MSc στη γνωστική ψυχολογία στην επικοινωνία υγείας

Γενικά

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με αυτό το πρόγραμμα, στην ιστοσελίδα της σχολής

Περιγραφή προγράμματος

Στόχοι και Περιεχόμενα

Το Master στη «Γνωστική Ψυχολογία στην Υγεία της Επικοινωνίας», που προσφέρεται από τη Σχολή Επικοινωνίας του Università Della Svizzera Italiana (USI) και τη Σχολή Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Vita-Salute του Πανεπιστημίου San Raffaele του Μιλάνου (UNISR), παρουσιάζει ένα κοινό πρόγραμμα μάστερ Γνωστική Ψυχολογία με διεπιστημονική εκπαίδευση στη νευροεπιστήμη, την επικοινωνία και τη διαχείριση της υγείας. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στη διασταύρωση μεταξύ των θεωρητικών βάσεων της γνωστικής ψυχολογίας και εκείνων της επικοινωνίας που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της υγείας. Η γνωστική ψυχολογία είναι η μελέτη όλων εκείνων των διανοητικών διαδικασιών που σχετίζονται με τη συμπεριφορά, φυσιολογική και παθολογική, συμπεριλαμβανομένης, μεταξύ πολλών, της επικοινωνίας, της γλώσσας, της μνήμης, της αντίληψης, της προσοχής, της επίλυσης προβλημάτων. Οι σπουδαστές που επιλέγουν αυτό το πρόγραμμα σπουδών θα αποκτήσουν ένα προηγμένο θεωρητικό υπόβαθρο στη νευροεπιστήμη και η σύγχρονη ψυχολογία θα μάθει μεθόδους έρευνας στην επικοινωνία στην υγεία και προηγμένα στατιστικά εργαλεία για την ανάλυση των πλαισίων υγείας, αποκτώντας ταυτόχρονα γνώσεις σχετικά με την οργανωτική συμπεριφορά και τη διαχείριση. Ένας επιπλέον στόχος αυτού του προγράμματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με τις τελευταίες έρευνες και πρακτικές σε αυτούς τους τομείς και να μεταφράσουν και να χρησιμοποιήσουν αυτές τις γνώσεις στο πλαίσιο της υγείας στις σημερινές διαφορετικές κοινότητες.

Οργάνωση

Το πρόγραμμα Master's έχει σχεδιαστεί για να εκπαιδεύσει τους μαθητές που θα κατανοήσουν τα αίτια των συμπεριφορών που σχετίζονται με την υγεία και οι οποίοι θα είναι επίσης σε θέση να σχεδιάσουν νέες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις για την πρόληψη ασθενειών και την προαγωγή της υγείας. Το όλο πρόγραμμα του Δασκάλου εκμεταλλεύεται τις συνέργειες και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των δύο Πανεπιστημίων, του USI και του UNISR και προσφέρει εξαιρετικές ικανότητες στη διδασκαλία και την έρευνα. Το μάστερ αυτό προσφέρει υψηλό βαθμό καινοτομίας χάρη στις προηγμένες τεχνολογίες που διατίθενται επί τόπου στα δύο πανεπιστήμια όσον αφορά τον εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας, τα κέντρα δεδομένων, τα εργαστήρια και τις εγκαταστάσεις υγείας.

Το πρόγραμμα σπουδών προωθεί μια διατομεακή προσέγγιση κατά τα εξάμηνα IV. Οι ενότητες στο USI και στο UNISR υποδιαιρούνται σε θεματικές ενότητες που περιλαμβάνουν υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα επιλογής, όπως ακολουθεί παρακάτω. Τα μαθήματα επιλογής και η ολοκληρωμένη κατάρτιση αποτελούν ένα ευέλικτο μέρος του προγράμματος που επιτρέπει στους μαθητές να εμβαθύνουν είτε τις κλινικές ψυχολογικές πτυχές είτε να επικεντρωθούν στην επικοινωνία στην υγεία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 120 μονάδες ECTS (ελάχιστο) με 61 ETCS υποχρεωτικά για την ψυχολογική ενότητα, 12 υποχρεωτικά ETCS n Μονάδα επικοινωνίας για την υγεία, 15 υποχρεωτική μονάδα ETCS για τη διαχείριση. Ο φοιτητής πρέπει επίσης να αποκτήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος τουλάχιστον 8 ETCS μαθήματα μαθήματος. Η διδακτορική διατριβή (18 ETCS) και το επιτόπιο έργο (6 ECTS) είναι υποχρεωτικές και πρέπει να επικεντρωθούν στην ψυχολογία.

