πτυχίο στη νοσηλευτική

Γενικά

Περιγραφή προγράμματος

Το μάθημα έχει ως στόχο να παρέχει κατάρτιση που απαιτείται για:

  • Συμμετοχή στη διαχείριση των υπηρεσιών, μονάδων ή εγκαταστάσεων υγείας?
  • Συμμετοχή στην εκπαίδευση των νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών της υγείας?
  • Συμμετοχή και ανάπτυξη της έρευνας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Η οργάνωση του μαθήματος είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις του κανονισμού αριθ 348/2008 της Επιτροπής, της 1ης Ιουλίου, το οποίο καθορίζει τις αρχές που διέπουν την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων (ECTS - Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ακαδημαϊκών Μονάδων) για την παρεχόμενη εκπαίδευση από το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο Βισέου.

Διάρκεια:

  • Το μάθημα διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά έτη.
  • Κάθε ακαδημαϊκό έτος διαρκεί κατά μέσο όρο 36 εβδομάδες πραγματική διδασκαλία, μη συμπεριλαμβανομένου του χρόνου των εξετάσεων και των διακοπών.
  • Κάθε ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από ένα θεωρητικό συστατικό, θεωρητική / πρακτική και κλινική εκπαίδευση συστατικό (στάδιο). Το μάθημα οργανώνεται σε δύο εξάμηνα, το καθένα από τα οποία περιέχει 18 εβδομάδων σχολικών δραστηριοτήτων.
  • Το φορτίο πορεία είναι 6.696 ώρες, που αντιστοιχεί σε 240 μονάδες ECTS.
  • Η χρονική στιγμή της θεωρητικής διδασκαλίας, συμπεριλαμβανομένης της μονογραφία, είναι 66,5% του συνολικού όγκου εργασίας, που αντιστοιχούν σε 4.456 ωρών, από αυτούς, 2.265 ώρα αντιστοιχούν στη δουλειά των μαθητών.
  • Η διάρκεια της κλινικής εκπαίδευση είναι 33,5% του συνολικού όγκου εργασίας, που αντιστοιχεί σε 2,240 ωρών.
  • Οι σχολικές γιορτές που καθορίζονται σύμφωνα με τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της νοσηλευτικής εκπαίδευσης.
Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Σχετικά με τη Σχολή

A Escola Superior de Saúde de Viseu é uma Instituição de Ensino Superior Público integrada no Instituto Politécnico de Viseu, dotada de personalidade jurídica e de autonomia administrativa, financeira ... περαιτέρω

A Escola Superior de Saúde de Viseu é uma Instituição de Ensino Superior Público integrada no Instituto Politécnico de Viseu, dotada de personalidade jurídica e de autonomia administrativa, financeira, científica e pedagógica e a sua organização e gestão rege-se pela Lei n.º 54/90, de 05 de Setembro, com algumas especificidades decorrentes do Decreto-Lei n.º 205/95, de 08 de Agosto. Διαβάστε Λιγότερα

FAQ

Άλλη