Σχολή MedTec

Γενικά

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, στην ιστοσελίδα της σχολής

Περιγραφή προγράμματος

Ένα 6ετές πρόγραμμα σπουδών στην Ιατρική και τη Χειρουργική, το οποίο πραγματοποιείται στα αγγλικά, διευθύνεται από το Humanitas University σε συνεργασία με την Politecnico di Milano.

Ιατρική ακρίβεια, μεγάλα δεδομένα, AI, νανοτεχνολογίες, χειρουργικά ρομπότ, 3D εκτύπωση και βιοτεχνολογία: αυτό το πρόγραμμα σπουδών θα επιτρέψει σε ένα γιατρό να θεραπεύσει τους ασθενείς μέσω της διαχείρισης των τεχνολογικών εξελίξεων στην ιατρική και σε συναφείς τομείς, την αποκατάσταση και την ανάπτυξη καινοτόμων διαγνωστικών και θεραπευτικών λύσεων.

Το πρόγραμμα σπουδών στοχεύει στην κατάρτιση των επαγγελματιών που θα μπορούν να εφαρμόζουν ιατρική και τεχνολογική τεχνογνωσία ως μέσο παροχής καινοτόμων και ποιοτικών φαρμάκων. Σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο αυξανόμενης πολυπλοκότητας, η τεχνολογική καινοτομία καθιστά δυνατή τη βελτίωση της ποιότητας ζωής με βιώσιμο τρόπο, την καινοτομία στη φροντίδα και την εξανθρωπισμό της σχέσης ιατρού-ασθενούς.

Το εξάμηνο πρόγραμμα σπουδών στην Ιατρική και Χειρουργική που διδάσκεται στα αγγλικά, διοργανώνεται από το Humanitas University σε συνεργασία με το Politecnico di Milano. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται έντονα στην ενίσχυση των ιατρικών δεξιοτήτων ενός γιατρού μέσω της ενσωμάτωσης και της απόκτησης των βασικών ικανοτήτων και προσεγγίσεων που σχετίζονται με τη Βιοϊατρική Τεχνολογία.

Το ολοκληρωμένο εξαετές πρόγραμμα κατάρτισης θα σας επιτρέψει να αποκτήσετε επιπλέον ECTS και να σας απονεμηθεί πτυχίο Βιοϊατρικής Μηχανικής από το Politecnico di Milano, εκτός από ένα MD στην Ιατρική.

Το πρόγραμμα σπουδών θα παρέχει:

 1. μια προσέγγιση βιοϊατρικής μηχανικής σε βασικούς επιστημονικούς κλάδους (π.χ. χημεία, φυσική, στατιστικές, πληροφορική).
 2. την απόκτηση ικανοτήτων για την αντιμετώπιση της ιατρικής ακρίβειας και της αναγεννητικής ιατρικής .
 3. ικανότητες για την αντιμετώπιση σύνθετων ζητημάτων σχετικά με τις εφαρμογές της τεχνολογίας και της ανάλυσης πληροφοριών στην ιατρική μέσω της ενσωμάτωσης της προκλινικής και κλινικής εκπαίδευσης με βασικά θέματα μηχανικής (όπως μαθηματική ανάλυση, επιστήμη των υπολογιστών, ηλεκτρολογία, μηχανική κλπ.).
 4. μια πολυεπιστημονική προσέγγιση με την εισαγωγή βασικών μεθοδολογιών και τεχνολογιών βιοϊατρικής μηχανικής στην ιατρική εκπαίδευση για την προώθηση της ολοκλήρωσης μεταξύ των δύο ειδικοτήτων.
 5. μια καινοτόμο προσέγγιση στην αλληλεπίδραση ιατρού-ασθενή που μεγιστοποιεί το δυναμικό των τεχνολογιών και των έξυπνων συστημάτων για τη βελτιστοποίηση της αλληλεπίδρασης μηχανής-ασθενούς και για την προσαρμογή των θεραπειών και τη συνέχεια της περίθαλψης.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών θα :