Κατά τη διάρκεια των εξαμήνων (Ι και ΙΙΙ), οι μαθητές θα παρακολουθήσουν μαθήματα που διδάσκονται στο USI, ενώ τα μαθήματα στα εαρινά εξάμηνα (II και IV) θα διδάσκονται στο UniSR. Κατά τη διάρκεια των δύο ετών, οι φοιτητές θα υποστηριχθούν από μια ενεργή υπηρεσία διδασκαλίας και θα συσσωρεύουν επιπλέον πιστώσεις και ολοκληρωμένη ψυχολογική εκπαίδευση, συμμετέχοντας σε δραστηριότητες σεμιναρίων, συνεχιζόμενες ερευνητικές εργασίες και εργαστηριακές δραστηριότητες, πρακτικές δραστηριότητες στο νοσοκομείο San Raffaele και στο τμήμα νευρολογίας και ψυχολογίας στο UNISR.

Ευκαιρίες καριέρας

Η γνωστική ψυχολογία στην επικοινωνία και την υγεία είναι ένας ταχέως αναπτυσσόμενος τομέας, ο οποίος συχνά ενσωματώνεται σε διάφορους τομείς της ψυχολογίας, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνικής ψυχολογίας, της εκπαιδευτικής ψυχολογίας, της αναπτυξιακής ψυχολογίας, της κλινικής ψυχολογίας, του μάρκετινγκ και της οικονομίας.

Προβλέπουμε ότι οι απόφοιτοι του προγράμματος θα εργαστούν σε ερευνητικά εργαστήρια και ινστιτούτα, κλινικές, κρατικές οργανώσεις υγείας, ΜΚΟ ή άλλους τομείς υγείας, σχολεία, αξιόλογες εταιρείες.

Επιπλέον, η κατάρτιση σε αυτό το μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να παράγει φοιτητές που μπορούν να σχεδιάσουν νέες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις για την πρόληψη ασθενειών και την προαγωγή της υγείας.

Πρόγραμμα σπουδών

I Ενότητα Ψυχολογία και Μέθοδοι Έρευνας

Υποχρεωτικό (61 ECTS)

 • Μάθηση και Μνήμη 6 ECTS I Εξάμηνο USI
 • Μέθοδοι έρευνας 6 ECTS I Εξάμηνο USI
 • Επιδημιολογία και Πειραματική Σχεδίαση στην Ψυχολογία 6 ECTS I Εξάμηνο USI
 • Προχωρημένα Θέματα στη Γνωστική Ψυχολογία 6 ECTS II Εξάμηνο UNISR
 • Λήψη αποφάσεων: θεωρία και εφαρμογή 9 ECTS II Εξάμηνο UNISR
 • Προβλέψεις στις Συμπεριφορικές Νευροεπιστήμες 12 ECTS II Εξάμηνο UNISR
 • Προχωρημένα μοντέλα κοινωνικών και ψυχολογικών επιστημών 4 ECTS II Εξάμηνο UNISR
 • Ψυχολογία της Υγείας 6 ECTS IV Εξάμηνο UNISR
 • Οργανωτική Ψυχολογία 6 ECTS IV Εξάμηνο UNISR

Μαθήματα επιλογής και ολοκληρωμένη ψυχολογική εκπαίδευση (ελάχιστο 8 ECTS max 21ECTS)

 • Ψυχοπαθολογία 4 ECTS IV Εξάμηνο UNISR
 • Νευροψυχολογία 4 ECTS IV εξάμηνο UNISR
 • Αναπτυξιακή Ψυχολογία 2 ECTS IV Εξάμηνο UNISR
 • Υγειονομική Πληροφορική στην Ψυχολογία 4 ECTS IV Εξάμηνο UNISR
 • Ψυχιατρική και Κλινική Ψυχολογία (ενοποιητική) 7 ECTS IV Εξάμηνο UNISR
 • Ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην Ψυχολογία 6 ECTS IV Εξάμηνο UNISR
 • Υποχρεωτικό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ψυχολογία (6 ECTS) IV Εξάμηνο UNISR / USI
 • Υποχρεωτική διδασκαλία στην Ψυχολογία (18 ECTS) IV Εξάμηνο UNISR / USI

II Ενότητα επικοινωνίας υγείας

Υποχρεωτικό (12 ECTS)

 • Επικοινωνία Υγείας 6 ECTS I Εξάμηνο USI
 • Κοινωνικό Μάρκετινγκ 6 ECTS I Εξάμηνο USI

Μαθήματα επιλογής στην επικοινωνία υγείας (12 ECTS: max 9)

 • Διαπροσωπικές Επικοινωνίες στην Υγεία 3 ECTS ΙΙΙ Εξάμηνο USI
 • Αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας υγείας μέσω των μέσων ενημέρωσης. Συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής υγείας και της υγείας 3 ECTS ΙΙΙ Εξάμηνο USI
 • Πολιτική υγείας 3 ECTS ΙΙΙ Εξάμηνο USI
 • Εισαγωγή στη Δημόσια Υγεία 3 ECTS ΙΙΙ Εξάμηνο USI

ΙΙΙ Διαχείριση Ενότητας (15 CTS)

Υποχρεωτικός:

 • Επιχειρησιακή στρατηγική 6 ECTS II Εξάμηνο USI
 • Λογιστική 3 ECTS II Εξάμηνο USI
 • Οργανωσιακή Συμπεριφορά 6 ECTS ΙΙΙ Εξάμηνο USI

Γενικές πληροφορίες

Απαιτήσεις εισδοχής

Η τυπική προϋπόθεση για την εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Γνωσιακής Ψυχολογίας στην Υγεία της Επικοινωνίας είναι πτυχίο Bachelor (Major) στην Ψυχολογία που χορηγείται από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.

Η αποδοχή εξαρτάται από τα ακαδημαϊκά αποτελέσματα του υποψηφίου.

Το πρόγραμμα αυτό διεξάγεται εξ ολοκλήρου στα αγγλικά. Οι υποψήφιοι που δεν είναι μητρική γλώσσα αγγλικής γλώσσας ή των οποίων το πρώτο πτυχίο δεν διδάσκεται στα αγγλικά, υποχρεούνται να παρέχουν ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πιστοποιητικό για να αποδείξουν επίπεδο B2 σχετικά με το κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για την εκμάθηση γλωσσών (CEFR).

Προθεσμία εφαρμογής

30 Απριλίου (VISA) / 30 Ιουνίου για όλους εκείνους τους φοιτητές που θα απονεμηθούν πτυχίο Ψυχολογίας (κύριος στην Ψυχολογία) στα τέλη Οκτωβρίου 2018. Εκμάθηση γλωσσών (CEFR).

Αμοιβές

Τα δίδακτρα για τα πτυχία Master είναι 4'000 CHF ανά εξάμηνο. Οι υποψήφιοι των οποίων η επίσημη κατοικία ήταν στην Ελβετία (συμπεριλαμβανομένου του Λιχτενστάιν και του Campione d'Italia) κατά τη διάρκεια της τελικής εξετάσεως γυμνασίου (Maturità) καταβάλλουν μειωμένο εξάμηνο αμοιβής ύψους 2 000 CHF.

Τελευταία ενημέρωση Μάρτ. 2020

Υποτροφία Keystone

Ανακαλύψτε τις επιλογές που μπορεί να σας δώσει η υποτροφία μας

Σχετικά με τη Σχολή

The Vita-Salute San Raffaele University was inaugurated in 1996 with its Psychology course, soon followed by the courses of Medicine, in 1998, and Philosophy, in 2002. Since its establishment, the Uni ... περαιτέρω

The Vita-Salute San Raffaele University was inaugurated in 1996 with its Psychology course, soon followed by the courses of Medicine, in 1998, and Philosophy, in 2002. Since its establishment, the University has been characterized by a strong integration of teaching and research, in each of its facets: basic, philosophical and social. Διαβάστε Λιγότερα

Υποβολή ερώτησης

Άλλη