Αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους φοιτητές προηγμένη επιστημονική κατάρτιση και να προωθήσει την κατάρτιση στην έρευνα στον τομέα της νοσηλευτικής. Στόχος είναι η κάλυψη της ανάγκης για ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανάπτυξη στη νοσηλευτική στον 21ο αιώνα.

Η θεωρία και η μεθοδολογία ανταποκρίνονται στην πρόκληση της παροχής νέων εργαλείων έρευνας για τη φροντίδα σε μια πολύπλοκη και μεταβαλλόμενη κοινωνία, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ανθρώπων σε όλες τις βιολογικές, ψυχολογικές και κοινωνικές τους διαστάσεις.

Το ερευνητικό κομμάτι παρέχει στους φοιτητές εργαλεία για τη διεξαγωγή έρευνας, τη διαχείριση σύνθετων διαδικασιών φροντίδας, τη διδασκαλία, τη στήριξη των επαγγελματιών νοσηλευτικής και την ενεργότητα ως παράγοντα κοινωνικής αλλαγής.

Αδεια

Το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Επιστήμη των Νοσηλευτικών Επιστημών απευθύνεται σε φοιτητές με προηγούμενη κατάρτιση στον τομέα των Επιστημών Υγείας, κυρίως Νοσηλευτικής, που ενδιαφέρονται να επεκτείνουν τις γνώσεις τους στον τομέα αυτό και να αποκτήσουν προηγμένη επιστημονική κατάρτιση και έρευνα στον τομέα της Νοσηλευτικής.

Απαιτείται ειδική τεκμηρίωση

Εκτός από την υποχρεωτική γενική τεκμηρίωση που απαιτείται για την προ-εγγραφή στο πρόγραμμα, πρέπει επίσης να υποβάλετε βιογραφικό σημείωμα ακολουθώντας το μοντέλο που υπάρχει στην ιστοσελίδα της Σχολής Νοσηλευτικής.

Η επιτροπή επιλογής μεταπτυχιακού επιπέδου διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει οποιαδήποτε απόδειξη θεωρεί κατάλληλη, επομένως δεν χρειάζεται να επισυνάψετε αντίγραφο των εγγράφων που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα.

Κριτήρια επιλογής

 • Ακαδημαϊκό αρχείο.
 • Εργασιακή εμπειρία στην υγειονομική περίθαλψη.
 • Διδασκαλία και ερευνητική εμπειρία.
 • Εμπειρία σε διοικητικές θέσεις.
 • Εκπαίδευση και κινητικότητα.

Ευκαιρίες καριέρας

Οι απόφοιτοι του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης μπορούν να εργαστούν στους ακόλουθους τομείς:

 • Έρευνα: ινστιτούτα, ερευνητικές ομάδες, διαχείριση έργων κλπ.
 • Διδασκαλία στους κλάδους της υγείας στα πανεπιστήμια ή στην επαγγελματική κατάρτιση.
 • Διαχείριση: επίβλεψη, βοηθός νοσηλευτικής, νοσηλευτική διαχείριση κλπ.
 • Νοσηλευτική περίθαλψη: διαχείριση της προηγμένης θεραπείας φροντίδας σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας ή / και νοσοκομειακής περίθαλψης.
Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
 • Αγγλικά
 • ισπανικά

Κοιτάξτε2 περισσότερα μαθήματα αποUniversitat Rovira i Virgili »

Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακό, με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 28, 2020
Duration
9 Μήνες
Μερική παρακολούθηση
Τιμή
2,913 EUR
Προθεσμία
Μάιος 15, 2020
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 28, 2020
Ημερομηνία λήξης
Ιούνιος 23, 2021
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Μάιος 15, 2020

Σεπτ. 28, 2020

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Μάιος 15, 2020
Ημερομηνία λήξης
Ιούνιος 23, 2021
Άλλη

URV, donde estudiar es vida. Másteres y posgrados