 • έχουν αποκτήσει βαθιά γνώση των προηγμένων ιατρικών τεχνολογιών και είναι σε θέση να σχεδιάζουν εξατομικευμένες θεραπείες μέσω της χρήσης περίπλοκων τεχνολογικών συστημάτων για κλινική αξιολόγηση, διάγνωση και θεραπεία.
 • να είναι σε θέση να βελτιστοποιήσει τα θεραπευτικά αποτελέσματα με βάση τις δυνατότητες της ανάλυσης δεδομένων και των τεχνικών μηχανικής μάθησης , τη χρήση νέων υλικών και προηγμένων θεραπευτικών συσκευών όπως χειρουργικά ρομπότ, ενδοπροθέσεις, βιο-εκτυπωτές και τρισδιάστατη εκτύπωση.
 • έχουν ευκαιρίες να εργαστούν σε πολυάριθμους ιατρικούς τομείς, όπως βιοϊατρική σχεδίαση συσκευών, βιοϊατρικές τεχνολογίες ή φαρμακευτικές βιομηχανίες.

128325_NEW.jpg

Το μάθημα βασίζεται στη διδακτική προσέγγιση του Humanitas University και του Politecnico di Milano, υιοθετώντας μια εκπαιδευτική προσέγγιση που προάγει τις διαλογικές μεθοδολογίες.

Οι τάξεις αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της εμπλοκής και της αλληλεπίδρασης των σπουδαστών, με έντονη εστίαση στην ομαδική εργασία μέσω της συλλογής δεδομένων, της διαχείρισης δεδομένων και των συζητήσεων παρακολούθησης με το διδακτικό προσωπικό, όπως στην περίπτωση της ανοιχτής προσέγγισης στην τάξη.

Το μάθημα

Humanitas University και το Politecnico di Milano υιοθετούν μια εκπαιδευτική προσέγγιση που προωθεί διαδραστικές μεθοδολογίες. αυτά περιλαμβάνουν μάθηση βασισμένη στην έρευνα, μάθηση βασισμένη σε προβλήματα, επίλυση προβλημάτων, μεθόδους περιπτώσεων και χαρτοφυλάκια βασισμένα σε δεξιότητες, ώστε να διασφαλιστεί η στέρεα ενσωμάτωση μεταξύ των θεωρητικών εννοιών που αποκτήθηκαν κατά τη διδακτική δραστηριότητα και των πρακτικών σεμιναρίων κατάρτισης, καθώς και η προώθηση της κριτικής σκέψης.

Οργάνωση και αξιολόγηση

Έτη 1-3 Συμπεριλάβετε ευκαιρίες για πρακτική εμπειρία, πρακτική εξάσκηση, εξειδικευμένα εργαστήρια και την απόκτηση δεξιοτήτων, το κλειδί για την ανάπτυξη σχέσεων γιατρού-ασθενούς.
Εξάμηνο Ι Το μάθημα θα διεξαχθεί στο Politecnico di Milano.
Εξάμηνο ΙΙ Το μάθημα θα πραγματοποιηθεί στο Humanitas University για τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των σπουδαστών στα πεδία της Ιατρικής και της Μηχανικής.
Έτη 4-6 Το πρόγραμμα σπουδών θα περιλαμβάνει τόσο ενιαία μαθήματα όσο και ολοκληρωμένες ενότητες μαθημάτων, όπου το διδακτικό προσωπικό του Humanitas University και του Politecnico di Milano θα συμμετάσχει στην τάξη για να εξασφαλίσει την πλήρη ενσωμάτωση των δεξιοτήτων μηχανικής στην κλινική εκπαίδευση. Η ίδια προσέγγιση της συν-διδασκαλίας θα υιοθετηθεί περαιτέρω κατά τη διάρκεια μιας σειράς ιατρικών επαγγελμάτων. Η κλινική συνιστώσα θα διαδραματίσει πάντα κεντρικό ρόλο χάρη στη στενή σύνδεση με το νοσοκομείο Humanitas.
Εξάμηνα

