ένα έτος I MSc Ψυχολογική Ιατρική / Ψυχική Υγεία

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο του προγράμματος

Επιστημονική βάση για έμπειρους επαγγελματίες χωρίς ένα πρώτο πανεπιστημιακό δίπλωμα

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιστημονικής και τεκμηριωμένης βάσης, βασισμένο σε τεκμήρια, για έμπειρους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας. Για όσους ενδιαφέρονται να έχουν εκτεταμένη επαγγελματική εμπειρία και υπευθυνότητα και να θέλουν να παρέχουν τις πρακτικές τους δραστηριότητες με επιστημονική βάση.

Ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων Μεταπτυχιακό δίπλωμα μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Συστηματική επέκταση των προϋπάρχουσων επαγγελματικών ικανοτήτων και της ίδρυσής τους μέσω της κατανόησης θεωρητικών περιεχομένων και μεθόδων σχετικών με την πρακτική, με έμφαση στις κλασσικές και σύγχρονες αντιλήψεις και προσεγγίσεις στην ψυχολογική ιατρική. Χρήση σύγχρονων μέσων επικοινωνίας σε μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Τάσεις και ερευνητικά θέματα του μέλλοντος Ψυχολογική Ιατρική

Αντιμετώπιση της τρέχουσας έρευνας και σε βάθος θέματα μετά την απόκτηση των απαιτούμενων βασικών ιατρικών γνώσεων. Η κριτική σκέψη και το επιστημονικό υπόβαθρο επιτρέπουν τη συνειδητή χρήση και περαιτέρω ανάπτυξη των γνώσεων και δεξιοτήτων καθώς και την απόκτηση νέων προοπτικών.

128154_09.jpg

Για ποιον έχει σχεδιαστεί αυτό το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα;

Το Master's Program έχει σχεδιαστεί για τους τρέχοντες και μελλοντικούς επαγγελματίες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Αυτό περιλαμβάνει τους ιατρούς, τους επαγγελματίες νοσηλευτών, το παραϊατρικό προσωπικό, τους εναλλακτικούς παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, τους ψυχολόγους, τους φαρμακολόγους, τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους εργαζόμενους στον τομέα της περίθαλψης και τους σπουδαστές που επιδιώκουν να συμμετάσχουν σε συναφείς κλάδους.

Μάθηση της έννοιας του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Υψηλή πρακτική συνάφεια Καινοτόμο εξ αποστάσεως μάθηση Ατομική και αρμόδια φοιτητική υποστήριξη Δεν υπάρχει φυσική παρουσία

Η ιδέα της μάθησης της MSc Ψυχολογικής Ιατρικής

Ο συνδυασμός της καθοδηγούμενης αυτοδιδασκαλίας, της ατομικής υποστήριξης φοιτητών και των μονάδων ηλεκτρονικής μάθησης προσφέρει στους μαθητές τη δυνατότητα να μαθαίνουν ανεξάρτητα από το χρόνο και τον τόπο, προσανατολισμένη στις δικές τους επαγγελματικές απαιτήσεις και ανάγκες.

Η χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών μαθησιακών στοιχείων εγγυάται στους μαθητές τη διαδραστική μάθηση καθώς και την σαφή παρουσίαση και συζήτηση του αφηρημένου περιεχομένου. Διαδραστικά Webinars και συζητήσεις σε εικονικούς χώρους προωθούν την ενσωμάτωση των θεωρητικών αρχών και μεθόδων στην επαγγελματική πρακτική. Η χρήση ενός Virtual Tutorial με τη μορφή μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας εκμάθησης επιτρέπει ευέλικτη και παρόμοια με το δίκτυο μεταφορά γνώσης, η οποία μπορεί να διαφοροποιείται και να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ατομικές ανάγκες και την πρόοδο της μάθησης.

Η παροχή εγγραφών όλων των διαδραστικών ζωντανών προσφορών, όπως τα Webinars ή οι Ηλεκτρονικές Διαλέξεις, καθώς και όλο το εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή διευκολύνει τη διαχείριση της γνώσης και την ασύγχρονη εκμάθηση για μαθητές σε μια ομάδα μάθησης με διαφορετικές επαγγελματικές συνθήκες και ελευθερία. Επιπλέον, αυτό σημαίνει απλούστερη τεκμηρίωση και επανάληψη του διδακτικού περιεχομένου ανεξάρτητα από το χρόνο και τη θέση.

128155_01.jpg

Κύρια εστίαση προγράμματος

Το περιεχόμενο και η διάρθρωση του προγράμματος του Δασκάλου υποστηρίζουν μια τεκμηριωμένη κατανόηση της Ψυχολογικής Ιατρικής. Ξεκινώντας από την εισαγωγή στα βασικά στοιχεία του προγράμματος, τα περιεχόμενα και οι ικανότητες της Ψυχολογικής Ιατρικής μεταδίδονται συστηματικά, έτσι ώστε οι διαδοχικές ενότητες αποσκοπούν στην αναλυτική σύνδεση με τις γνώσεις που αποκτήθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, ώστε να μπορούν να ενσωματωθούν για την κατανόηση της ακόλουθης ενότητας.

Ανάλογα με τις επαγγελματικές απαιτήσεις και τους τομείς ευθύνης, οι μαθητές αναπτύσσουν μια καλή θεωρητική βάση και συναφείς δεξιότητες στον τομέα της Ψυχολογικής Ιατρικής.

