Πτυχίο Ιατρικής και Χειρουργικής

University of Campania "Luigi Vanvitelli"

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Πτυχίο Ιατρικής και Χειρουργικής

University of Campania "Luigi Vanvitelli"

Επισκόπηση μαθημάτων

Αυτό το μάθημα ανοίγει για περισσότερους διεθνείς φοιτητές κατά το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Έχουμε αυξήσει την πρόσληψη αυτού του έτους από 30 σε 60 υποψηφίους. 2Αποστολή: Αυτό το μάθημα είναι αφιερωμένο στο να δίνει στους μαθητές όλο το επιστημονικό υπόβαθρο και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να γίνουν ιατρός. στην πραγματικότητα το μάθημα δίνει στους φοιτητές μεθόδους και υπόβαθρο είτε για να γίνει ιατρός και ερευνητής στις ιατρικές επιστήμες. Κατά συνέπεια, κάθε εγγεγραμμένος φοιτητής πρέπει να αποκτήσει διάφορες δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας λήψης αποφάσεων για τη φροντίδα του ασθενούς.

Αυτό που ετοιμάζουμε:

Ιατρός της Ιατρικής και Χειρουργικής

Σκοποί

 • Για να εφαρμόσετε τη γνώση, να αποκτήσετε ικανότητες για την κατανόηση και την επίλυση προβλημάτων, επίσης όταν πρόκειται για απρόβλεπτες και μη γνωστές περιπτώσεις. Δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων από πλευράς μεγάλων και σύνθετων πεδίων.
 • Να αποκτήσουν δεξιότητες για να είναι σε θέση να δώσουν τις καλύτερες λύσεις για τη φροντίδα του ασθενούς ακόμα και σε περιπτώσεις πολυπλοκότητας που ενσωματώνει τη γνώση.
 • Να επικοινωνούν με σαφήνεια είτε στους ασθενείς και τους συγγενείς τους, είτε σε συναδέλφους, είτε σε ειδικούς σε ορισμένους κλάδους, στα συμπεράσματα και στη λογική της συγκεκριμένης περίθαλψης.
 • Να αναπτύξει την ικανότητα απόκτησης δεξιοτήτων για να συνεχίσει να μελετά άμεσα και έμμεσα.

Δεξιότητες

Όλοι οι πτυχιούχοι της Ιατρικής και Χειρουργικής θα γίνουν γιατροί και θα μπορούν να κάνουν αίτηση για ειδικότητες σε όλους τους τομείς της Ιατρικής και Χειρουργικής, καθώς και να ασκούν το επάγγελμα τους ως ιατροί ή / και ερευνητές.

Δουλειά

Ιδιωτικός ιατρός (γιατρός), που απασχολείται στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, απασχολείται σε ιδιωτικές εταιρείες και νοσοκομεία, δημόσιες και ιδιωτικές ερευνητικές εταιρείες, πανεπιστήμια.

Έτος I Εξάμηνο Ι

 • Η φυσική εφαρμοζόταν στις ιατρικές επιστήμες
  • Η φυσική εφαρμοζόταν στον Πολιτισμό, το Περιβάλλον, τη Βιολογία και την Ιατρική
 • Χημεία
 • Βιοχημεία
Βιολογία, μοριακό βιολογικό και γενική γενετική
 • Εφαρμοσμένη Βιολογία
 • ΜΟΡΙΑΚΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Έτος I Εξάμηνο II

 • Ανθρώπινη Ανατομία 1
  • BIO / 16 Ανθρώπινη Ανατομία
 • Ιατρική ιστολογία και εμβρυολογία
 • BIO / 17 ιστολογία
Επιστημονική Αγγλική
 • L-LIN / 12 Γλώσσα και Μετάφραση
Διδακτικές δραστηριότητες που επιλέγονται από κάθε μαθητή

Έτος ΙΙ Εξάμηνο Ι

 • Ανθρώπινη Ανατομία 2
  • BIO / 16 Ανθρώπινη Ανατομία
 • Βιοχημεία 1
 • ΒΙΟ / 10 Βιοχημεία
Φυσιολογία και Βιοφυσική 1
 • BIO / 09 Φυσιολογία

IIο Εξάμηνο II

 • Βιοχημεία 2
  • ΒΙΟ / 10 Βιοχημεία
 • Φυσιολογία και Βιοφυσική 2
 • BIO / 09 Φυσιολογία
Ανοσολογία και ανοσοπαθολογία
 • MED / 04 Γενική Παθολογία
Μικροβιολογία
 • MED / 07 Μικροβιολογία και κλινική μικροβιολογία
Γενική Παθολογία, Παθοφυσιολογία και Ιατρική Γενετική 1
 • MED / 04 Γενική Παθολογία
 • MED / 03 Ιατρική γενετική
Διδακτικές δραστηριότητες που επιλέγονται από κάθε μαθητή

Έτος ΙΙΙ Εξάμηνο Ι

 • Γενική Παθολογία, Παθοφυσιολογία και Ιατρική Γενετική 2
  • MED / 04 Γενική Παθολογία
 • Μέθοδοι στην Ιατρική και τη Χειρουργική 1
 • MED / 09 Εσωτερική ιατρική
 • MED / 18 Γενική Χειρουργική
 • M-PSI / 08 Κλινική Ψυχολογία
Μέθοδοι στην επιδημιολογία
 • MED / 42 Γενικά και εφαρμοσμένη Hygyene
 • MED / 01 Ιατρικές Στατιστικές
Διδακτικές δραστηριότητες που επιλέγονται από κάθε μαθητή

Έτος ΙΙΙ Εξάμηνο ΙΙ

 • Μέθοδοι Ιατρικής και Χειρουργικής 2
  • MED / 09 Εσωτερική ιατρική
  • MED / 18 Γενική Χειρουργική
 • Εργαστηριακή Ιατρική
 • BIO / 12 Κλινική Βιοχημεία και Κλινική Μοριακή Βιολογία
 • MED / 05 Κλινική Παθολογία
 • MED / 07 Μικροβιολογία και κλινική μικροβιολογία
Αιματολογία και Ογκολογία
 • MED / 06 Ιατρική Ογκολογία
 • MED / 15 Αιματολογία
Δερματολογία, Πλαστική και Επανορθωτική Χειρουργική
 • MED / 35 Δερματολογία
 • MED / 19 πλαστική χειρουργική
Πρακτικές δραστηριότητες (AFP)
 • MED / 04
 • MED / 06
 • MED / 05
 • MED / 15
 • MED / 18
 • MED / 09
 • MED / 35
 • M-PSI / 08

Έτος IV Εξάμηνο Ι

 • Καρδιαγγειακές παθήσεις
  • MED / 11 Καρδιαγγειακά νοσήματα
  • MED 23 Καρδιοχειρουργική
 • Αναπνευστικά νοσήματα
 • MED / 10 αναπνευστικές ασθένειες
 • MED 21 Θώρακα Χειρουργική
Παθήσεις του εντέρου
 • MED / 12 παθήσεις του εντέρου
Ενδοκρινολογία και Μεταβολικές Νόσοι
 • MED / 13 Ενδοκρινολογία
Ουροποιητικές Ασθένειες
 • MED / 14 Νεφρολογία
 • MED / 24 Ουρολογία
Παθολογική Ανατομία 1
 • MED / 08 Παθολογική Ανατομία
Διδακτικές δραστηριότητες που επιλέγονται από κάθε μαθητή

Έτος IV Εξάμηνο II

 • Αλλεργιολογία, Κλινική Ανοσολογία και Ρευματολογία
  • MED / 16 Ρευματολογία
  • MED / 09 Εσωτερική ιατρική
 • Ορθοπεδικές Νόσοι και Αποκαταστατική Ιατρική
 • MED / 33 Ορθοπεδικές παθήσεις
 • MED / 34 Αποκατάσταση Ιατρικής
Παθολογική ανατομία 2
 • MED / 08 Παθολογική Ανατομία
Πρακτικές δραστηριότητες (AFP)

Έτος V Εξάμηνο Ι

 • Φαρμακολογία Ι
 • Διαταραχές των αισθητηρίων οργάνων
 • Ακτινοθεραπεία ακτινολογίας
  • MED / 36 ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 • Υγιεινή και Προληπτική Ιατρική
 • MED 42 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
 • Μεταδοτικές ασθένειες
 • MED 17 ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
 • Διδακτικές δραστηριότητες που επιλέγονται από κάθε φοιτητή

Έτος V Εξάμηνο II

 • Φαρμακολογία II
 • Νευρολογικές παθήσεις
  • MED 26 ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ
  • MED 27 NEUROSURGERYCFU
  • MED 37 NEURORADIOLOGY
 • Ψυχιατρική και παιδιατρική νευροψυχιατρικήΚΥΙΑΤΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΑ
 • MED 25 ΨΥΧΙΑΤΡΙΑ
 • MED 39 ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
 • Πρακτικές δραστηριότητες (AFP)

Έτος VI Εξάμηνο Ι

 • Γυναικολογία και Μαιευτική
  • MED 40 Γυναικολογία και Μαιευτική
 • Νομική και Εργασιακή Ιατρική
 • MED 43 Νομική ιατρική
 • MED 44 Επαγγελματική Ιατρική
Παιδιατρική
 • MED 38 Γενική και εξειδικευμένη παιδιατρική
 • MED 20 παιδοχειρουργική
Ιατρικές και χειρουργικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης 1
 • MED 09 Εσωτερική ιατρική
 • MED 18 Γενική Χειρουργική
 • MED 41 Αναισθησιολογία
Εσωτερική Ιατρική και Γηριατρική 1
 • MED 09 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ
 • MED 03 ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΕΝΕΤΙΚΗ
Γενική Χειρουργική 1
 • MED 18 ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
Διδακτικές δραστηριότητες που επιλέγονται από κάθε φοιτητή

Έτος VI Εξάμηνο II

 • Εσωτερική Ιατρική και Γηριατρική
  • MED 09 Εσωτερική ιατρική
  • MED 03 Ιατρική Γενετική
 • Γενική Χειρουργική 2
 • MED 18 Γενική Χειρουργική
Προετοιμασία διατριβής
Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
 • Αγγλικά


Τελευταία ενημέρωση June 6, 2018
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Οκτ. 2019
Duration
Διάρκεια
6 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Price
τιμή
Δωρεάν
Locations
Ιταλία - Naples, Campania
Ημερομηνία Έναρξης : Οκτ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Σεπτ. 30, 2019
Ιταλία - Santa Maria Capua Vetere, Campania
Ημερομηνία Έναρξης : Οκτ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Οκτ. 2019
Ιταλία - Santa Maria Capua Vetere, Campania
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ιταλία - Naples, Campania
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Σεπτ. 30, 2019