Διαβάστε την Επίσημη Περιγραφή

Πρόγραμμα Μάστερ - Βιολογία Λοίμωξης

Σε βάθος γνώση της βιολογίας λοίμωξης είναι αναγκαίες εργασίες για τη βελτίωση της υγείας. Υπάρχει μια αυξανόμενη ζήτηση για τεχνογνωσία σε αυτόν τον τομέα, ιδιαίτερα στον αναπτυσσόμενο κόσμο, όπου μικροβιακές λοιμώξεις είναι πιο διαδεδομένες, συχνά με καταστροφικές συνέπειες.

Το πρόγραμμα αυτό, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Ουψάλα, επικεντρώνεται στις βιολογικές και χημικές διαδικασίες πίσω από την αιτιολογία, την επιδημιολογία και την εξέλιξη των μικροβιακών λοιμώξεων, καθώς και τρόπους πρόβλεψης, πρόληψης, παρακολούθησης και θεραπείας μολυσματικών ασθενειών.

Περιεχόμενο

Οι μελέτες πρώτου έτους αφορούν τον κόσμο των μικροβίων και αποσκοπούν στην παροχή προηγμένων γνώσεων σχετικά με τις βιολογικές και χημικές διεργασίες που ρυθμίζουν τις αλληλεπιδράσεις ξενιστή-παθογόνου. Η γνώση αυτή θα αποτελέσει τη βάση για περισσότερο εφαρμοσμένο θέματα όπως η βιολογία των μολυσματικών ασθενειών, πώς να την καταπολέμηση των λοιμώξεων από αντιμικροβιακή θεραπεία και φυσική ανοσία και πώς να καταλάβει μικροβιακή εξέλιξη.

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει εργασίες του έργου εργαστήριο κατάρτισης διαλέξεις, σεμινάρια και. Όλες οι διαλέξεις είναι βαθιά ριζωμένες στην τρέχουσα διεθνή έρευνα και περιλαμβάνει παρουσιάσεις σχετικά με τις τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητες στα τμήματα, καθώς και από τους επιστήμονες των επισκεπτών. Πρακτικές ασκήσεις εργαστήριο είναι αναπόσπαστο και υποχρεωτικά στοιχεία για το πρώτο έτος επιμέρους μαθήματα. Συνδέονται με τα τρέχοντα ερευνητικά σχέδια και μπορεί ακόμη και να σχεδιαστεί να διαφωτίσει ερωτήσεις στις οποίες δεν έχουν βρεθεί ακόμα οι απαντήσεις. Ορισμένες εργασίες του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με μεταπτυχιακούς φοιτητές στο ερευνητικό εργαστήριο.

Η πτυχιακή εργασία κατά το τέταρτο εξάμηνο πραγματοποιείται στον τομέα της βιολογίας λοίμωξης στη Σουηδία ή στο εξωτερικό. Για να ενθαρρύνουν τη διεθνή προσέγγιση, οι μαθητές θα λάβουν υποστήριξη για τη δημιουργία επαφών με τις κατάλληλες ερευνητικές ομάδες στο εξωτερικό.

Μελλοντικός

Η ευρεία γνώση των μικροβιακών λοιμώξεων είναι απαραίτητη για την έρευνα και ανάπτυξη διαγνωστικών μεθόδων, την ανάπτυξη φαρμάκων, την εξέλιξη της αντίστασης, τον εμβολιασμό, τον προγραμματισμό έκτακτης ανάγκης, την παραγωγή τροφίμων, τις ασθένειες που αφορούν ειδικά τις αναπτυσσόμενες χώρες και τις ζωονόσους. Αναμένεται ότι οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος στη βιολογία των λοιμώξεων θα ασχοληθούν με αυτά τα ζητήματα τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Οι πιθανοί εργοδότες περιλαμβάνουν εργαστήρια, τοπικές αρχές και οργανισμούς ανθρωπιστικής βοήθειας. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι επίσης καλά προετοιμασμένοι να υποβάλουν αίτηση σε Ph.D. πρόγραμμα.

Προϋποθέσεις


Πτυχίο πανεπιστημίου, που ισοδυναμεί με μια σουηδική βαθμό τουλάχιστον 180 μονάδες (δηλαδή τα τρία έτη σπουδών πλήρους φοίτησης), στον τομέα της βιολογίας, (βιο-) ιατρική, η βιοτεχνολογία, φαρμακείο, φαρμακευτική βιοεπιστημών, (φαρμακευτική) χημεία, την ιατρική επιστήμη, η γεωργία , την επιστήμη των ζώων, την κτηνιατρική ή σε παρόμοιους τομείς δίνοντας τις σχετικές γνώσεις σε κυτταρική βιολογία, τη γενετική (βιο) χημεία και μοριακή βιολογία. Γνώση και πρακτική εμπειρία εργαστηριακών πειραμάτων στις βιοεπιστήμες.

Το πρόγραμμα διδάσκεται στις:
Αγγλικά
Το μάθημα αυτό είναι με βάση την Πανεπιστημιούπολη
Ημερομηνία έναρξης
Αύγ. 2019
Σεπτ. 2019
Duration
2 Χρόνια
Πλήρης παρακολούθηση
Με τοποθεσίες
Με ημερομηνία
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Αύγ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία έναρξης
Σεπτ. 2019
Ημερομηνία λήξης
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Αύγ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης

Σεπτ. 2019

Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Location
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Ημερομηνία λήξης
Άλλη