Περιοχές εστίασης

Το περιεχόμενο του μονοετούς προγράμματος Μάστερ βασίζεται στα ακόλουθα έξι σημεία:

 • Θεμελιώσεις επιστημονικής εργασίας
  • Βασικά
  • Παθολογικές επεμβάσεις με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία
  • Κριτική σκέψη / αξιολόγηση
 • Εισαγωγή στη Ψυχική Υγεία
 • Διαταραχές Ψυχικής Υγείας
 • Διεθνείς συμβάσεις για τις ψυχικές ασθένειες (DSM V / ICD 10)
 • Νόμος, νομικά πλαίσια
 • Ψυχολογικές Παρεμβάσεις για την Ψυχική Υγεία
 • Προοπτικές για την ψυχολογική ευημερία
 • Ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις
 • Συμμαχικές προσεγγίσεις
 • Νευροεπιστήμες
 • Ιατρικά βασικά
 • Φαρμακολογική ψυχιατρική θεραπεία
 • Γενεσιολογία
 • Θρέψη
 • Ιατρικά βασικά
 • Διατροφικές επιδράσεις και Ψυχική Υγεία
 • Σύγχρονα ευρήματα, διαγνωστικά και θεραπεία
 • Ορμόνες
 • Σύστημα ορμόνης
 • Ανοσοποιητικό σύστημα
 • Σύγχρονα ευρήματα, διαγνωστικά και θεραπεία

Στόχος κατάρτισης του προγράμματος Master "MSc Ψυχολογική Ιατρική / Ψυχική Υγεία"

128153_pitakia.png

128165_04.jpg

Απαιτήσεις εισδοχής

Πρώτο πτυχίο (τουλάχιστον Bachelor) από αναγνωρισμένο γερμανικό ή άλλο ανάλογο ξένο πανεπιστήμιο και τουλάχιστον ένα έτος εργασιακής εμπειρίας

ή

το ισοδύναμο του πρώτου πανεπιστημιακού πτυχίου θεωρείται ως πλήρης επαγγελματική κατάρτιση και με σχετική επαγγελματική πείρα τουλάχιστον έξι ετών (εκ των οποίων τουλάχιστον ένα έτος πρέπει να έχει εμπειρία διαχείρισης ή διαχείρισης έργου).

Επιπλέον, είναι ευπρόσδεκτα τα ακόλουθα πρόσθετα προσόντα:

 • Γνώση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. αυτό περιλαμβάνει τους υπάρχοντες ή / και μελλοντικούς ιατρούς,
 • νοσηλευτές,
 • παραϊατρικό προσωπικό,
 • εναλλακτικούς παρόχους υγειονομικής περίθαλψης
 • ψυχολόγοι,
 • φαρμακολόγους,
 • κοινωνικοί λειτουργοί,
 • οι εργαζόμενοι φροντίδας,
 • και φιλοδοξούν φοιτητές από συναφείς κλάδους.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι, είτε με ή χωρίς πρώτο πτυχίο, θα έχουν 20λεπτη τηλεφωνική συνομιλία για να ελέγξουν την καταλληλότητά τους για το πρόγραμμα αυτού του Δασκάλου. Εάν δεν έχετε ένα πρώτο πανεπιστημιακό δίπλωμα, πρέπει να λάβετε γραπτή δοκιμασία εισαγωγής και αξιολόγηση εισόδου τηλεφωνικά.

Απαιτήσεις Αγγλικής Γλώσσας

Πιστοποιημένες ελάχιστες απαιτήσεις εγγραφής για μεταπτυχιακά μαθήματα: Οι μαθητές πρέπει να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία αγγλικής γλώσσας που αποδεικνύονται από:

 • - επίπεδο 3 ικανοτήτων βασικών δεξιοτήτων επικοινωνίας, ή
 • Δοκιμή IELTS στη ζώνη 6.0 ή παραπάνω, με ελάχιστο σκορ 5,5 σε κάθε στοιχείο, ή
 • PTE Pearson τουλάχιστον 53 ατόμων σε κάθε συστατικό της δοκιμής ή ισοδύναμο ή
 • ένα πέρασμα στη δοκιμασία της αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου, ή
 • Προσόντα TOEFL Αγγλικά B1, ή
 • μόνο για τους διεθνείς φοιτητές: ισοδύναμο με αυτό που κρίνεται από τον εξουσιοδοτημένο εισαγωγής σύμφωνα με τις οδηγίες του Διεθνούς Γραφείου του Πανεπιστημίου

Οι υποψήφιοι κάτοικοι εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, για τους οποίους τα αγγλικά δεν είναι η πρώτη γλώσσα, πρέπει κανονικά να έχουν αποκτήσει το απαιτούμενο πτυχίο αγγλικής γλώσσας το αργότερο δύο έτη πριν από την είσοδο.

Διαδικασία επιλογής

Η διαδικασία επιλογής βασίζεται στη σειρά με την οποία λαμβάνονται οι αιτήσεις, λαμβανομένων υπόψη των ποιοτικών κριτηρίων και του αποτελέσματος της τηλεφωνικής συνέντευξης.

Τελευταία ενημέρωση Ιαν. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

The ALP Akademisches Lehrinstitut für Psychologie GmbH offers modern, creative and innovative distance learning courses and further education in the field of psychology. And this for more than 14 year ... περαιτέρω

The ALP Akademisches Lehrinstitut für Psychologie GmbH offers modern, creative and innovative distance learning courses and further education in the field of psychology. And this for more than 14 years. Online Master's programs with practical relevance and skilful didactics. Exciting, scientific and practice-oriented at the same time. In exceptional cases, professionals have the opportunity to be admitted to the Master's programmes without a first degree (without a Bachelor's degree). Διαβάστε Λιγότερα

FAQ

Άλλη