Φαρμακευτική στα γερμανικά (Pharmazie)

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Περιγραφή του προγράμματος

Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα που προσφέρεται από τη Σχολή Φαρμακευτικής οδηγεί στο πτυχίο Φαρμακείου με Pharm. Δ. Τίτλο. Το πρόγραμμα αυτό εκτείνεται σε μια περίοδο πέντε ετών (10 εξάμηνα). Αρχίζει με μια εισαγωγή στις βασικές επιστήμες, παρέχοντας τη βάση για περαιτέρω φαρμακευτικές μελέτες. Στο δεύτερο μέρος του προγράμματος, οι σπουδαστές συμμετέχουν στη γενική και ειδική φαρμακευτική εκπαίδευση στα πανεπιστημιακά τμήματα, στη διδασκαλία φαρμακείων, ινστιτούτων, εργαστηρίων και φαρμακευτικών έργων.

Το πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από πέντε έτη βασικών και ειδικών σπουδών. Τα πρώτα δύο χρόνια είναι αφιερωμένα στις βασικές επιστήμες. Το 3ο και 4ο έτος επικεντρώνονται ειδικά στις ειδικές φαρμακευτικές επιστήμες. Μετά το 2ο, 3ο και 4ο έτος, οι σπουδαστές συμμετέχουν σε πρακτική εκπαίδευση σε τρεις περιπτώσεις, σε δημόσια φαρμακεία ή σε φαρμακευτική εταιρεία στην Ουγγαρία ή στις χώρες τους. Στο 9ο εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να υποβάλουν γραπτή διατριβή και στο 10ο εξάμηνο, συμμετέχουν για 4 μήνες σε πρακτικό πρόγραμμα κατάρτισης σε δημόσια και νοσοκομειακά φαρμακεία. Μετά την πρακτική άσκηση, οι φοιτητές λαμβάνουν εξετάσεις παρουσία του Κρατικού Συμβουλίου, όπου πρέπει να αποδείξουν τις δεξιότητές τους στις φαρμακευτικές επιστήμες (τόσο πρακτικές όσο και θεωρητικές).

Το δίπλωμα Φαρμακευτικής παρέχει στον κομιστή τη δυνατότητα να εργάζεται σε δημόσια και νοσοκομειακά φαρμακεία, εργαστήρια, φαρμακευτικά έργα, ινστιτούτα φαρμακευτικών ερευνών, διεθνές εμπορικό εμπόριο φαρμάκων και διαχείριση φαρμακευτικών υλικών.

Το δίπλωμα της Φαρμακευτικής είναι αποδεκτό από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από διάφορες άλλες χώρες.

Εάν έχετε ολοκληρώσει την εκπαίδευση του φαρμακείου σας σε ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), όπως στην Ουγγαρία, οι αρχές της αυτόματης αναγνώρισης θα ισχύουν γενικά για το πτυχίο φαρμακείου σας.117077_apply.jpg

Τελευταία ενημέρωση Ιούν. 2019

Σχετικά με τη Σχολή

The creation of the University of Pécs was first initiated by King Louis the Great in 1367. Today, the University of Pécs is one of the most prestigious institutions in the country, where there are te ... περαιτέρω

The creation of the University of Pécs was first initiated by King Louis the Great in 1367. Today, the University of Pécs is one of the most prestigious institutions in the country, where there are ten faculties, which cover the full spectrum of higher education to provide high quality, comprehensive training. In addition to the education and research activities, medical treatment is a crucial activity of ours; the Clinical Centre takes care of not only of the region’s outpatients and in-patients, but in many areas has national-level duties, too. Διαβάστε Λιγότερα

FAQ

Άλλη