιστημίου

Προπτυχιακό δίπλωμα (ή υψηλότερο) με ελάχιστο. Η διάρκεια των 180 ECTS (3 έτη σπουδών) είναι επιλέξιμη.

Συχνά μπορείτε να πάρετε μια κατάλληλη μεταγραφή από το σχολείο σας. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, θα χρειαστείτε επίσημες μεταφράσεις μαζί με επαληθευμένα αντίγραφα του πρωτοτύπου.

Τα έγγραφα προσόντων συμμετοχής γίνονται δεκτά στις εξής γλώσσες: Αγγλικά / Ρωσικά.

Τα έγγραφα πρέπει να νομιμοποιούνται (Apostille) από το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας στην οποία εκδόθηκαν τα έγγραφα. Η απαίτηση αυτή δεν ισχύει για τα έγγραφα που εκδίδονται στην ΕΕ και τη Λευκορωσία, την Ουκρανία.

Μέσος βαθμός (CGPA)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα τους εδώ .

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά
Λιθουανικά
Kaunas University of Technology

Κοιτάξτε1 περισσότερα μαθήματα αποKaunas University of Technology »

Τελευταία ενημέρωση January 30, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
2 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
4,300 EUR
Διεθνείς φοιτητές. Ξένους υπηκόους με ιθαγένεια της Λιθουανίας και πολίτες της ΕΕ: ​​3284 €
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη