βα στη διαχείριση της υγείας

bbw University of Applied Sciences

Περιγραφή Προγράμματος

Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

βα στη διαχείριση της υγείας

bbw University of Applied Sciences

BA στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Κατά τα τελευταία χρόνια, ο τομέας των υπηρεσιών υγείας έχει καταστεί μεγαλύτερος εργοδότης της Γερμανίας. Προβλέπεται ότι μεταξύ 200.000 και 400.000 νέες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν στον κλάδο αυτό από το 2030, πολλές από αυτές στον τομέα της ιδιωτικής υγείας. Εφόσον κατά το παρελθόν ιατρική διάγνωση και θεραπεία ήταν το επίκεντρο, σήμερα τα οικονομικά και νομικά στοιχεία αποτελούν ένα συνηθισμένο κομμάτι της καθημερινής πρακτικής. Το διεθνώς αναγνωρισμένο Bachelor of Arts πτυχίο στη διαχείριση της υγείας επιτρέπει την αποκτηθείσα γνώση πρέπει να συνδυάζεται με την επαγγελματική και πρακτική εμπειρία που πληρούν τις προϋποθέσεις για απαιτητικές θέσεις, π.χ. για τη διαχείριση των νοσοκομείων και κλινικών. Στο μέλλον, οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας θα απαιτούν όλο και τεχνογνωσία διαχείρισης των επιχειρήσεων εκτός από την ιατρική γνώση.

Η BBW Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών είναι εταίρος της πρωτοβουλίας "Έρευνα για την Υγεία μας" από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας για το οικονομικό έτος 2011.


Δομή

Μήκος της πλήρους χρονικής πορείας:
3 χρόνια, δηλαδή 6 εξάμηνα ή 1.800 ώρες μαθημάτων πλήρους απασχόλησης περίπου.
6 εβδομάδες διακοπές ετησίως ενσωματώνονται.
ώρες μαθήματος: οκτώ και τριάντα το πρωί με 17:30 μ.μ.

Μερική / εξω-επαγγελματική πορεία:
4 χρόνια, δηλαδή 8 εξάμηνα ή 1.800 ώρες Το πρόγραμμα μερικής απασχόλησης, για τους μαθητές και απασχολούνται σήμερα / στην επαγγελματική κατάρτιση, λαμβάνει χώρα δύο βράδια την εβδομάδα 6:00-21:15 και στις δύο Σάββατα το μήνα από τις 8:30 είμαι σε 15:45.

Φυσικά ξεκινήσετε:
Το πλήρες ωράριο μάθημα ξεκινά την 1η Απριλίου και την 1η Οκτωβρίου κάθε έτους, ενώ το πρόγραμμα μερικής απασχόλησης αρχίζει 1η του Μαρτίου και την 1η Σεπτεμβρίου.

Κατά το πρώτο έτος του προγράμματος, τις βασικές μελέτες παρέχουν μια θεμελιώδη βάση δεξιοτήτων, καθώς και τις βασικές αρχές της οικονομίας, του δικαίου, και Business English. Εδώ η έμφαση δίνεται στη προσανατολισμό, τη θεωρία της γνώσης, και την προσωπική ανάπτυξη, ώστε οι επιτευχθεί γρήγορα προσανατολισμό και τη βέλτιστη μελέτη μεθόδων.

Οι Ειδικές Μελέτες αποτελούνται από ιδιαίτερη έμφαση στον κλάδο της υγείας. Σε αντίθεση με άλλα μαθήματα διαθέσιμα μέχρι σήμερα, το περιεχόμενο του μαθήματος επικεντρώνεται περισσότερο στο επαγγελματικό τομέα και τον προσανατολισμό για τη βιομηχανία. Το εξειδικευμένο μάθημα συμπληρώνεται από επιμέρους σχέδια, συνδέονται με τη βιομηχανία εργασιών του έργου σε εταιρείες και ολοκληρώνεται με μια διατριβή εξάμηνο.

Το έργο βασίζεται σε εφαρμοσμένες μελέτες μείνετε ενήμεροι αυξανόμενης διεθνοποίησης. Οι διαλέξεις εν μέρει πραγματοποιηθεί στα αγγλικά και κάθε ολοκληρώνεται με μελέτες περιπτώσεων. Το πρόγραμμα σπουδών βασίζεται σε εφαρμογή ολοκληρώνεται με τρέχοντα θέματα διαχείρισης, που σχετίζονται με τις διεθνείς επιχειρήσεις και τη διαχείριση, καθώς και ηθικά ζητήματα. Όλες οι εξετάσεις είναι συνοδευτικό για την πορεία και εκτιμάται σύμφωνα με το ECTS (European Credit Transfer System). Το πρόγραμμα του πανεπιστημίου έχει συναφθεί με τις επιχειρήσεις που σχετίζονται με Bachelor διατριβή, η οποία θα πρέπει ιδανικά να δώσει συνέχεια στο έργο συμβούλων που παρασκευάζεται κατά τη διάρκεια του εξειδικευμένου μαθήματος.

Αυτή η σχολή προσφέρει προγράμματα σε:
  • Αγγλικά
Διάρκεια & Τιμή
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Start Date
Ημερομηνία Έναρξης
Οκτ. 2019
Duration
Διάρκεια
3 - 4 Χρόνια
Μερική παρακολούθηση
Πλήρης παρακολούθηση
Price
τιμή
16,920 EUR
Locations
Γερμανία - Berlin, Berlin
Ημερομηνία Έναρξης : Οκτ. 2019
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Dates
Οκτ. 2019
Γερμανία - Berlin, Berlin
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Ημερομηνία Λήξης Αίτηση Παροχής Πληροφοριών