ECTS

Με την ολοκλήρωση των σπουδών σας στην ιατρική με συνολικά 360 ECTS, αν έχετε αποκτήσει επίσης τα 30 επιπλέον ECTS κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πτυχίου, θα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση στο Politecnico di Milano για την έκδοση του πτυχίου τριετούς βαθμού στην Βιοϊατρική Τεχνολογία.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Προκειμένου να ολοκληρώσετε το πτυχίο σας, θα σας ζητηθεί να γράψετε μια πτυχιακή εργασία, υπό την επίβλεψη καθηγητών από τα δύο πανεπιστήμια. Η διατριβή θα περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός έργου, βασισμένου στην εφαρμογή των αποκτημένων διεπιστημονικών δεξιοτήτων.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Humanitas University και το Politecnico di Milano υιοθετούν μια εκπαιδευτική προσέγγιση που προάγει τις διαλογικές μεθοδολογίες. αυτά περιλαμβάνουν μάθηση βασισμένη στην έρευνα, μάθηση βασισμένη σε προβλήματα, επίλυση προβλημάτων, μεθόδους περιπτώσεων και χαρτοφυλάκια βασισμένα σε δεξιότητες, ώστε να διασφαλιστεί η στέρεα ενσωμάτωση μεταξύ των θεωρητικών εννοιών που αποκτήθηκαν κατά τη διδακτική δραστηριότητα και των πρακτικών σεμιναρίων κατάρτισης, καθώς και η προώθηση της κριτικής σκέψης. Οι τάξεις αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της εμπλοκής και της αλληλεπίδρασης των σπουδαστών, με έντονη εστίαση στην ομαδική εργασία μέσω της συλλογής δεδομένων, της διαχείρισης δεδομένων και των συζητήσεων παρακολούθησης με το διδακτικό προσωπικό, όπως στην περίπτωση της ανοιχτής προσέγγισης στην τάξη.

Εισαγωγές

Το 6ετές πρόγραμμα σπουδών στην Ιατρική και τη Χειρουργική, το οποίο πραγματοποιείται στα αγγλικά, διοικείται από το Humanitas University σε συνεργασία με την Politecnico di Milano. Η δοκιμασία για το 2020 θα διεξαχθεί στις 20 Μαρτίου τόσο για Ευρωπαίους όσο και για μη Ευρωπαίους φοιτητές.

60 θέσεις είναι διαθέσιμες ετησίως *: 50 θέσεις για φοιτητές της ΕΕ και 10 για φοιτητές εκτός ΕΕ.

* Ο αριθμός των διαθέσιμων θέσεων μπορεί να αλλάξει σύμφωνα με μεταγενέστερη απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Πανεπιστημίου και Έρευνας (MIUR), σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου n. 264, 2 Αυγούστου 1999. Το διάταγμα του MIUR θα μπορούσε να επιβεβαιώσει, να αυξήσει ή να μειώσει τον αριθμό διαθέσιμων θέσεων.

Δοκιμή εισαγωγής

Η δοκιμασία εισαγωγής θα διεξαχθεί στις 20 Μαρτίου 2020 και θα διαρκέσει 100 λεπτά. Αποτελείται από μια δοκιμή πολλαπλών επιλογών, εξ ολοκλήρου στα αγγλικά.

Η εξέταση θα περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τα μαθηματικά, τη λεκτική λογική, τη φυσική, τη χημεία, τη βιολογία, την τεχνικο-επιστημονική κουλτούρα. Η δοκιμή έχει σχεδιαστεί για να συλλάβει την ικανότητα και την τάση των υποψηφίων να μελετήσουν τόσο σκληρή επιστήμη για τη Μηχανική και τις Επιστήμες της Ζωής για την Ιατρική.

