Εισαγωγή στη Σχολή Φαρμακευτικής

Η ίδρυση της Φαρμακευτικής Σχολής του Aqaba University Of Technology απονέμεται πτυχίο πανεπιστημίου στην φαρμακευτική και το εφαρμοσμένο σχέδιο σπουδών είναι η επιλογή των εξειδικευμένων μαθημάτων για την κάλυψη των ειδικών χορηγήσεων για φαρμακευτικά πρότυπα εκπαίδευσης και η παροχή στους πτυχιούχους των απαραίτητων γνώσεων για την άσκηση του επαγγέλματος επιστημονικό και ηθικό. Εκτός από την παροχή μιας πλατφόρμας για τη συνεχή εκπαίδευση των φαρμακευτικών πτυχιούχων του φαρμακείου στην περιοχή της Aqaba και των γειτονικών περιοχών. Προπτυχιακό Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι να περάσει 162 ώρες πίστωσης σε πέντε χρόνια για να αποκτήσει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις για τον ανταγωνισμό στην αγορά εργασίας.

Αποστολή της Φαρμακευτικής Σχολής

Η αποστολή της Σχολής Φαρμακευτικής είναι να ασκήσει το επάγγελμα του φαρμακοποιού στην περιοχή της Άκαμπα και των γειτονικών περιοχών, σύμφωνα με τις ανάγκες του έθνους σε όλους τους τομείς της φαρμακευτικής εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας και της φαρμακευτικής περίθαλψης και της φαρμακευτικής βιομηχανίας, επαγγελματική τους εργασία

Τμήμα Φαρμακευτικής Στόχοι

Οι στόχοι μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

  1. Η παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης για τους φοιτητές της Σχολής Φαρμακευτικής.
  2. Ενίσχυση της επιθυμίας των αποφοίτων για συνεχή μάθηση.
  3. Προτρέποντας και υποστηρίζοντας την επιστημονική έρευνα σε όλους τους τομείς των φαρμακευτικών επιστημών.
  4. Ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της Σχολής Φαρμακευτικής και των αναγκών της τοπικής κοινότητας.
  5. Ενθάρρυνση των εξωσχολικών δραστηριοτήτων για φοιτητές και σύνδεση τους με τις ανάγκες της τοπικής κοινότητας.
  6. Η εφαρμογή των προτύπων ποιότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση με τις πιο σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές

Σκεπτικό για την ανάπτυξη της Σχολής Φαρμακευτικής

Aqaba University Of Technology Ακάμπα στοχεύει στην ανάπτυξη νέων ειδικοτήτων που εξυπηρετούν την τοπική κοινότητα της Άκαμπα. Λόγω της έλλειψης Bachelor of Pharmacy σε οποιοδήποτε από τα τοπικά δημόσια πανεπιστήμια στην Aqaba ή στις γειτονικές πόλεις, το Aqaba University Of Technology φιλοδοξεί να είναι το πρώτο πανεπιστήμιο θέτει Bachelor of Pharmacy για να υποστηρίξει την πόλη με τα καλά εξειδικευμένα φαρμακοποιούς.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά
Τελευταία ενημέρωση April 10, 2019
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Duration
5 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη