Δίπλωμα στο ΑΒΑ (Autism Σπουδών)

€ 845,00

Διάρκεια: 10 διαλέξεις

Δίδακτρα: σε απευθείας € 845 (ή € 895, αν πληρώνουν δίδακτρα σε δόσεις) τέλος £ 76 θα είναι πληρωτέα στο Ινστιτούτο Εμπορικής Διαχείρισης για την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Απονομή του σώματος: Το Ινστιτούτο Εμπορικής Διαχείρισης (ΜΠΕ)

CPD Συντελεστές: Η εκδήλωση αυτή έχει εγκριθεί για 9 μονάδες CPD για τα μέλη της Εταιρείας Ψυχολογίας της Ιρλανδίας.

Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να δώσει στους σπουδαστές μια κατανόηση των πρακτικών εφαρμογών των αρχών της Εφαρμοσμένης Ανάλυσης Συμπεριφοράς (ABA) με ιδιαίτερη προσοχή σε άτομα με αυτισμό, διανοητική αναπηρία, τα παιδιά και τους εφήβους στη φροντίδα, και τα πρόσωπα που παρουσιάζουν μαθησιακές ή / και τις προκλήσεις της συμπεριφοράς στο σχολείο. Αυτό το εντατικό μάθημα παρέχει εκπαίδευση σε ΑΒΑ για την πλήρη αρχάριο, καθώς και τα άτομα με κάποια εμπειρία που επιθυμούν να αναπτύξουν τις γνώσεις και την κατανόηση των προσεγγίσεων της συμπεριφοράς τους. Μετά την ολοκλήρωση μαθητές θα έχουν μεγαλύτερη κατανόηση των αρχών της ΑΒΑ και πώς να τις εφαρμόσουν, πώς να καθορίσει τη λειτουργία ενός προκλητική συμπεριφορά και πώς να σχεδιάσουν συμπεριφορικές παρεμβάσεις τόσο για μείωση και την αύξηση της συμπεριφοράς, όπως απαιτείται. Ένας κύριος στόχος του μαθήματος είναι να δώσει στους σπουδαστές τα εργαλεία που απαιτούνται για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των άλλων με ουσιαστικό τρόπο. Το μάθημα θα ασχοληθεί με θέματα όπως: Τι είναι το ABA ?, Οι αρχές της ανάλυσης της συμπεριφοράς, που ασχολούνται με την προκλητική συμπεριφορά, λεκτική συμπεριφορά και επικοινωνία, λειτουργική εκπαίδευση επικοινωνίας (FCT), Διεξαγωγή λειτουργική αξιολόγηση της συμπεριφοράς, τη μέτρηση της συμπεριφοράς, Σχεδιασμός και υλοποίηση παρεμβάσεων συμπεριφοράς , και η ανάλυση και την απεικόνιση των στοιχείων συμπεριφοράς. Όλο το περιεχόμενο φυσικά θα πέσει κάτω από τέσσερις ευρείες περιοχές περιεχομένου:

Κατηγορίες: Επιλεγμένα στην αρχική σελίδα, Ψυχολογία e-Learning

περιγραφή προϊόντος

Διαθέσιμο από Σεπτέμβριο 2016

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
  • Αγγλικά

Κοιτάξτε1 περισσότερα μαθήματα αποCity Colleges - Online Learning »

Το μάθημα αυτό είναι Διαδικτυακό
Ημερομηνία έναρξης
Duration
Αίτηση Παροχής Πληροφοριών
Πλήρης παρακολούθηση
Τιμή
845 EUR
(Ή € 895, αν πληρώνουν δίδακτρα σε δόσεις)
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη