Keystone logo
Universidad CEU - Cardenal Herrera

Universidad CEU - Cardenal Herrera

Universidad CEU - Cardenal Herrera

Εισαγωγή

CEU Κοινότητα - UCH

Μια πανεπιστημιακή κοινότητα στην υπηρεσία της κοινωνίας

Η αποστολή μας

Είμαστε ένα Καθολικό Πανεπιστήμιο, πρωτοπόρος στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Είμαστε προσανατολισμένοι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους που μαθαίνουν μαζί μας να κατανοήσουν την πειθαρχία που μελετούν και να αναπτύξουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα με ακεραιότητα και υπευθυνότητα. Η αναφορά μας είναι οι αξίες του χριστιανικού ανθρωπισμού που αποτελούν το κριτήριο μας σκέψης και δράσης για τη βελτίωση της κοινωνίας.

Είμαστε αφοσιωμένοι σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία στην οποία θέλουμε να συμβάλουμε:

 • Πλήρως καταρτισμένοι άνθρωποι, έτοιμοι να αναπτύξουν μια δημόσια ζωή και να συμβάλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος τους.
 • Σχετική έρευνα και μεταφορά γνώσης και καινοτομία.
 • Επιχειρηματική πρωτοβουλία που εφαρμόζεται σε επιχειρηματικά και κοινωνικά έργα.

Το όραμά μας

Επιδιώκουμε να εδραιώσουμε τον εαυτό μας ως παγκόσμιο Πανεπιστήμιο, καινοτόμο στο πνεύμα του και επιχειρηματικό στη δράση του, που μεταδίδει αυτές τις στάσεις στην πανεπιστημιακή κοινότητα, έτσι ώστε να τις μεταφέρει στην κοινωνία. Ένα πανεπιστήμιο επικεντρώθηκε στο σχηματισμό πολύτιμων ανθρώπων με όλες τις αισθήσεις - πνευματικής, επαγγελματικής και ανθρώπινης - και το έκανε καλύτερο και καλύτερο.

Ένα πανεπιστήμιο αποφασισμένο να παράγει από μόνο του και μέσω των αποφοίτων του αντίκτυπο στην κοινωνία που συμβάλλει στη βελτίωσή του και να γίνει μια διεθνής αναφορά στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Δέσμευση και ευθύνη

Εξετάζουμε τις συνέπειες των ενεργειών μας και σέβονται τους κανόνες που μας διέπουν και τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουμε.

Πανεπιστημιακός εισαγγελέας της CEU-UCH

Ο αριθμός αυτός διασφαλίζει το σεβασμό των δικαιωμάτων και ελευθεριών των καθηγητών, των φοιτητών και του προσωπικού διοίκησης και υπηρεσιών, ενόψει των ενεργειών των διαφόρων πανεπιστημιακών φορέων και υπηρεσιών.

Οι ενέργειές τους αποσκοπούν πάντοτε στη βελτίωση της ποιότητας των πανεπιστημίων σε όλους τους τομείς και δεν υπόκεινται σε καμία εντολή επιτακτική, σύμφωνα με τις αρχές της ανεξαρτησίας και της αυτονομίας.

Αξιοπρέπεια και ακεραιότητα

Αναγνωρίζουμε την εγγενή αξία κάθε ανθρώπου ως λογικής και ελεύθερης ύπαρξης.

Είμαστε αφοσιωμένοι στην ισότητα ανδρών και γυναικών. Είμαστε ως οργάνωση και ως μεταδότες γνώσεων και αξιών.

Μονάδα Ισότητας

Η εξέλιξη των κοινωνιών προς μια πιο δίκαιη πραγματικότητα, είναι απαραίτητο να περάσει από την ενσωμάτωση υπό όρους ισότητας όλων των ανδρών και γυναικών που ανήκουν σε αυτήν. Τα πανεπιστήμια, ως κέντρα μετάδοσης της γνώσης, πρέπει επίσης να υιοθετήσουν αυτή τη δέσμευση, χρησιμοποιώντας τους μηχανισμούς που διαθέτουν, όπως οι μονάδες ισότητας, και έτσι να επιτύχουν τους στόχους που τους έχουν ανατεθεί.

 • Ενημερώνει και συμβουλεύει τα διοικητικά όργανα του Πανεπιστημίου σχετικά με τις πολιτικές ισότητας.
 • Προετοιμάζει, υλοποιεί και αξιολογεί τα Σχέδια Ισότητας στο Πανεπιστήμιο, τα οποία θα καθορίσουν τους στόχους και τις στρατηγικές που πρέπει να επιτευχθούν όσον αφορά την προώθηση της ίσης μεταχείρισης και των ευκαιριών στο Πανεπιστήμιο.
 • Ενημερώνει για τους κανονισμούς του Πανεπιστημίου και τις διαδικασίες που επηρεάζουν την ισότητα των φύλων και τις ευκαιρίες.
 • Υποστηρίζει την πραγματοποίηση μελετών με σκοπό την προώθηση της ισότητας.
 • Προωθεί τη γνώση από το προσωπικό του Πανεπιστημίου και από τους μαθητές της αρχής της ισότητας.
 • Διαδίδει τις δραστηριότητες που διεξάγονται στον τομέα της ισότητας.

Σεβασμός και ενσυναίσθηση: Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στη σχέση με την άλλη, αναγνωρίζοντας την αξιοπρέπεια κάθε ατόμου και της δουλειάς του. Είμαστε ευαίσθητοι στις συνθήκες και τις ανάγκες των άλλων και μας νοιάζει για κάθε άτομο που ζητά βοήθεια ή καθοδήγηση.

Αλληλεγγύη: Υποθέτουμε ότι το κοινό καλό είναι περισσότερο από το άθροισμα συγκεκριμένων περιουσιακών στοιχείων και γνωρίζουμε ότι η συλλογική προσπάθεια μας επιτρέπει να επιτύχουμε επιτεύγματα που είναι αδύνατον να επιτευχθούν μεμονωμένα.

Επαγγελματισμός: Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των ανθρώπων με τους οποίους συνδέουμε και να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε αυστηρά την επαγγελματική δραστηριότητα που έχει αναθέσει ο καθένας.

Καινοτομία: Νιώθουμε ένα καινοτόμο Πανεπιστήμιο με πολλούς τρόπους. Προτείνουμε νέες ιδέες και πρωτοβουλίες για να προσαρμοστούν στις αλλαγές και τα νέα κοινωνικά και επαγγελματικά πλαίσια.

Ένταξη: Πιστεύουμε στην αξία της διαφοράς και υποθέτουμε ότι είμαστε μέρος του ιδίου συνόλου, της κοινότητας των CEU. Προσθέτουμε τις διαφορές μας επειδή θεωρούμε πολύτιμες, εμπλουτίζουμε τον εαυτό μας πολιτισμικά και προσωπικά.

Τοποθεσίες

 • Valencia

  Universidad CEU Cardenal Herrera C/ Luis Vives, 1

Ερωτήσεις