Πτυχίο Χειροπρακτικής

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Παρουσίαση

Το Master in Chiropractic στο Κολλέγιο Χειροπρακτικής της Μαδρίτης - RCUEMC έχει ως στόχο να εκπαιδεύσει πτυχιούχους Χειροπρακτικής ώστε να μπορέσουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους για Χειροπρακτική και τους κλάδους των πιο αντιπροσωπευτικών ειδικοτήτων και να ασκήσουν το επάγγελμα σε χώρες που απαιτούν αυτό το επίπεδο εκπαίδευσης. Το πτυχίο Master αποτελείται από 60 μονάδες που αντιστοιχούν σε θεωρητικά αντικείμενα πρόσωπο με πρόσωπο, πρακτικές σε εξωτερικά κέντρα και Τελική εργασία.

Στόχοι

Ο κύριος στόχος του Δασκάλου στη Χειροπρακτική είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές ως επαγγελματίες ώστε να μπορούν να ασκούν Χειροπρακτική με έναν απόλυτα ικανό τρόπο.

 • Πιστωτικές μονάδες: Ισοδύναμο με 60 ECTS
 • Γλώσσα διδασκαλίας: 70% ισπανικά και 30% αγγλικά
 • Θέσεις: 5
 • Περίπου τιμή: 5.864 ευρώ
 • Κέντρο Διαχείρισης: Μαδρίτη Κολλέγιο Χειροπρακτικής

Προφίλ πρόσβασης

Αυτή η μέθοδος πρόσβασης απευθύνεται αποκλειστικά σε φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει το επίσημο πτυχίο χειροπρακτικής σε κέντρο διαπιστευμένο από την τοπική κυβέρνηση, σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διοργανικές συμφωνίες.

Γενικές απαιτήσεις

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Master in Chiropractic, πρέπει να έχετε έναν από τους παρακάτω τίτλους:

 • Bacharel em Quiropraxia (Βραζιλία)
 • Πτυχίο Χειροπρακτικής (Μεξικό)
 • Γιατρός Χειροπρακτικής (ΗΠΑ)

Προφίλ των ικανοτήτων

 • Δείξτε ενδιαφέρον για τη συνέχιση της μάθησης και να είστε σε θέση να συνεχίσετε να σπουδάζετε αυτόνομα.
 • Χρησιμοποιήστε τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών σε επαγγελματικές επιδόσεις.
 • Εφαρμόστε την επιστημονική μέθοδο στη συλλογή και αξιολόγηση των πληροφοριών, γνωρίζετε πώς να την αναλύσετε κριτικά και να χρησιμοποιήσετε τις πηγές κλινικών πληροφοριών.
 • Αναπτύξτε το έργο από την άποψη της ποιότητας και της συνεχούς βελτίωσης και να είστε σε θέση να αναλύσετε κριτικά τόσο τη δουλειά τους όσο και την εργασία άλλων επαγγελματιών.
 • Μάθετε πώς να επικοινωνείτε και να επικοινωνείτε με άλλους επαγγελματίες και με μη εξειδικευμένα άτομα.
 • Δείξτε τη δέσμευση για την υπεράσπιση της υγείας και αποκτήστε και εφαρμόστε μια έννοια ολοκληρωμένης υγείας στην οποία αναγνωρίζεται και σέβεται την ανθρώπινη ποικιλομορφία.
 • Εφαρμόστε τις βάσεις της βιοηθικής στην επαγγελματική πρακτική και στην κοινωνική και κοινωνική ζωή και σέβεται τα ανθρώπινα και δημοκρατικά δικαιώματα των ανθρώπων.
 • Γνωρίστε το πλαίσιο της απόδοσης του χειροπράκτη και τους ισχύοντες κανονισμούς και γνωρίστε και σέβετε τις υποχρεώσεις σχετικά με την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών.
 • Να γνωρίσουν σε βάθος τα μοντέλα και τις τεχνικές αξιολόγησης και παρέμβασης στον τομέα της χειροπρακτικής που εφαρμόζονται στις διάφορες φάσεις της ανθρώπινης ανάπτυξης και σε συγκεκριμένους πληθυσμούς.
 • Μάθετε πώς να εργάζεστε σε μια ομάδα και σε πολυεπιστημονικές ομάδες.

Τεκμηρίωση

 • Αίτηση για προκαταχώριση
 • Αντίγραφο του τίτλου ή του ισοδύναμου που έχει μεταφραστεί και νομιμοποιηθεί μέσω του διπλωματικού διαύλου

Κριτήρια επιλογής

Τα κριτήρια επιλογής παρατίθενται κατωτέρω κατά σειρά προτεραιότητας και την αντίστοιχη στάθμιση (η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να επιτευχθεί με το άθροισμα όλων των κριτηρίων είναι 100).

 1. Επαγγελματική, διδακτική και ερευνητική εμπειρία. - στάθμιση 50
 2. Μέσος βαθμός ακαδημαϊκής εγγραφής του βαθμού πρόσβασης. - στάθμιση 25
 3. Σχηματισμοί και Ειδικοποιήσεις. - στάθμιση 15
 4. Απαιτείται η γνώση του Καστιλιανού δεόντως διαπιστευμένου (επίπεδο Β1 ή το αντίστοιχο του, τουλάχιστον). - στάθμιση 5
 5. Η γνώση των αγγλικών δεόντως διαπιστευμένων (τουλάχιστον το επίπεδο Α2 ή το αντίστοιχο επίπεδο). - στάθμιση 5

Ανάλυση

Η Διεύθυνση Χειροπρακτικών Μελετών θα αξιολογήσει κατά τη διάρκεια του Ιουλίου την καταλληλότητα κάθε αιτούντος να βεβαιωθεί ότι πληροί τις απαιτήσεις πρόσβασης και λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα κριτήρια επιλογής με την αντίστοιχη στάθμιση. Η ειδοποίηση των αιτούντων που έγιναν αποδεκτές προσωρινά θα γίνει ηλεκτρονικά κατά τις τελευταίες ημέρες του Ιουλίου.

εγγραφή

Η εγγραφή αναμένεται να πραγματοποιηθεί την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου.

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

The RCU Escorial-Mª Cristina was founded by the Regent Queen María Cristina de Hasburgo y Lorena, in 1892, run by the Augustinian religious order since its foundation. It is an Upper Educational Cente ... περαιτέρω

The RCU Escorial-Mª Cristina was founded by the Regent Queen María Cristina de Hasburgo y Lorena, in 1892, run by the Augustinian religious order since its foundation. It is an Upper Educational Center associated with the Complutense University of Madrid. Διαβάστε Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη