Keystone logo
Αυστρία

Τα καλύτερα πανεπιστήμια για Φροντίδα υγείας Προγράμματα σε Αυστρία 2024

Αριθμός ιδρυμάτων: 56
  • Salzburg, Αυστρία

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Klosterneuburg, Αυστρία

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Wiener Neustadt, Αυστρία

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Krems an der Donau, Αυστρία

  Το Κέντρο Δικαίου Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Μέσων και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Krems εστιάζει σε κοινωνικά σχετικά ζητήματα που προκύπτουν από τη συνεχή τεχνολογική πρόοδο, την ψηφιοποίηση και τις σχετικές κοινωνικές αλλαγές. Κύριοι τομείς έρευνας είναι το διεθνές, ευρωπαϊκό και αυστριακό δίκαιο περί πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας (εμπορικά σήματα, σχέδιο και ευρεσιτεχνία), το δίκαιο των μέσων ενημέρωσης, το δίκαιο προστασίας δεδομένων, το δίκαιο ανταγωνισμού και ο διατομεακός τομέας του δικαίου της καινοτομίας. Στο πλαίσιο της αυξανόμενης ψηφιοποίησης και δικτύωσης σε εθνικό και διεθνές πλαίσιο, η εις βάθος γνώση και κατανόηση της πνευματικής ιδιοκτησίας, του δικαίου των μέσων ενημέρωσης και της καινοτομίας είναι βασικά προσόντα. Αντίστοιχα, το Κέντρο προσφέρει εξειδικευμένα πανεπιστημιακά προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες πρακτικές απαιτήσεις. Τα προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του Κέντρου βασίζονται σε αποτελέσματα επιστημονικής έρευνας και προσανατολίζονται στις απαιτήσεις υψηλών ικανοτήτων της σχετικής πρακτικής.

  • 143, Αυστρία

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Linz, Αυστρία

  Στον 21ο αιώνα, ο οποίος χαρακτηρίζεται από ολοένα και ταχύτερα προοδευτική ανάπτυξη, η εκπαίδευση και η περαιτέρω κατάρτιση αποτελούν πολύτιμο πλεονέκτημα και σημαντικότερο από ποτέ. Τα σύνθετα τεχνολογικά και οικονομικά ζητήματα και η μεγάλη ευθύνη απέναντι στο περιβάλλον δίνουν στις εταιρείες και τους διευθυντές τους αποφάσεις που λαμβάνονται με βάση την εμπειρία, τη γνώση και την ικανότητα. Ως εκ τούτου, η δια βίου μάθηση και τα περαιτέρω επαγγελματικά προσόντα είναι απαραίτητα. Είναι καθήκον των παρόχων κατάρτισης να παρέχουν την υποδομή για αυτές τις ευκαιρίες περαιτέρω κατάρτισης. Η KMU Akademie & Management AG, η οποία ιδρύθηκε το 2006, γνώριζε από την αρχή αυτή την ευθύνη. Ωστόσο, αναγνώρισε επίσης ότι οι εργαζόμενοι που θέλουν να σπουδάσουν με μερική απασχόληση αντιμετωπίζουν μια μεγάλη πρόκληση: να εξισορροπήσουν την εργασία, την οικογένεια και τις σπουδές. Έχοντας υπόψη αυτήν την απαίτηση, οι υπεύθυνοι στην KMU Akademie ανέπτυξαν μια ιδέα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση που ήταν ανεξάρτητη από τον χρόνο και τον τόπο. Από το 2011, το KMU Akademie , σε συνεργασία με το Middlesex University, προσφέρει διαδικτυακά μαθήματα μερικής απασχόλησης που πληρούν ακριβώς αυτές τις απαιτήσεις.

  • Graz, Αυστρία

  Το φοιτητικό μας σώμα αποτελείται από μελλοντικούς ακαδημαϊκούς ειδικούς και διευθυντικό προσωπικό για τον κλάδο. Όλα τα προγράμματα σπουδών μας εστιάζονται στους βασικούς τομείς της επιχειρηματικής επιτυχίας. Τα οκτώ προγράμματα Bachelor και έξι μεταπτυχιακά στις επιχειρήσεις και την τεχνολογία οργανώνονται χρονικά ώστε να είναι συμβατά με την πλήρη απασχόληση. Επιπλέον, οι μαθητές μπορούν να ξεκινήσουν ένα εξωεπαγγελματικό πρόγραμμα Bachelor αμέσως μετά την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για να προετοιμαστούν για να ξεκινήσουν νωρίς την καριέρα τους.

  • Palaiseau, Γαλλία
  • Vienna, Αυστρία
  • + 1 περισσότερο

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Rovereto, Ιταλία
  • Trento, Ιταλία
  • + 2 περισσότερο

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Saint Pölten, Αυστρία

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Vienna, Αυστρία

  Η Vienna Graduate School Of Finance (VGSF) είναι ένα κέντρο αριστείας για τη χρηματοδότηση. Βρίσκεται στη Βιέννη (Αυστρία), ιδρύθηκε από το Ινστιτούτο Προηγμένων Σπουδών (IHS), το Πανεπιστήμιο της Βιέννης και το WU (Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Βιέννης). Αυτά τα τρία θεσμικά όργανα ένωσαν τις δυνάμεις τους και την εμπειρογνωμοσύνη τους για τη δημιουργία ενός κόμβου στη Βιέννη με στόχο την παραγωγή διεθνούς αναγνώρισης και την παροχή ανταγωνιστικής διδακτορικής εκπαίδευσης.

  • Vienna, Αυστρία

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Espoo, Φινλανδία
  • Delft, Κάτω Χώρες
  • + 11 περισσότερο

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Espoo, Φινλανδία
  • Stolberg (Rhineland), Γερμανία
  • + 14 περισσότερο

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...

  • Espoo, Φινλανδία
  • Stolberg (Rhineland), Γερμανία
  • + 14 περισσότερο

  This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...