128339_NEWtabellaeng.png

Απαιτήσεις εισδοχής

 • Ένα δίπλωμα γυμνασίου ή άλλα αναγνωρισμένα προσόντα που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό
 • Υποβολή δοκιμασιών εισαγωγής

Ειδικές απαιτήσεις ισχύουν για Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, ΙΒ και άλλα διπλώματα.

Αγγλικές συστάσεις

Όλες οι δραστηριότητες στην Ιατρική Σχολή της Humanitas πραγματοποιούνται στα Αγγλικά. Για να κατανοήσετε πλήρως και να επωφεληθείτε από το πτυχίο σας, απαιτείται ένα καλό επίπεδο αγγλικών σε όλες τις δεξιότητες. Συνεπώς, συνιστάται θερμά οι υποψήφιοι στην Ιατρική Σχολή του Humanitas να έχουν αποκτήσει επαρκές επίπεδο αγγλικής γλώσσας: Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (CEFR) B2.

Συστάσεις της ιταλικής γλώσσας

Το Πανεπιστήμιο παρέχει δωρεάν ιταλικά μαθήματα κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους για τη στήριξη διεθνών φοιτητών

Από την αρχή του τρίτου έτους, όταν αρχίζουν οι κλινικές δραστηριότητες, οι μαθητές αναμένεται να έχουν φτάσει σε ένα καλό επίπεδο ιταλικής ώστε να μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τους ασθενείς.

Δίδακτρα

Τα τέλη για τη σχολή MEDTEC μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το οικογενειακό σας εισόδημα. Οι υποτροφίες με βάση την αξία είναι ετήσια διαθέσιμες για τους Ευρωπαίους και τους μη Ευρωπαίους φοιτητές.

Για τους Ευρωπαίους φοιτητές, τα δίδακτρα στο Humanitas University υπολογίζονται σύμφωνα με την οικονομική κατάσταση της οικογένειας του σπουδαστή. Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες εισοδήματος, που υπολογίζονται ανάλογα με την οικονομική κατάσταση της οικογένειας του σπουδαστή βάσει του δείκτη ISEP.

Το ύψος των διδάκτρων καθορίζεται ετησίως από το Πανεπιστήμιο.

Κατηγορία Δείκτης ISEP (σε χιλιάδες ευρώ) Τέλη (σε ευρώ)
1η κατηγορία Λιγότερο από 30 10,156
2η κατηγορία Από 30 έως 55 13.156
3η κατηγορία Από 55 έως 80 17,156
4η κατηγορία Περισσότεροι από 80 20,156

Τα αναφερόμενα τέλη είναι ετήσια και καλύπτουν το κόστος του μαθήματος. Δεν περιλαμβάνουν καταλύματα, φαγητό, βιβλία ή άλλες υπηρεσίες.

Κατά τα διάφορα έτη, βεβαίως, το τέλος εντός της ίδιας κατηγορίας εισοδήματος δεν θα μεταβάλλεται σε τέτοιο βαθμό ώστε να επηρεάζει σημαντικά την οικονομική κατάσταση του μαθητή.

Υποτροφίες

 • Κανονισμός για τις Υποτροφίες του Humanitas University
 • Κανονισμός για την υποτροφία Paola Einaudi
 • Κανονισμός για την υποτροφία Rotomail

Φοιτητές εκτός ΕΕ

Τα αναφερόμενα τέλη είναι ετήσια και καλύπτουν το κόστος του μαθήματος. Δεν περιλαμβάνουν καταλύματα, φαγητό, βιβλία ή άλλες υπηρεσίες.

Ακαδημαϊκό έτος 2020-21 Φοιτητές εκτός ΕΕ (σε ευρώ)
Δίδακτρα 20.000

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

Humanitas University is an international University dedicated to the Life Sciences in Milan. Education and training fully integrated with Humanitas Hospital and Scientific Research.

Humanitas University is an international University dedicated to the Life Sciences in Milan. Education and training fully integrated with Humanitas Hospital and Scientific Research. Διαβάστε Λιγότερα

Ask a Question

Άλλη