Πτυχίο Νοσηλευτικής

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος πτυχίων είναι εκείνοι που προβλέπονται από την τάξη 1 των πτυχίων στα επαγγέλματα νοσηλευτικής υγείας και μαιευτικής υγείας στο νοσηλευτικό επάγγελμα, που καθορίζονται ως εξής.

Οι απόφοιτοι του πτυχίου στη Νοσηλευτική πρέπει:

  • Διαθέτουν επαρκείς γνώσεις στις βασικές επιστήμες, την κλινική και τη νοσηλευτική για καλύτερη κατανόηση των πιο σημαντικών στοιχείων που βρίσκονται στη βάση των φυσιολογικών και παθολογικών διαδικασιών στις οποίες η προληπτική, βοηθητική και θεραπευτική τους εκπαίδευση
  • Έχετε την ικανότητα να αντιμετωπίζετε προβλήματα με ένα ενοποιημένο όραμα, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής και κοινωνικο-πολιτισμικής διάστασης των διαδικασιών υγείας-ασθένειας.
  • Διαθέτουν γνώσεις κατάλληλες για τις ηθικές, δεοντολογικές και νομικές διαστάσεις του έργου τους.
  • Έχετε διαπροσωπικές δεξιότητες για να εκφράσετε και τα δύο με υποβοηθούμενη στη βοηθητική σχέση που σε συνδυασμό με τις άλλες επαγγελματικές προσωπικότητες
  • Έχετε αποκτήσει τη σωστή μεθοδολογία των νοσηλευτικών κλάδων και γνωρίζοντας πώς να την εφαρμόσετε στους τομείς αρμοδιότητας Γνωρίζοντας πώς να χρησιμοποιείτε τουλάχιστον μία γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταλλαγή γενικών πληροφοριών και στον συγκεκριμένο τομέα του

Detail of stethoscope. Doctor woman with white coat and stethoscope.

Οι απόφοιτοι του πτυχίου Νοσηλευτικής, σύμφωνα με το Νόμο 10 Αυγούστου 2000 αρ. 1, παράγραφος 1, άρθρο 1, είναι υπεύθυνοι επαγγελμάτων υγείας, υπεύθυνοι για τη γενική νοσηλευτική περίθαλψη, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητες με επαγγελματική αυτονομία για την προώθηση της ατομικής και συλλογικής υγείας, την πρόληψη παραγόντων κινδύνου και τη θεραπεία ασθενειών και αναπηριών, με την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται από το υπουργικό διάταγμα 739 της 14ης Σεπτεμβρίου 1994 και μετέπειτα προσθήκες και τροποποιήσεις και από τον ειδικό κώδικα δεοντολογίας.

Η υπηρεσία διαχειρίζεται μονάδες προσωπικού που ανήκουν στην Περιοχή Εκπαιδευτικής Προσφοράς και το Δικαίωμα Σπουδών και επιλεγμένοι κάτοχοι υποτροφιών μεταξύ των φοιτητών μας εκτός ΕΕ και Ιταλίας με άριστη γνώση Αγγλικών και τουλάχιστον μιας δεύτερης ξένης γλώσσας.

Τελευταία ενημέρωση Οκτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

With over 700 years of history, 113,500 students, 3,300 teachers and 2,000 employees, technicians and librarians, in addition to 1,800 administrative staff in university hospitals, Sapienza is the fir ... περαιτέρω

With over 700 years of history, 113,500 students, 3,300 teachers and 2,000 employees, technicians and librarians, in addition to 1,800 administrative staff in university hospitals, Sapienza is the first university in Europe. Our mission is to contribute to the development of a knowledge society through research, excellence, quality education and international cooperation. Διαβάστε Λιγότερα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη